Αν μελετήσει κάποιος τους αρχαίους πολιτισμούς, θα διαπιστώσει πως εκείνοι οι λαοί ασκούσαν μια μέθοδο, λιγότερο κατανοητή σήμερα, την μαντική μέσω της σπλαχνοσκοπίας.
Η μαντεία λοιπόν διαμέσου των σπλάχνων λέγεται σπλαχνοσκοπία. Μία λέξη σύνθετη που προέρχεται από τηυν λέξη σπλάχνα και την λέξη σκοπώ.
Η κύρια εξέταση της τεχνικής αυτής ήταν το συκώτι του θυσιαζόμενου ζώου. Οι αρχαίοι έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στο λοβό του συκωτιού.Αναχώρηση πολεμιστή και σπλαχνοσκοπία Ο πολεμιστής στο μέσο της σύνθεσης εξετάζει τα σπλάχνα, πριν από την αναχώρηση του. Μπροστά του στέκεται ένας γυμνός νέος που κρατά ένα δίσκο με τα σπλάχνα...

Εδώ ως ενδεικτικό παράδειγμα, ας αναφέρουμε την περίπτωση με τον Μ. Αλέξανδρο,
που μας αναφέρει ο Πλούταρχος στο "Βίοι παράλληλοι":
Ο Απολλόδωρος, ο κυβερνήτης της Βαβυλώνας είχε κάανει θυσία στους θεούς, ώστε να μάθει τι θα συμβεί στον Μ. Αλέξανδρο, πριν φθάσει εκείνος εκεί. Δυστυχώς τα σημάδια δεν ήταν καλά, διότι από το συκώτι του θυσιαζόμενου ζώου έλειπε ο λοβός....
Οι Χαλδαίοι μάντεις είχαν ενημερώσει τον Μ. Αλέξανδρο να μην πάει στην Βαβυλώνα, αλλά εκείνος τους αγνόησε. Τελικά ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε δυστυχώς στην Βαβυλώνα μετά από υψηλό πυρετό.
Βέβαια, παρατηρούμε και από άλλα ιστορικά γεγονότα ότι οι αρχαίοι πιστεύαν ότι το συκώτι κατέχει προφητική όραση με το καθρέπτισμα του θεικού.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger