Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Η πραγματική Αφύπνιση είναι η γνώση της αληθινής φύσης των πραγμάτων, η γνώση αυτή στηρίζεται στην αληθινή ουσία που είναι η κενότητα.

Αυτός ο τρόπος της γνώσης αυτής είναι βιωμένη κατάσταση της συνείδησης, που είναι εντελώς απαλλαγμένη από νοητικά κατασκευάσματα και, γίνεται ένα με την μοναδική ουσία των πραγμάτων.

Η συνειδητοποίηση αυτή μεταμορφώνει την λεγόμενη συνείδηση σε Εν-συνείδηση, που υπερβαίνει την συμβατική λογική της γραμμικής σκέψης.

Η Εν-συνείδηση βοηθά να αντιληφθούμε ολοκάθαρα την Αφυπνισμένη εσωτερική παρουσία του πνεύματος, που έχει ξεπεράσει το φράγμα της νόησης.


Η γραμμική σκέψη και η λογική έχουν όρια. 

Για να φθάσουμε στην Εν-συνείδηση και να βιώσουμε την αληθινή φύση του πνεύματος είναι αναγκαίο να διαπεράσουμε το φράγμα των νοητικών δομών.

Η Εν-συνείδηση είναι  ολική γνώση της βαθύτερης γνώσης του πνεύματος. Τότε πραγματώνεται η ενότητα του πνεύματος, η βαθιά αναλλοίωτη γνώση, που ξεπερνά την δυαδικότητα του υποκειμένου - αντικειμένου  και εκφράζει την αληθινή φύση του πνεύματος, που είναι η κενότητα των φαινομένων.

Με λίγα λόγια η κατάσταση της Εν-συνείδησης είναι η πλήρη ενότητα,  η μη δυαδική, με την αληθινή φύση του πνεύματος.

Η συνείδηση δεν είναι ξεκομμένη  από αυτό που αποκαλούμε ως πραγματικό, αλλά δεν μπορεί να το αναλύσει σωστά. Γιατί η γνωστική συνείδηση συνήθως δεν αντιλαμβάνεται την τωρινή πραγματικότητα, αλλά μεταβαλλόμενες νοητικές εικόνες που προβάλλονται και που στην πραγματικότητα ήδη έχουν χαθεί.

Για παράδειγμα το μάτι μας συλλαμβάνει μια εικόνα, που τη μεταφέρει στον εγκέφαλο, αλλά μέχρι να μπουν σε λειτουργία οι νοητικοί μηχανισμοί, το μεταβαλλόμενο αντικείμενο, έχει ήδη χαθεί.

Κυρίως ένα άτομο που φθάνει στην Εν-συνείδηση το διακρίνει η καθαρή αντίληψη, η μη εννοιολογική από την νοητική εικόνα.

Η συνείδηση κρατά πάντα τα ηνία. Ωστόσο η Εν- συνείδηση έχει εκείνος που μέσα από την αληθινή φύση ενός μόνο πράγματος, βλέπει τη φύση όλων των πραγμάτων.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger