Οι λεγόμενοι Bloodliners  προέρχονται γενεολογικά από σατανικές οικογένειες και, παρουσιάζουν τηλεπαθητικές, τηλεκινητικές και άλλες ικανότητες... 

Δημοσίευση σχολίου

Blogger