Εκατομμύρια άνδρες σε όλον τον κόσμο ταλαιπωρούνται από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και αναζητούν την κατάλληλη θεραπεία. Τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, που οφείλονται στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, εμφανίζονται με την πρόοδο της ηλικίας και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.
Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Ουρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας κ. Σταύρο Γκράβα, η αρχική αντιμετώπιση των πασχόντων από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη προσανατολίζεται στη φαρμακευτική ανακούφιση των συμπτωμάτων. Για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν δύο καθιερωμένες, μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης: οι α-αδρενεργικοί αποκλειστές (με κυριότερους εκπροσώπους την ταμσουλοσίνη, την αλφουζοσίνη, τη σιλοδοσίνη), οι οποίοι προκαλούν χαλάρωση των λείων μυϊκών ινών του προστάτη και του αυχένα της ουροδόχου κύστεως διευκολύνοντας την ούρηση, και οι αναστολείς της 5α-αναγωγάσης (φιναστερίδη και ντουταστερίδη), οι οποίοι ελαττώνουν το μέγεθος του προστάτη.
Πρέπει να τονιστεί όμως ότι σκοπός της σύγχρονης φαρμακευτικής αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη δεν είναι μόνο η βελτίωση των συμπτωμάτων αλλά και η πρόληψη της προόδου της νόσου.
Ως πρόοδος στην υπερπλασία του προστάτη θεωρούνται η επιδείνωση των συμπτωμάτων, η εμφάνιση οξείας επίσχεσης (ο ασθενής ξαφνικά δεν μπορεί να ουρήσει και χρειάζεται άμεσα τοποθέτηση ουροκαθετήρα) και η εμφάνιση ακράτειας, ουρολοιμώξεων ή νεφρικής ανεπάρκειας που υποχρεώνουν τον ασθενή να υποβληθεί σε προστατεκτομή. Αυτά τα δυσάρεστα ενδεχόμενα στην εξέλιξη της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη ανησυχούν και προβληματίζουν ιδιαίτερα τους ασθενείς που επιθυμούν την έγκαιρη πρόληψή τους.
Στην προσπάθεια εκπλήρωσης όλων των στόχων της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, τόνισε ο κ. Γκράβας, δοκιμάστηκε η χρήση του συνδυασμού ενός α-αδρενεργικού αποκλειστή και ενός αναστολέα της 5α-αναγωγάσης. «Δύο μεγάλες μελέτες, η MTOPS και η CombAT, με τη συμμετοχή χιλιάδων ασθενών από πολλές χώρες του κόσμου, συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση του ρόλου της συνδυαστικής θεραπείας. Εκείνο που γνωρίζουμε πλέον είναι ότι η θεραπεία μόνο με έναν α-αδρενεργικό αποκλειστή δεν έχει σημαντική επίδραση στην αποτροπή της επίσχεσης των ούρων ή του χειρουργείου. Παράλληλα, η MTOPS έδειξε ότι οι ασθενείς με μέγεθος προστάτη πάνω από 30 cm3 και επίπεδα PSA υψηλότερα του 1,5 ng/ml έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο προόδου της νόσου. Η πλέον πρόσφατη μελέτη CombAT παρακολούθησε επί τέσσερα χρόνια ασθενείς με υψηλό κίνδυνο προόδου της νόσου και με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα που οφείλονται στην ΚΥΠ, και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα της συνδυαστικής θεραπείας με ντουταστερίδη και ταμσουλοσίνη. Η CombAT απέδειξε ότι ο συνδυασμός ντουταστερίδης και ταμσουλοσίνης επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου εμφάνισης οξείας επίσχεσης, της ανάγκης χειρουργείου και της επιδείνωσης των συμπτωμάτων συγκριτικά με τη θεραπεία με το καθένα φάρμακο ξεχωριστά. Επιπλέον, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα η συνδυαστική θεραπεία είναι ανώτερη της μονοθεραπείας είτε με α-αδρενεργικούς αποκλειστές είτε με αναστολείς της 5α-αναγωγάσης στη βελτίωση των συμπτωμάτων αλλά και της ροής των ούρων» σημείωσε.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, τόσο η Ευρωπαϊκή (EAU) όσο και η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA) συνιστούν στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη τη συνδυαστική θεραπεία για ασθενείς με διογκωμένο προστάτη.
Σήμερα κυκλοφορεί και στην Ελλάδα ο σταθερός συνδυασμός ντουταστερίδης-ταμσουλοσίνης (σε ένα μόνο χάπι) που αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ασθενείς με μέτρια ως σοβαρά συμπτώματα, διογκωμένο προστάτη (πάνω από 30 cm3) και PSA μεγαλύτερο από 1,5 ng/ml, στοχεύοντας στη γρήγορη και μακροχρόνια βελτίωση των συμπτωμάτων και στη μείωση του κινδύνου προόδου της πάθησης.


 www.tovima.gr

Δημοσίευση σχολίου

Blogger