Η επανάσταση της 25ης Μαρτίου του 1821 εν υπήρξε ένα ορόσημο σημαντικό όχι μόνο για την ελληνική ιστορία αλλά και για την παγκόσμια. 
Η παγκόσμια διάσταση του εγχειρήματος της επανάστασης της 25ης Μαρτίου του 1821 έχει τις ακόλουθες συνιστώσες : 

1. Η Εθνική μας Παλιγγενεσία ακύρωσε στην πράξη την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας, ήτοι την απόφαση της παρεμπόδισης με κάθε τρόπο της χειραφέτησης των υποδούλων λαών και μάλιστα εκείνων που στέναζαν κάτω από την απάνθρωπη τυραννία του τουρκικού ζυγού. 
Η πολιτική αυτή υπαγορευόταν από τον φόβο των συντηρητικών ηγεσιών των χωρών που αποτελούσαν την Ιερά Συμμαχία για την ανατροπή των δικών τους πολιτικών καθεστώτων, τα οποία κινδύνευαν, όπως αυτές νόμιζαν, από την επικράτηση των επαναστατικών ιδεών μέσω της δικαίωσης και της καταξίωσης που θα αποκτούσαν συμβάλλοντας στην απελευθέρωση και την εθνική ανεξαρτησία υποδούλων λαών. 

Η πολιτική αυτή είχε σαν ακρογωνιαίο λίθο την, με κάθε τρόπο, παρεμπόδιση της λύσης του περίφημου ανατολικού ζητήματος, ήτοι του ζητήματος της διανομής των εδαφών της Τουρκικής Αυτοκρατορίας η οποία την εποχή εκείνη ήταν σε μεγάλη παρακμή. 

Έτσι λοιπόν η προσπάθεια απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό ερχόταν σε οξεία σύγκρουση με την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας και των χωρών που την αποτελούσαν. 

2. Η επαναστατική κίνηση της Ελλάδας θεωρήθηκε από τους συντηρητικούς της Ευρώπης ( Μέντερνιχ, Νέσελροντ κλπ. ) ως συνέχεια της γαλλικής επανάστασης του 1789 και των πολιτικών αναταραχών που εκείνη ξεκίνησε. 

Βέβαια στη σημερινή εποχή οι συντηρητικοί της Ελλάδας, σε αντίθεση με τους δυτικούς συντηρητικούς των αρχών του 19ου αιώνα, διακηρύσσουν ότι δεν είχε καμία επιρροή η Ελληνική Εθνική Επανάσταση του 1821 από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789. Αυτό είναι ιστορικά ανακριβές αλλά, επί του παρόντος, δεν θα επεκταθώ στην ανάλυση του σχετικού ιστορικού θέματος, αλλά αντί άλλης απόδειξης θα παραθέσω τους στίχους από την περίφημη Ελληνική Μασσαλιώτιδα, ένα ελληνικό επαναστατικό τραγούδι γραμμένο επάνω στην μελωδία της επαναστατικής γαλλικής Μασσαλιώτιδας, που από μόνο του δείχνει την επιρροή αυτή : 

Δεύτε παίδες των Ελλήνων / ο καιρός της δόξης ήλθε 

ας φανώμεν άξιοι εκείνων/ που μας δώσαν την αρχήν ( των προγόνων ) 

ας πατήσωμεν ανδρείως / τον ζυγόν της τυραννίδος 

εκδικήσωμεν πατρίδος / κάθε όνειδος αισχρόν. 

Τα όπλα ας λάβωμεν / Έλληνες άγωμεν 

ποταμηδόν ποταμηδόν / εχθρών το αίμα 

τρέξει προ ποδών. / Όθεν είσθε των Ελλήνων 

κόκκαλα ανδρειωμένα / πνεύματα εσκορπισμένα 

τώρα λάβετε πνοήν / στην φωνήν της σάλπιγγός μου 

συνσχθείτε όλα ομού / την Επτάλοφον ζητείτε 

και νικάτε από παντού. / Τα όπλα ας λάβωμεν... 

Οι ιδέες του γαλλικού Διαφωτισμού έγιναν ιδέες του ελληνικού Διαφωτισμού που οδήγησε το έθνος μας στη μεγάλη εξέγερση του 1821. Νομίζω ότι το παράδειγμα της πολιτικό-φιλοσοφικής σκέψης του Ρήγα Φεραίου και του Αδαμάντιου Κοραή αρκούν για να το επιβεβαιώσουν. 

3. Η επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης και η υλοποίηση του Νέου Ελληνικού Κράτους σήμαναν την οριστική διάλυση της Τουρκικής Αυτοκρατορίας, η οποία μέσα σε ένα αιώνα έχασε το 90% των εδαφών της. 

Από την εδαφική διάλυση της Τουρκικής Αυτοκρατορίας είδαν το φως της ελευθερίας αναρίθμητοι λαοί από τα Βαλκάνια μέχρι την Υεμένη και από την Αίγυπτο και το Σουδάν μέχρι το Μαρόκο. 

Η ελευθερία αυτή αποκτήθηκε με αγώνες και ποταμούς αιμάτων την απαρχή των οποίων σήμανε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Αυτό είναι το μεγάλο νόημα της παγκοσμιότητας της Επανάστασης των Ελλήνων του 1821. 

Ζήτω η αιώνια Ελλάς. 

Ζήτω η Επανάσταση του 1821. 

Ζήτω το αθάνατο ανατρεπτικό επαναστατικό Ελληνικό Πνεύμα και ο Διαφωτισμός.


(Άρθρο του  αείμνηστου   Γ. Καραχάλιου)

Δημοσίευση σχολίου

Blogger