Η αρχαία παράδοση των Αζτέκων του Μεξικού αναφέρει ότι οι πρώτοι άποικοι ήσαν μια λευκή φυλή. Συγκεκριμένα η παραδοσή τους αναφέρει ότι ο Κουετζαλκοάτλ ήταν η θεότητα που δίδαξε τους αυτόχθονες ιθαγενείς όλες τις τέχνες μέχρι και την διακυβέρνηση της πολιτικής. Η ακριβής ημερομηνία της βασιλείας του είναι άγνωστη. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα δυναστειών των Μάγια όλοι οι βασιλείς και οι βασίλισσες ανήκαν στη λευκή φυλή.

Αν συγκεντρώσουμε και συγκρίνουμε διάφορες παραδόσεις διαπιστώνουμε ότι η λευκή φυλή κατοικούσε στη κεντρική Αμερική και σχημάτισε το βασίλειο με το όνομα του τελευταίου βασιλιά του ΚΟΥΕΤΖΑΛ ή ΚΟΥΕΤΖΑΛΚΟΑΤ. Το Τεοτιχουακάν αποδείχτηκε πως ήταν τόπος μύησης και όχι μια απλή νεκρούπολη.

Το ποια ήταν αυτή η λευκή φυλή που δίδαξε αυτόχθονες ιθαγενείς της Αμερικής φαίνεται καθαρά από την μύηση των Ινδιάνων που είναι καθαρά ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Διότι το ΚΟΝΕΞ ΟΜΟΝ ΠΑΝΕΞ που χρησιμοποιούν οι Μάγια στους εξορκισμούς τους και η φράση ΚΟΝΞ ΟΜ ΠΑΝΞ των Ελευσινίων Μυστηρίων έχουν την ίδια ετυμολογία...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger