Γράφει ο Νικ .Αλ. Αργυρίου

Ο Κρίστοφερ Νταν στο βιβλίο του: "Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γκίζας", αναφέρει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα ήταν μια εξελιγμένη μηχανή που είχε την δυνατότητα να συλλαμβάνει τις ακουστικές ενέργειες της Γης μετατρέποντας την ενέργεια αυτή σε ισχύ τρομερή. Το βιβλίο αυτό αναπαράγει ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων και εξηγεί πολλές από τις ανωμαλίες που μέχρι σήμερα έμειναν ανεξήγητες.

Ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων εστιάζεται στο διαστατό και γεωμετρικό συσχετισμό της Μεγάλης Πυραμίδας με τη Γη.

Αντηχώντας τη ζωτική ενέργειας της, από ένα ευρύ φάσνα δονησεών της, η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας συντόνιζε τον ρυθμό της και έκανε μετατροπή σε καθαρή ενέργεια.

Λίγο πριν την δημοσίευση του προαναφερθέντος βιβλίου, και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1997, ο ΤΖ. ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΚΕΝΙΟΝ, εκδότης του περιοδικού ATLANTIS RISING. Ήρθε σε επαφή με κάποιον επιστήμονα που έκανε κυβερνητικές έρευνες στο τομέα μη φονικών ακουστικών όπλων. Ο συγκεκριμένος απεκάλυψε ότι η Πυραμίδα του Χέοπα ήταν ΟΠΛΟ και μάλιστα ισχυρότατο. Η ομάδα του κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό μετά από ανάλυση που έκαναν στην Πυραμίδα με εξελιγμένη διαχείριση ήχου. Συγκεκριμένα η ομάδα του χρησιμοποίησε τα πιο εξελιγμένα εργαλεία που υπήρχαν και, διαπίστωσαν πως οι κατασκευαστές της χρησιμοποίησαν υπερσύγχρονες γεωμετρικές μεθόδους, τις οποίες πρόσφατα αρχίζουμε να τις κατανοούμε. Από τις αναλύσεις τους υποστηρίζουν ότι ο μοναδικός τρόπος να κατανοήσουμε την δομή των θαλάμων της Μεγάλης Πυραμίδας ήταν σε επίπεδο ακουστικό.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger