Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Στο παρακάτω απόσπασμα της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ τίθεται θέμα αλοιώσεως του πραγματικού κειμένου:

" Ήσαν δε τινες Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων δια να προσκυνήσωσιν εντη εορτή.
Ούτοι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον Βηθσαιδά της Γαλλιλαίας και παρεκάλεσαν,
λέγοντες, κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησού.
Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν.
Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγων, Ήλθε η ώρα να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.

Αληθώς , αληθώς σας λέγω, 
Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει, 
εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει..."(Κατ' Ιωαν.:ιβ,20-24)
Εδώ υπάρχει και επιπλέον χωρίον που έχει αφαιρεθεί, τα λόγια του Ιησού που αφαιρέθηκαν αναφέρουν, πέραν του :"ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" 
Και τα εξής:"Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους, που είναι ουράνιο γέννος και βλαστός θείος εξακριβωμένος, γεννούσα λογικήν σκέψιν που μπορεί να κατακτήση την επιστήμην*" (βλ. Γ. ΑΥΦΑΝΤΗΣ:"Ο ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ", ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΕΛΑΣ, ΑΘΗΝΑΙ, 2007,σ.149-150)

Δηλαδή άφησαν τον πρώτο στίχο και αφαίρεσαν τους επόμενους τρεις στίχους. 

Άραγε γιατί;

Μήπως ο "κόκκος του σίτου" που αν δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει δεν μπορεί να φέρει καρπούς. Έχει σχέση με τους Έλληνες;

Αυτά τα προφητικά λόγια του Ιησού τι κρύβουν;

Πέραν του ότι στα ως άνω έχουμε αναφορά στην ουράνια καταγωγή των Ελλήνων, που είναι υιοί φωτός. Ταυτόχρονα συμβολίζεται ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός με εκείνον τον "κόκκο σίτου", ο οποίος πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει, ώστε να φέρει πολλούς καρπούς.

Πράγματι, αυτό και έγινε στην πορεία της ιστορίας ο ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ πολιτισμός έλαψε για χιλιάδες χρόνια και τελικά εξοντώθηκε με βίαιο τρόπο.

Αυτή την οδό πιστοποιεί ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ με την θυσία Του και λέγεται "Υιός του ανθρώπου".
Την οδό αυτή έχουν διαβεί και άλλοι πριν και μετά τον ΧΡΙΣΤΟ, για τούτο μας λέγει:

"Τούτο είναι το αίμα μου το τις καινής διαθήκης, το περί Πολλών εκχυνόμενον" (Κατ'Ματ.:ιδ, 24)
Και βέβαια δεν μπορεί να έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό, όλοι αυτοί που κατέστρεψαν τα μνημεία και έκαψαν τα βιβλία των Σοφών...
Ως εκ τούτου, αλοιώνοντας την εν λόγω προφητεία κυριαρχεί η αμάθεια που είναι η αιτία τόσων κακών ιστορικών γεγονότων.

----------
Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του “Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας”, το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε επιστημονική
επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την συνέχεια της ως άνω φράσεως ως εξής:
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger