Να πως νομιμοποιούν τους ΛΑΘΡΟ-ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ για να κάνουν και μεροκάματα εντός της Ελλάδας....


Κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 

"Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών παραμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015-2016" 

Δημοσίευση σχολίου

Blogger