Συνεχίζουμε σε σχέση με το προηγούμενο άρθρο τις αποκαλύψεις..

Επαναλαμβάνουμε  πως αναφερόμαστε μόνο στους Έλληνες με πυγμή κι όχι σε Ελληνόφωνες και φυσικά ...
 Ότι κι αν διαβάζετε παρακάτω μελετήστε το και ψάξτε το πολύ καλά...


Ο χρησμός του Τειρεσία από τον κάτω κόσμο έλεγε:... αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι

κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέι χαλκῷ,

ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα λαβὼν ἐυῆρες ἐρετμόν,

εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν

ἀνέρες, οὐδέ θ᾿ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν:

οὐδ᾿ ἄρα τοί γ᾿ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους οὐδ᾿ ἐυήρε᾿ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾿ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει:

ὁππότε κεν δή τοι συμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης

φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,

καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας ἐυῆρες ἐρετμόν, ῥέξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,

ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ᾿ ἐπιβήτορα κάπρον,

οἴκαδ᾿ ἀποστείχειν ἔρδειν θ᾿ ἱερᾶς ἑκατόμβας

ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,

πᾶσι μάλ᾿ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ...

(Οδύσσεια: Ραψωδία λ, 119-134)Μετάφραση:


"... Κι ως τους μνηστήρες στο παλάτι σου με κοφτερό σκοτώσεις
χαλκό, με δόλο ξεπλανώντας τους για κι ανοιχτά, το δρόμο 
πάρε μετά, κουπί καλάρμοστο στο χέρι σου κρατώντας, 
σε ανθρώπους ως να φτάσεις, θάλασσα που δεν κατέχουν τι είναι, 
κι ουδέ ποτέ με αλάτι αρτίζουνε τα φαγητά που τρώνε,
κι ουδέ καράβια αλικομάγουλα ποτέ αγνάντεψαν, 
μήτε κουπιά καλάρμοστα, 
που ως φτερούγες δρομίζουν τα καράβια.

Σου λέω και το σημάδι ξάστερα και θα το δεις κι ατός σου:
Σα σε ανταμώσει εκεί στη στράτα σου κανένας πεζολάτης
και λιχνιστήρι πει στον ώμο σου πως κουβαλάς τον ώριο, 
στο χώμα τότε το καλάρμοστο να μπήξεις λέω κουπί σου,

κι αφού θυσίες προσφέρεις πάγκαλες στο ρήγα Ποσειδώνα,
κριάρι και κάπρι λατάρικο και ταύρο σφάζοντας του,
γύρισε πίσω στην πατρίδα σου, και πρόσφερε θυσίες
μεγάλες στους θεούς, που αθάνατοι τα ουράνια πλάτη ορίζουν,
σε όλους γραμμή. Κι ακόμα ο θάνατος γλυκός, γαλήνιος θα 'ρθει..."


Ο μάντης από τον κόσμο των νεκρών  περιγράφει κωδικοποιημένα την περιοχή του σημερινού Ανατολικού Καζακστάν ως εξής: 

εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
ἀνέρες, οὐδέ θ᾿ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν:
οὐδ᾿ ἄρα τοί γ᾿ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους 
οὐδ᾿ ἐυήρε᾿ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾿ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει:
ὁππότε κεν δή τοι συμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας ἐυῆρες ἐρετμόν


Δηλαδή να φθάσει στους ανθρώπους που δεν ξέρουν από θάλασσα κι ούτε  αλάτι βάζουν στα φαγητά τους. Αλλά αν συναντήσει στο δρόμο του οδοιπόρο που θα νομίζει το κουπί που κουβαλά για λιχνιστήρι, τότε το κουπί στο χώμα να το μπήξει...

Κατ' αρχάς το βορειοδυτικό μέρος του Ανατολικού Καζακστάν  αποτελείται από αλατούχα εδάφη κι επίσης υπάρχει η λίμνη Αλακόλ που είναι μια αλμυρή λίμνη. Για αυτό ακριβώς γίνεται η εν λόγω αναφορά στην θάλασσα και στο αλάτι με σκοπό να καθορίσουν οι λέξεις αυτές το έδαφος, το υπέδαφος και, γενικά το σημαντικό αγροτικό οικοσύστημα της περιοχής. Επιπλέον δίνει το σημάδι ή καλύτερα το σημείον που είναι το βουνό Tarbagatai για να στηθεί το ἐρ-ετμόν:

ὁππότε κεν δή τοι συμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ

Ο οδοιπόρος που δε ξέρει από καράβια αποκαλεί ἀθηρη-λοιγὸν το  ἐρ-ετμόν που έχει στον ώμο ο Οδυσσέας. Με τον τρόπο αυτό ο Όμηρος δίνει κωδικοποιημένα το κλίμα και την γεωδαισία της περιοχής, που έχει άμεση εξάρτηση από τις λίμνες, τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Δηλαδή από το νερό και το αλάτι..!!! 

