Όταν λέμε μύηση εννούμε την εισαγωγή του ατόμου στα μυστήρια του Δημιουργού. Με άλλα λόγια οδηγούμε τον εαυτό μας στην πνευματική ζωή.
Είναι η επιστρφή του Άζωτου Υιού στον οίκο του Πατέρα.
Αν κάποιος είναι πραγματικά έτοιμος για κάτι τέτοιο, με κάποιο τρόπο του παρουσιάζεται την κατάλληλη στιγμή κάποιος ή κάποιοι που γνωρίζουν τα μυστικά της μυήσεως ή κάποιο βιβλίο. Έτσι το άτομο με κάποιο τρόπο διδάσκεται την τεχνική εξαγνισμού.
Αφού συντελεστεί το πρώτο και πιο δύσκολο στάδιο, που είναι ο εξαγνισμός του κόσμου των επιθυμιών. Με βασικά στοιχεία την νηστεία, την εγκράτεια, και την επιβολή του νου στο φυσικό σώμα. Αρχίζει η ανέλιξη του ατόμου με την μεθοδική και καθημερινή άσκηση του κατώτερου νοητικού (της απλής σκέψης) και της ηθικής φύσης του νου(της σκέψης). Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να κάνουμε σκέψεις, ήρεμες, σταθερές, μελετημένες, που να κατευθύνονται όχι σε εξωτερικά γνωρίσματα ή σε θέματα προσωπικής ικανοποίησης, αλλά στην εξυπηρέτηση της Ζωής.
Εδώ απαιτήται τεχνική ικανότητα καθαρμού των σκέψεων, αυτοσυγκέντρωση του νου σε μια πνευματική ιδέα ή μορφή και ταυτόχρονή αποβολή οποιασδήποτε άλλης σκέψης (Διαλογισμός). Όλα τούτα επιτυγχάνονται με την συμπαράσταση του Διδασκάλουπου ο μαθητής επικαλείται καθημερινά.
Με την ενασχόληση της εξυπηρέτησης της Ζωής, ο μυούμενος διέρχεται στην τρίτη μύηση, με κέντρο το νοητικό σώμα , όπου εκεί εστιάζεται η ενέργεια.
Στο μυητικό δρόμο μετουσιώνεται ο εσωτερικός κόσμος του μυούμενου , προσεγγίζοντας όλο και περισσότερο το εσωτερικό φως.
Στο τέταρτο στάδιο μύησης, ο μαθητής έχει πλέον μόνιμη σχέση με το Διδάσκαλο, με τους οδηγούς του, και είναι σε μόνιμη επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο, έχοντας διευρυμένη συνείδηση.
Στο πέμπτο στάδιο μύησης, έχει επιτελεστεί η μεγάλη αυταπάρνηση, η σταύρωση και η θανάτωσει των παθών, ως θυσία των αγαθών της ύλης. Είναι πλέον Διδάσκαλος και κύριος των τριών κόσμων σε φυσική ενσάρκωση.
Στα έκτο στάδιο μύησεως, ο Διδάσκαλος είναι κάτοχος των μυστηρίων του Σύμπαντος και χειριστής του Νόμου στους τέσσερις κόσμους.
Στο έβδομο στάδιο ο Διδάσκαλος έχει εξουσία ακι είναι χειριστής του Νόμου σε όλο το Ηλιακό Σύστημα.
ως εκ τούτου, μυημένος θεωρείται εκείνος που εξάγνισε τους φορείς του, οδηγώντας την υπαρξή του στην Ανάληψη.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger