Γράφει ο Νικ .Αλ. Αργυρίου


Οι μύσται της αρχαίας Ελλάδος παραδέχοντο την ύπαρξιν ενός θεού και δημιουργού των πάντων.

Μια συμβολική ονομασία της λέξεως ΘΕΟΣ ήτο ΘΙΟΣ, που λεξαριθμηκά αντιστοιχεί στον αριθμό Ι=10,  ευρισκόμενος εντός του ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ της  ΙΕΡΑΣ  ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ.

Στα Ελευσίνια μυστήρια εγένετο η ειδική επίκλησις : ΚΟΝΞ ΟΜ ΠΑΞ, που είναι συγκεκριμένη έκφρασις παλμώσεως. 
Η εν λόγω επίκλησις αντιστοιχούσε στην ονομασίαν ΘΙΟΣ και αποκαλύπτει τις ΘΙΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ.

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με την θεωρίαν των λεξαρίθμων των Πυθαγορείων:

ΚΟΝΞ = 20+70+50+60 = 200
ΟΜ     =  70 + 40 = 110
ΠΑΞ   =   80 + 1 + 60 = 141 


Ήτοι : 200 + 110 + 141 = 451 = 4 + 5 + 1 = 10 = 1+0 = 1 ( κατώτερος πυθαγόρειος λεξάριθμος)


ΘΙΟΣ = 9  + 10  + 70 + 200 = 289 = 2 + 8  +  9  =  19 =
=  1 + 9 = 10 = 1+ 0 = 1  ( κατώτερος πυθαγόρειος λεξάριθμος)

Ο ΛΟΓΟΣ των θεωρουμένων ως φυσικών λεξαρίθμων : ΘΙΟΣ/ ΚΟΝΞ ΟΜ ΠΑΞ = 289/451 = 
= 0.64079, όπου αντιστοιχεί σε ήχο συχνότητας  : 

640.7/1000 Hz

Πλησίον του ως άνω είναι το εξής:

Φ²/4 = 1/Φ= 0.6536 , όπου αντιστοιχεί σε ήχο συχνότητας :

653.6/1000 Hz

( όπου Φ = 1.617)

Η  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:  1, Φ, Φ²,... έχει άμεση σχέση με τις συχνότητες της μουσικής οκτάβας Υπάτης-Υπάτης (DO-DO).

Ο Ήχος μεταδίδεται στο υλικό διαμέσου παλμικής κίνησης ανά μήκος δημιουργώντας στην περιοχή  μετάδοση πάλμωσι. Η συντονισμένη Υπερ-ήχοι ακολουθούν συγκεκριμένο φυσικό νόμο με ιδιαίτερα αποτελέσματα.Πέραν τούτου, ο μυστικός συνδιασμός με τον ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  Φ²/4 , όπως ισχύει κάτω υπό ορισμένες συνθήκες, που δεν γίνεται ακόμη να αποκαλυφθούν, ενεργοποιεί το μέγιστον της νοητικής ισχύος του ανθρώπινου εγκεφάλου....Δημοσίευση σχολίου

Blogger