Όπως έλεγε κι ο Πίνδαρος: ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΝ ΥΔΩΡ!


Βέβαια το λογοπαίγνιο: ἀθηρη-λοιγὸν -  ἐρ-ετμόν,  παραπέμπει σε πύλες και υπερτεχνολογίες, που σχετίζονται με τον Σείριο και την ομάδα των λιμνών της περιοχής...!!

Η λέξη ἀθηρη-λοιγὸν εδώ μπορεί να χρησιμοποιείται μεταφορικά σαν  η αιχμή του δόρατος που διώχνει τον κίνδυνο:

ἀθήρ:  αθέρας, στάχυ σιταριού, σε Ησίοδ. 2. φλούδα σιταριού, άχυρο, σε Λουκ. II. αιχμή όπλου, σε Αισχύλ. κ.λπ.


λοιγὸν : Δαναοῖσιν λοιγὸν ἄμυνον

ἀμύνω[ῡ], Επικ. παρατ. ἄμῡνον, μέλ. ἀμῠνῶ, Ιων. -ῠνέω· αόρ. αʹ ἤμῡνα, Επικ. ἄμυνα [ᾰ]· αντί αόρ.βʹ, βλ. ἀμυνάθω — Μέσ. Επικ. παρατ. ἀμυνόμην, μέλ. ἀμυνοῦμαι, αόρ. αʹ ἠμυνάμην (από τη √ΜΥΝ με το α ως πρόθεμα, πρβλ. Λατ. munio, moenia)· 


Α. I. αποκρούω, απωθώ, σε Όμηρ. 1. με αιτ. προσ. ή πράγμ., αυτό που πρέπει να αποκρουστεί, με δοτ. προσ., για ποιον ή από ποιον αποκρούεται ο κίνδυνος, Δαναοῖσιν λοιγὸν ἄμυνον, αποκρούει την καταστροφή από τους Δαναούς, σε Ομήρ. Ιλ.· η δοτ. συχνά παραλείπεται, ὃς λοιγὸν ἀμύνει, στο ίδ. 2. με δοτ. προσ., υπερασπίζομαι, βοηθώ, συντρέχω, συνδράμω, σε Όμηρ. κ.λπ. 3. με γεν., από ποιον αποκρούεται ο κίνδυνος, Τρῶας ἄμυνε νεῶν, απώθησε τους Τρώες από τα πλοία, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 4. απόλ., αποκρούω επιθέσεις, βοηθώ, στο ίδ.· τὰ ἀμύνοντα, τροποι, μέσα άμυνας, σε Ηρόδ. II. σπανίως με αιτ., όπως Μέσ. II, ανταποδίδω, ξεπληρώνω, σε Σοφ. Β. Μέσ., αποκρούω για τον εαυτό μου, φυλάσσομαι εναντίον κάποιου· 1.με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ. 2. με γεν., για εκείνο από το οποίο αποκρούεται ο κίνδυνος, μάχομαι για ή προς υπεράσπισή του, στο ίδ.· ομοίως, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης, στο ίδ.· ὑπέρ τινος, σε Ξεν. II. απόλ., υπερασπίζω τον εαυτό μου, σε Ομήρ. Ιλ. III. ἀμύνεσθαί τινα, επίσης εκδικούμαι εναντίον εχθρού, ανταποδίδω, τιμωρώ, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ.· επίσης, ἀμύνεσθαί τινά τινος ή ὑπέρ τινος, τιμωρώ για κάτι, στον ίδ.Το όνομα Tarbagatai προέρχεται από τη μογγολική γλώσσα, που κυριολεκτικά σημαίνει: " Ένα βουνό που υπάρχουν πολλοί μάρτυρες". 

Άραγε μήπως έγιναν μάρτυρες σε τίποτα STARGATE;;;
Ας δούμε αναλυτικότερα την περιοχή: 


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Η περιοχή Ανατολικού Καζακστάν ειδικεύεται στην καλλιέργεια δημητριακών, πατατών, λαχανικών, ηλίανθου και κτηνοτροφικών καλλιεργειών.
Κτηνοτροφία : βοοειδή , άλογα, πρόβατα, κατσίκες , χοίροι , πουλερικά και μελίσσια.
Το νότιο τμήμα της περιοχής αποτελείται από ορεινά λιβάδια και πεδιάδες, ενώ το βορειοδυτικό μέρος της περιοχής αποτελείται από αλατούχα εδάφη. Το αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα της περιοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της  και λαμβάνει σημαντικό οικονομικό δυναμικό. 
Η περιοχή του Ανατολικού Καζακστάν είναι πλούσια σε ορυκτά.
Το υπέδαφος του έχει:  ψευδάργυρο , μόλυβδο , χαλκό , άργυρο , χρυσό , κάδμιο , αντιμόνιο , αρσενικό , σίδηρο , θείο , βισμούθιο , ίνδιο , γάλλιο , σελήνιο , τελλούριο , υδράργυρο , κασσίτερο , ταντάλιο , νιόβιο , μολυβδαίνιο , βολφράμιο , τιτάνιο , νικέλιο, κοβάλτιο , άνθρακα , εύφλεκτο σχιστόλιθο , καθώς και διάφορα είδη πρώτων υλών και οικοδομικών υλικών .

Η περιοχή του Ανατολικού Καζακστάν λόγω τουριστικής ανάπτυξης είναι η τρίτη μετά τις πόλεις Almaty και Astana. 

ΒΟΥΝΑ

Τα όρη Tarbagatai είναι Νότια της οροσειράς Αλτάι. 
Συγκεκριμένα  βρίσκονται στο ανατολικό Καζακστάν και στα σύνορα με την Κίνα. Ενώ επεκτείνεται μεταξύ του λιμνών Αλακόλ και Zaisan. Το βουνό έχει μήκος περίπου 300 χιλιόμετρα και 50 χιλιόμετρα πλάτος, το υψηλότερο σημείο της είναι το όρος Tastau με 2992  μ .   
Αποτελείται από σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους, ψαμμίτες, και γρανίτες. 


Η βόρεια κλίση είναι πιο απότομη από τη νότια και η κορυφή είναι επίπεδη και φαλακρή.ΔΕΙΤΕ  Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ: 
Πάμε να δούμε λίγο πιο κοντά: Αυτό είναι το κουπί που έστησε ο Οδυσσέας;

ΛΙΜΝΕΣ


Η λίμνη Αλακόλ είναι μια αλμυρή λίμνη, που βρίσκεται στις επαρχίες Almaty και Shyghyz , στο ανατολικό Καζακστάν.
Το ύψος της είναι 347 μέτρα (1,138 πόδια) πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και,  λαμβάνει νερό περιοδικά από διάφορα ρεύματα που ρέουν από τα όρη Tarbagatai. 
Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο νότιος ποταμός Urdzhar στο βόρειο άκρο της λίμνης και ο ποταμός Emil, στη βορειοανατολική ακτή της λίμνης. 


Κατά τη διάρκεια των εποχιακών πλημμυρών, το πλεόνασμα του νερού αποχετεύεται από τη λίμνη Zhalanashkol έως τη λίμνη Alakol.


Η ΠΑΝΓΑΙΑ


Η ομάδα των λιμνών Alakol  έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με την επωνυμία "Bes Kol - Kazakh Five Lake"....

Άραγε γιατί;;


ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ..;
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

3. 000 χρυσά και πολύτιμα αντικείμενα βρέθηκαν σε μια απομακρυσμένη περιοχή στα βουνά Tarbagatai του Καζακστάν. Εκτιμάται ότι η ταφή έλαβε χώρα πριν από 2.800 χρόνια στην εποχή που κατοικούσαν οι Saka. 


Το οροπέδιο του Eleke Sazy όπου βρέθηκαν αυτοί οι θησαυροί.


Ανάμεσα στα ευρήματα είναι σκουλαρίκια σε σχήμα καμπάνων, χρυσά πιάτα με πρίτσινια, πλάκες, αλυσίδες και κολιέ με πολύτιμες πέτρες. Χρυσές χάντρες που χρησιμοποιήθηκαν για την διακόσμηση των ενδυμάτων και κατασκευάστηκαν με μια εξελιγμένη τεχνική μικρο-συγκόλλησης που αναπτύχθηκε από τους ντόπιους και αποδεικνύει εξαιρετική καλλιτεχνική ικανότητα.


>


(Συνεχίζουμε με περισσότερες αποκαλύψεις...)

Δημοσίευση σχολίου

Blogger