Η ιστορική ακρίβεια της ύπαρξης του Αδάμ και της Εύας είναι πραγματική, όχι όμως με την αρχή της παρουσίας του ανθρώπου στη Γη.
Συγκεκριμένα την εποχή εκείνη ο πληθυσμός της Γης ανήρχετο στα πεντακόσια εκατομμύρια, όπου και κατοικούσαν στη περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Μεσόγειος θάλασσα με το όνομα Νοδίτες και Αμαδονίτες. Οι αρχηγοί των φυλών εκείνων ήταν ο Βαν και ο Αμαδόν.
Ο Αδάμ και η Εύα έφθασαν στον πλανήτη Γη πριν 37915 χρόνια από την Τζερουσέν, όπου εργοζόταν στα επιστημονικά εργαστήρια και δίδασκαν σε ορισμένα σχολεία. Έτσι λοιπόν από το Τζερουσέν, πρωτεύουσα της Σατάνια (Η Γη ανήκει στον αστερισμό Norlantiadek με πρωτεύουσα την Εδέντια. Τόσο η Γη, όσο και η Σατάνια ανήκουν στον ίδιο αστερισμό) κατήλθε εκδηλωθείς στη σάρκινη περιβόλι ο Αδάμ και η Εύα με μοναδικό σκοπό να βελτιώσουν την εδώ κατάσταση.
Η ανθρωπότητα την περίοδο εκείνη δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
Με την βοήθεια των Μελχισεδέκ προσπαθούσαν να φέρουν φως στο σκοτεινό πλανήτη Γη. Ωστόσο δεν εύρισκαν καμία ανταπόκριση από έναν υποανάπτυκτο κόσμο.
Η οικογένεια του Αδάμ και της Εύας αποτελούνταν από 32 άρρεν τέκνα και 31 θήλεα. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο που εγκατέλειψαν το κήπο της Εδέν είχαν 1647 απογόνους σε τέσσερις γενεές...
Αφού πέρασαν 100 χρόνια προσπάθειας και διαφώτισης στις έξω φυλές, καμία πρόοδο δεν γινόνταν. Τότε παρουσιάστηκε στην Εύα ο Σαραπάτια ηγέτης των Νοδιτών, φίλος του Αδάμ και της Εύας, που επιθυμούσε την αναμόρφωση της φυλής του. Έτσι πρότεινε στην Εύα ερήμην του Αδάμ, να γεννηθεί ένας αρχηγός από επιμηξία μητρός του κήπου και πατρός Νοδίτου. Το τέκνο αυτό θα είχε όλα τα προσόντα και ισχυρή επίδραση στη φυλή του, που θα μπορουσε να ηγηθεί του κήπου και των Νοδιτών, κάτι που θα ένωνε τις φυλές.
Η Εύα δέχτηκε αγνοώντας την εντολή που είχε δοθεί από τους Μελχισεδέκ προς την Εύα, να μην εκτραπεί ποτέ από την πλευρά του Αδάμ.
Έτσι η Εύα δέχτηκε την επίσκεψη του Κάνον, αρχηγού της φυλής των Νοδιτών και τα συνφωνηθέντα πραγματοποιήθηκαν.
Αυτό λοιπόν είναι το περίφημο πρωπατορικό αμάρτημα.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger