Τη μείωση των παραβόλων που καταβάλλουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών για να εξασφαλίσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μπαλάφας με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.Στην τροπολογία που φέρει τον τίτλο «Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων», στο πρώτο άρθρο προωθούνται οι αναγκαίες προσαρμογές στην ελληνική νομοθεσία, σε συνέχεια της εκκίνησης επίσημης διαδικασίας παράβασης κατά της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο 2017, με την αποστολή σχετικής προειδοποιητικής επιστολής.

Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι το ποσό των 400 ευρώ για την έκδοση άδειας διαμονής για τους επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 150 ευρώ και 450 ευρώ για την έκδοση ενιαίας άδειας διαμονής, «μπλε κάρτας» και αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση, σπουδές ή έρευνα, δεν τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών, στο πλαίσιο των αντιστοίχων ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Ειδικότερα, μειώνεται το ύψος των παραβόλων σε μια σειρά κατηγοριών αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται βάσει Οδηγιών της ΕΕ. Με την προκριθείσα επιλογή, αποσυνδέεται το ύψος του παραβόλου από τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής και θεσμοθετείται ενιαίο παράβολο, ύψους 150 ευρώ, ανεξαρτήτως της διάρκειας των αδειών διαμονής, που εκδίδονται βάσει των ανωτέρω Οδηγιών της ΕΕ - μια μείωση επιπέδου 50% έως 62,5%, αναλόγως του τύπου της άδειας.
Το νέο παράβολο θα είναι ενιαίο και ανεξάρτητα από την διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής, καθώς καθορίζεται στα 150 ευρώ. «Το κριτήριο για το ύψος του παράβολου, είναι οι κατώτατες αποδοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου δηλαδή 683 ευρώ, και το ύψος του παράβολου σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ» εξήγησε ο κ. Μπαλάφας.

Με την ρύθμιση, ανασχεδιάζεται το σύστημα που αφορά στο ύψος των παραβόλων, τα οποία εισπράττονται για την κατάθεση αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ανάγκης προσαρμογής στις επιταγές του δικαίου της ΕΕ, όσο και της ανάγκης διατήρησης της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος χορήγησης αδειών διαμονής.


Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, από την μείωση αυτή θα προκύψει διαφορά 14 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα του Προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από αύξηση παράβολων σε άλλες κατηγορίες.

Στην ίδια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, υπάρχει ρύθμιση ώστε να συνεχίζεται η υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη παιδιών και μετά την ενηλικίωσή τους.

Τέλος, με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία μέχρι σήμερα, ενόσω μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους καλύπτονται ασφαλιστικά από έναν από τους γονείς τους, μετά την ενηλικίωσή τους, όταν ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους για σπουδές, για άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή για αυτοτελή, διακόπτεται η ασφάλισή τους ακόμα και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ασφάλισή τους όμοια με τα ημεδαπά παιδιά. Εάν ο γονέας έχει καταστεί ανασφάλιστος λόγω της οικονομικής κρίσης, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017.
ΠΗΓΗ :  newsbomb.gr

Δημοσίευση σχολίου

Blogger