Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου


Η σύναψη συμβολαίου με τις ολέθριες σκοτεινές δυνάμεις έχει την ρίζα του στην εποχή της Ατλαντίδας και ακόμη παλαιότερα. Η επίδραση των εωσφορικών δυνάμεων κυριάρχησε στη γη κατά την Λεμούρια και Ατλάντεια περίοδο. Συγκεκριμένα εκείνοι που στην Ατλαντίδα είχαν υπερ-υψηλή νοημοσύνη , έγιναν οι αντιπρόσωποι των μαύρων μάγων. Έκτισαν ναούς έλκοντας τους αδαείς διαφημίσοντας τα προσόντα τους, ενώ αποκαλούσαν τους εαυτούς τους αντιπροσώπους του θεού. 
Οι μάγοι αυτοί είχαν μεγάλη επίδειξη θρησκευτικής λατρείας κατά την Ατλάντεια εποχή. Ωστόσο στις συνειδήσεις τους υπήρχε και υπάρχει το σπέρμα της ανταρσίας και της δυσαρμονίας.
Τα ινδικά έπη επίσης μας αναφέρουν ότι οι Έλληνες θεοί πολέμησαν τους οπαδούς της μαύρης μαγείας.
Τότε λοιπόν η μαύρη μαγεία επιδρούσε κατ' ευθείαν από το κέντρο της γης. Όπου  αντλούσε από εκεί την δύναμη της. 
Ας διεισδύσουμε πιο βαθιά στη γήινη φωτιά της που χαρίζει τον πλούτο  και την εξουσία.
Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός . Ο φλοιός της φανταστείτε πως είναι μια απλή φλούδα μπροστά στο εσωτερικό της. Εκεί υπάρχει καλά κρυμμένο, αλλά συγκεντρωμένο σε σφαίρες λεπτεπίλεπτης ύλης το "εωσφορικό στοιχείο". Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο τα πρωταρχικά-δημιουργικά όργανα του πλανήτη μας, όπου εκεί αποθηκεύονται οι ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις των ανθρώπινων παθών, που με την σειρά τους τις αποστέλλουν πάνω στην επιφάνεια της γης με σταδιακές σεισμικές δονήσεις. Τέτοια είναι η φύση της μαύρης μαγείας που προκαλεί την εκτίναξη φωτιάς απευθείας από το εσωτερικό της γης.
Ο μάγος της μαύρης μαγείας έρχεται σε επαφή με την κατάλληλη τελετουργία με τις ολέθριες δυνάμεις δημιουργώντας έτσι σκεπτομορφές (σκέψεις-μορφές) αστρικής φύσεως μη συνειδητές. Αυτές οι αρνητικές ενέργειες αποστέλλονται για την εξουθένωση του άλλου, με σκοπό το προσωπικό συμφέρον ή από εκδικητικά κίνητρα. Οι ενέργειες αυτές κατά τον αποκρυφισμό ονομάζονται στοιχειακά.
Πέρα των υπολοίπων η μαύρη μαγεία κάνει συστηματική παράβαση των νόμων της εξέλιξης μέσω των χειρότερων μαγικών τεχνών, με σκοπό πολλές φορές να επιμηκυνθεί η παραμονή κάποιων στο αστρικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να απορροφούν τη ζωή των άλλων με διάφορους τρόπους. Τέτοιοι μαύροι μάγοι είναι  π.χ,  όσοι ασκολυν τις τελετουργίες του Obeah, του Voudou ή οι θεραπευτές των άγριων φυλών. Ακόμη πιο κατώτερη είναι η αίρεση των Μπόνπα στο Θιβέτ κ.α.
Ποιοι έχουν ακόμη και σήμερα ως σύμβολό τους τον "ουροφάγο όφι ";
Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι τροφοδοτούμε με ενέργεια τις τελετουργίες της μαύρης μαγείας, από τις σκέψεις και τις πράξεις μας.  
Δυστυχώς απομακρυνθήκατε από τον ουράνιο Πατέρα μας όπως ο Άσωτος υιός. Οι άνθρωποι μέσα από τις σκέψεις και τις πράξεις τους σπέρνουν την δυστυχία.
Οι σκέψεις γίνονται πράξεις. Η σκέψη του ανθρώπου δημιουργεί ενέργεια (στοιχειακά) και όταν αυτή έρχεται σ' επαφή με το ρεύμα και την κίνηση της ψυχής, εκπέμπει σε διαφορετικά μήκη κύματος. Οι σκεπτομορφές είναι ένα σύμπλεγμα ενεργειών που σχηματίζουν μια πραγματικότητα και υλοποιούνται. Όταν κανείς επιθυμεί το αγαθό, αυτό έρχεται μέσω της επιθυμίας, ενώ όταν επιθυμεί το κακό ως αποτέλεσμα κακών σκέψεων, τότε συμβαίνει να έχουμε αρνητική σκεπτομορφή που είναι η πηγή αρνητικής ενέργειας.
Γενικά, οι σκέψεις που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εξελικτική πορεία του πλανήτη.
Φανταστείτε, ένα αίσθημα μίσους ή ζήλιας για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο αποστέλλει κατά αυτού ένα αρνητικό στοιχειακό που πλανάται γύρω του μέχρι να βρει κάποιο αδύνατο σημείο και να χτυπήσει. Αν το αρνητικό αίσθημα αυτό εξακολουθεί και υπάρχει, τότε το στοιχειακό ισχυροποιήται περισσότερο και επιμηκύνει την καταστροφική δράση του.
Πάνω εκεί βασίζεται και η δυνατότητα των σκοτεινών δυνάμεων αναπτύσσοντας δηλαδή τεχνικές υλοποίησης αρνητικών σκεπτομορφών ανάλογα με την δυνατότητα του κάθε μάγου τους.
 Η εξέλιξη του πλανήτη κατά ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την επιρροή των σκεπτομορφών, με την ένταση και την κατεύθυνση που διαθέτουν, διευθύνουν την περίοδο αυτή την πραγματική εξέλιξη του πλανήτη.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger