Το διαβάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή…

Η ομάδα μας αποφάσισε να το μοιραστεί και πάλι μαζί σας

Σχόλιο: Παλιὸ μὲν ἄρθρο (2009) τῆς ἐφημερίδας «Παρόν», ἐξαιρετικῆς σημασίας δὲ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τί συμβαίνει ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Παιδεία μας!

«Ἐμεῖς εἴμαστε μασόνοι», εἶπαν τέσσερα μέλη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου στὸν πατέρα Γεώργιο Μεταλληνὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συγγραφῆς – μαζὶ μὲ τὸν καθηγητὴ Β. Φίλια- του βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν της Α’ Λυκείου. Τὴν ἀποκάλυψη ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ πατέρας Μετάλλινος στὴν Ἡμερίδα τῶν Θεολόγων στὴ Λευκάδα πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, καὶ καλὸ θὰ εἶναι τώρα ποὺ ὁ νέος ὑπουργὸς Παιδείας Ἄρης Σπηλιωτόπουλος ξεκινάει «ἀπὸ τὸ μηδὲν» νὰ τὸ ἔχει ὑπόψη του καὶ νὰ μᾶς πεῖ ἐὰν ἀποδέχεται νὰ καθορίζουν οἱ μασόνοι -μὲ αὐτὴν τοὺς τὴν ἰδιότητα- τὴν ὕλη τῶν βιβλίων μας.
Ὅπως εἶπε o π. Γ. Μεταλληνὸς στὸ μπλὸγκ thriskeftika, «ἕνα βασικὸ μειονέκτημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου εἶναι τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα ποὺ συντάσσονται στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο. Μᾶς δίνουν μετὰ καλούπια καὶ λένε σὲ μᾶς τοὺς συγγραφεῖς νὰ ρίξουμε ὑλικὸ μέσα στὰ συγκεκριμένα καλούπια. Σὲ μένα λοιπὸν καὶ στὸν κ. Φίλια ἀνατέθηκε ἡ συγγραφὴ τοῦ βιβλίου τῆς Α΄ Λυκείου. Ἔπρεπε νὰ γράψουμε καὶ γιὰ τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντί σε ἄλλα θρησκεύματα. Πρὶν κυκλοφορήσει τὸ βιβλίο οἱ μασόνοι καὶ οἱ χιλιαστὲς μᾶς ἔκαναν ἀγωγές. Ζητήσαμε ἀκρόαση ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο (Π.Ι.). Ὅταν πήγαμε νὰ τοὺς συναντήσουμε, 4 μέλη τοῦ Π.Ι. (ἡ μία ἦταν γυναίκα), ὄχι θεολόγοι, μᾶς εἶπαν εὐθαρσώς: «Ἐμεῖς εἴμαστε μασόνοι». Ὁ πρόεδρος τοῦ Π.Ι. ἦρθε σὲ δύσκολη θέση, ἀλλὰ ἐγὼ τοὺς εἶπα «Αὐτὸ μὲ χαροποιεῖ», γιατί….
ξέραμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε. Τελικὰ γράψαμε τὶς ἑνότητες ἀναφέροντας ἀρχικὰ τὴ διδασκαλία τῶν μασόνων καὶ τῶν χιλιαστῶν καὶ μετὰ τὶς ἐγκυκλίους τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς ὁμάδες αὐτές. Μετὰ ἀπὸ δυὸ-τρία χρόνια, μιὰ μέρα μου τηλεφώνησε ὁ κ. Φίλιας καὶ μὲ ρώτησε ἂν εἶχα δεῖ τὴ νέα ἑνότητα τοῦ βιβλίου τῆς Α΄ Λυκείου. Τὸ βιβλίο εἶχε ἀλλαχθεῖ καὶ ἔγραφε τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς εἴχαμε γράψει. Κάποιοι δικοί μας ἔκαναν ἀλλαγὲς χωρὶς νὰ τὸ ξέρουμε. Τότε ζητήσαμε τὴν ἀπόσυρση συνολικά του βιβλίου καὶ τὴ συγγραφὴ ἄλλου ἀπὸ ἄλλους συγγραφεῖς. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔγινε».
Ἐμεῖς ἔχουμε μερικὲς παρατηρήσεις νὰ κάνουμε:
1. Ἡ ὁμολογία μελῶν τοῦ Π.Ι. ὅτι εἶναι μασόνοι φανερώνει ξεκάθαρα γιατί τὰ βιβλία ἀποχριστιανίζονται. Πῶς μποροῦμε νὰ δεχόμαστε τὰ νέα βιβλία ἀδιαμαρτύρητα ὅταν ξέρουμε μὲ βεβαιότητα ὅτι ἀνάμεσα στοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὸ περιεχόμενό τους ὑπάρχουν μασόνοι; Ἄλλωστε καὶ ὁ π. Γεώργιος διερωτήθηκε ἂν καὶ σήμερα ὑπάρχουν μασόνοι στὸ Π.Ι. καὶ θεώρησε πὼς τὸ γεγονὸς αὐτὸ μπορεῖ νὰ μᾶς ἑρμηνεύσει γιατί τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πολεμεῖται.
2. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἑνότητας γιὰ τοὺς χιλιαστὲς ἀνήκει στὸ Π.Ι. Θὰ εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν οἱ θεολόγοι τοῦ Π.Ι. τὸν συγγραφέα τῆς νέας ἑνότητας γιὰ τοὺς χιλιαστές. Σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι ἀντιδεοντολογικὸ καὶ ἄδικο νὰ ἀποδίδεται ἡ νέα ἑνότητα στὸν π. Γεώργιο καὶ τὸν κ. Φίλια (ποὺ τὰ ὀνόματά τους ἀναφέρονται ὡς συγγραφέων τοῦ βιβλίου), ἐνῶ τὴν ἔχουν γράψει ἄλλοι. Ἐπίσης, εἶναι ψευδὴς ἡ πληροφορία ὅτι οἱ συγγραφεῖς συμφώνησαν δῆθεν γιὰ τὴ νέα ἑνότητα γιὰ τοὺς χιλιαστές. Οὔτε ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν ἀλλαγή, οὔτε πολὺ περισσότερο συμφώνησαν μὲ αὐτήν.
3. Ἡ νέα ἑνότητα γιὰ τοὺς χιλιαστὲς πρέπει νὰ ἀποσυρθεῖ καὶ νὰ ἐπανέλθει ἡ παλαιότερη ποὺ εἶχαν γράψει οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου.

ΠΗΓΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger