Αναγνώστης της ιστοσελίδας μας έστειλε την μυστική διαθήκη Rothschild, είναι σοκαριστικά όσα αναφέρονται ....

Ενδεικτικά αποσπάσματα παραθέτουμε παρακάτω:

Ο κ Rothschild λέει ...:

Ο θάνατος θα έρθει σε αυτόν που μιλάει....

Θα χρησιμοποιήσουμε τη γνώση  της επιστήμης μας και της τεχνολογίας μας  με λεπτούς τρόπους, ώστε ποτέ δεν θα δουν τι συμβαίνει. Θα χρησιμοποιήσουμε μαλακά μέταλλα, επιταχυντές στην γήρανση και καταπραϋντικά σε τροφή και νερό, επίσης στον αέρα. Θα υπάρχουν καλυμμένα δηλητήρια παντού.
Τα μαλακά μέταλλα θα τους αναγκάσει να χάσουν τα μυαλά τους. Θα τους υποσχόμαστε να βρεθεί  μια θεραπεία στα πολλά μέτωπα μας, αλλά εμείς θα τους ταΐζουμε περισσότερο δηλητήριο. Τα δηλητήρια θα απορροφηθούν από το δέρμα και τα στόματά τους, θα καταστρέψουν τα μυαλά τους και το αναπαραγωγικό σύστημα....


Τα δηλητήρια θα κρύβονται σε κάθε τι που τους περιβάλλει, σε ό, τι πίνουν, τρώνε, αναπνέουν και  φορούν....

....

Εμείς θα αναλάβουμε τη γη, τους πόρους και τον πλούτο τους για να ασκούμε πλήρη έλεγχο πάνω τους. Εμείς θα τους εξαπατήσουμε σε αποδοχή  νόμων που θα τους κλέψουν και την λίγη ελευθερία που θα έχουν. 
Θα καθιερωθεί ένα σύστημα χρημάτων που θα τους φυλακίσει για πάντα, διατηρώντας αυτούς και τα παιδιά τους στο χρέος....

Θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα ενημέρωσης  για τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών και τα συναισθήματα τους υπέρ μας. Όταν θα ξεσηκωθούν εναντίον μας εμείς θα τους συντρίψουμε όπως τα έντομα, γιατί είναι λιγότεροι από αυτό. Θα είναι ανήμποροι να κάνουν τίποτα γιατί δεν θα έχουν όπλα. Εμείς θα έχουμε προσλάβει κάποιους από τους δικούς τους για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά μας, εμείς θα τους υποσχεθούμε αιώνια ζωή, αλλά αιώνια ζωή δεν θα έχουν ποτέ γιατί δεν είναι σαν εμάς. Οι προσλήψεις θα ονομάζονται "μυημένοι" και θα πρέπει να κατηχηθούν και  να πιστεύουν σε ψευδείς τελετουργίες προς υψηλότερες σφαίρες. Μέλη αυτών των ομάδων θα νομίζουν ότι είναι ένα με μας, αλλά ποτέ δεν ξέρουν την αλήθεια. Ποτέ δεν πρέπει να μάθουν αυτή την αλήθεια, γιατί αυτό θα γυρίσει εναντίον μας. Για το έργο τους, θα ανταμειφθούν με γήινα πράγματα και με μεγάλους τίτλους, αλλά ποτέ δεν θα γίνουν αθάνατοι και να ενωθούν μαζί μας...

Όταν ο στόχος μας επιτυγχάνεται μια νέα εποχή κυριαρχίας θα ξεκινήσει. Τα μυαλά τους θα είναι δεσμευμένα από τις πεποιθήσεις τους, τις πεποιθήσεις που εμείς έχουμε καθιερώσει  πριν αμνημονεύτων χρόνων.....

Αυτό είναι η μυστική διαθήκη μας με την οποία θα ζήσουμε το παρόν και το μέλλον της ζωής μας, για αυτή την πραγματικότητα θα υπερβούν πολλές γενιές και διάρκειας ζωής. 

Αυτή είναι η διαθήκη μας, που είναι σφραγισμένη από το αίμα, το αίμα μας. 

Εμείς και  αυτοί.....


 Αυτή η διαθήκη δεν πρέπει ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ να ΓΊΝΕΙ γνωστό ότι υπάρχει..... 


Αυτούσιο  το κείμενο όπως μας στάλθηκε από αναγνώστη:


"Mr. Rothschild Says “An illusion it will be, so large, so vast it will escape their perception. Those who will see it will be thought of as insane. We will create separate fronts to prevent them from seeing the connection between us. We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive. Our goal will be accomplished one drop at a time so as to never bring suspicion upon ourselves. This will also prevent them from seeing the changes as they occur. “We will always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute. We will work together always and will remain bound by blood and secrecy. Death will come to he who speaks. “We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite. We will use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening. We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air. They will be blanketed by poisons everywhere they turn. The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will feed them more poison. The poisons will be absorbed through their skin and mouths, they will destroy their minds and reproductive systems. From all this, their children will be born dead, and we will conceal this information. The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear. 
We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far. We will teach them that the poisons are good, with fun images and musical tones. Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons. “They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their true effect. When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them its for their help. We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what children love most, sweet things. When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future. When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine. We will render them docile and weak before us by our power. They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, we will give them more poison. “We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the oneness of it all. Their minds will belong to us and they will do as we say. If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology into their lives. We will use fear as 
our weapon. We will establish their governments and establish opposites within. We will own both sides. We will always hide our objective but carry out our plan. They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil. “Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure always, for it is the way. We will make them kill each other when it suits us. We will keep them separated from the oneness by dogma and religion. We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how. We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding themselves. We will foment animosity between them through our factions. When a light shall shine among them, we shall extinguish it by ridicule, or death, whichever suits us best. We will make them rip each other’s hearts apart and kill their own children. We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend. The hate will blind them totally, and never shall they see that from their conflicts we emerge as their rulers. They will be busy killing each other. They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long as we see fit. “We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they cannot see us. We will continue to prosper from their wars and their deaths. We shall repeat this over and over until our ultimate goal is accomplished. 

We will continue to make them live in fear and anger though images and sounds. We will use all the tools we have to accomplish this. The tools will be provided by their labor. We will make them hate themselves and their neighbors. “We will always hide the divine truth from them, that we are all one. This they must never know! They must never know that color is an illusion, they must always think they are not equal. Drop by drop, drop by drop we will advance our goal. We will take over their land, resources and wealth to exercise total control over them. We will deceive them into accepting laws that will steal the little freedom they will have. We will establish a money system that will imprison them forever, keeping them and their children in debt. “When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a different story to the world for we shall own all the media. We will use our media to control the flow of information and their sentiment in our favor. When they shall rise up against us we will crush them like insects, for they are less than that. They will be helpless to do anything for they will have no weapons. “We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them eternal life, but eternal life they will never have for they are not of us. The recruits will be called “initiates” and will be indoctrinated to believe false rites of passage to higher realms. Members of these 
groups will think they are one with us never knowing the truth. They must never learn this truth for they will turn against us. For their work they will be rewarded with earthly things and great titles, but never will they become immortal and join us, never will they receive the light and travel the stars. They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind will prevent passage to the realm of enlightenment. This they will never know. The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late. Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves. “When all is in place, the reality we will have created for them will own them. This reality will be their prison. They will live in self-delusion. When our goal is accomplished a new era of domination will begin. Their minds will be bound by their beliefs, the beliefs we have established from time immemorial. “But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY MUST NEVER KNOW. If they ever find out that together they can vanquish us, they will take action. They must never, ever find out what we have done, for if they do, we shall have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil has fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down and no person shall give us shelter. 
“This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present and future lives, for this reality will transcend many generations and life spans. This covenant is sealed by blood, our blood. We, the ones who from heaven to earth came.” “This covenant must NEVER, EVER be known to exist. It must NEVER, EVER be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release the fury of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths from whence we came and remain there until the end time of infinity itself."

Ο ίδιος ο Amschel James Rothschild  έβγαλε στην δημοσιότητα την μυστική διαθήκη των Rothschild καθώς και άλλα αρχεία. Οι Rothschild δεν διστάζουν να δολοφονήσουν όποιον κι ότι αντιτίθεται στα σχέδια της διεθνούς Σιωνιστικής Παγκοσμιοποίησης...

Κάθε μέλος της δυναστείας θα πεθάνει αν  αρνείται να προχωρήσει το σχέδιο για την ανατροπή και την υποδούλωση του ανθρώπινου γένους, όπως περιγράφονται από : "Τα Πρωτόκολλα της Σιών".

(Προφανώς ο Δήμαρχος Amschel James Rothschild δεν είχε "το ένστικτο του δολοφόνου"... Δείτε ΕΔΩ )Ακόμη και μέλος της οικογένειά τους μπόρεσαν και έβγαλαν από την μέση, όπως τον Amschel James Rothschild το 1996...γιατί πέραν της αντίθεσής του έβγαλε στην δημοσιότητα έγγραφα, όπου έδειχναν πολλά από την πορεία τους και τις συμφωνίες τους

Ο Amschel James Rothschild, στις 8 Ιουλίου 1996 βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο της σουίτας του στο Bristol Hotel στο Παρίσι. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία, αυτοκτόνησε δι' απαγχονισμού. Αμέσως μετά  από το τραγικό αυτό γεγονός εξαφανίστηκε  κάθε στοιχείο που είχε βγάλει προς το φως...* Τα άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα θέση της συντακτικής ομάδας: "ΙΩΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΗ", παρά μόνον αυτά που φέρουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη του ιστολογίου...
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger