Οι Έλληνες πολίτες που εκτίουν ποινή φυλάκισης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτίσουν... την ποινή στην χώρα τους. Το ίδιο θα ισχύει και για τους αλλοδαπούς Ευρωπαίους που εκτίουν ποινή φυλάκισης στη Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούν να εκτίουν την ποινή τους στην πατρίδα τους.

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου με το οποίο ενσωματώνονται στο Ελληνικό δίκαιο τρεις αποφάσεις πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ρυθμίσεις του εν λόγωνομοσχεδίου έχουν ευεργετικές συνέπειες για τους πολίτες που εκτίουν ποινή φυλάκισης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της πατρίδας τους.

Οι επίμαχες ρυθμίσεις των αποφάσεων - πλαίσιο συνιστούν εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που:

1) Επιβάλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας

2) Προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και 3) επιβάλουν, κατά την προδικασία, μέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση

Ειδικότερα, οι Έλληνες πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκτίσουν την ποινή τους ή να εφαρμόσουν τα μέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις στην Ελλάδα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έκτιση της ποινής σε κοινωνικό περιβάλλον γνώριμο στον καταδικασθέντα ευνοεί και διευκολύνει την κοινωνική του επανένταξη, επ’ ωφελεία και του κοινωνικού συνόλου.

Να σημειωθεί ότι κάτοικοι που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατρέχουν τον κίνδυνο να υποβληθούν σε προσωρινή κράτηση λόγω του ότι κρίνονται ύποπτοι φυγής, ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία, υπό παρόμοιες συνθήκες, ένας κάτοικος ημεδαπής χώρας δεν θα υφίστατο το ίδιο μέτρο.

Παράλληλα, το επίμαχο νομοσχέδιο αναμένεται να ξεμπλοκάρει τις φυλακές της χώρας, αλλά και να ελαφρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της μείωσης του αριθμού των προσωρινά κρατουμένων, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την μείωση του κόστους και των δαπανών στις φυλακές.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της προοπτικής επανένταξης του καταδικασθέντος στην κοινωνία επιτρέποντάς του να διατηρεί οικογενειακούς, γλωσσικούς, πολιτισμικούς και άλλους δεσμούς.

ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger