Άγνωστο δανεισμό 675 δις € (εξακόσια εβδομήντα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ) κατήγγειλε το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Έκθεσή του για τον Απολογισμό του Κράτους για το έτος 2015.

Εμπλεκόμενοι, εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το όσα αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Έκθεσή του (σελίδες 14, 15 και 16)*είναι αποκαλυπτικά και δεν χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις:

«Τα πιστωτικά έσοδα (δανεισμός) παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, κατά € 675.088.655.321,21, ανερχόμενα συνολικά σε €771.074.655.321,21. 
Η σημαντική απόκλιση των πιστωτικών εσόδων από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.), προέβη, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονομικού έτους, σε (μη προβλεφθείσα στον προϋπολογισμό) σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων με συμφωνία επαναγοράς με τους φορείς που μετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων», του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συμφωνίες επαναγοράς αποτελούν χρηματοοικονομικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται από τη διοίκηση προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας. Κατά συνέπεια, αποτελεί βραχυπρόθεσμο εσωτερικό δανεισμό, στον οποίο μετέχουν οι φορείς του Δημοσίου και δεν προσμετράται στο επίσημο χρέος. Για τη χρήση 2015, ως προς τις πράξεις πώλησης τίτλων με συμφωνία επαναγοράς, προϋπολογίστηκε ποσό € 44.000.000.000,00, πλην όμως το ποσό των πράξεων αυτών ανήλθε σε 694.206.470.059,16, έναντι ποσού € 97.153.994.700,95 στη χρήση 2014 (αύξηση κατά 614,54%). Εν προκειμένω, πάντως, δεν προκύπτουν με ακρίβεια ούτε οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στον εν λόγω βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ούτε που διοχετεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις. 

Ως προς το πρώτο ζήτημα με το 59488/08.09.2016 έγγραφο της 7ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον ΟΔΔΗΧ, ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συμμετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο» και επομένως στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό, αλλά με την 1648/13- 09-2016 απαντητική του επιστολή ο ΟΔΔΗΧ δεν παρείχε επαρκή πληροφόρηση.» 

Στις σελίδες 27, 28 και 69 της Εκθέσεως παρατηρούμε τα εξής συγκλονιστικά σχετικά με τους όρους repos (repurchasing agreements), στα Ελληνικά “ρεπός” (δηλ., η συµφωνία επαναγοράς) των πιστωτικών εσόδων (δανεισμού) που, απ΄’ο,τι φαίνεται, έχει λάβει το ελληνικό κράτος χωρίς να το εξαγγείλει πουθενά το ίδιο:


εκδόθηκαν και πληρώθηκαν ισόποσα
αλλά για να εκδοθούν ρεπος, χρειάζονται αντίκρισμα κι αυτό το αντίκρισμα είναι τα 675 δις που τα βρήκαν μάλλον από εσωτερικό δανεισμό....
Δηλαδή, πήραν ή αν θέλετε μάζεψαν όλη την περιουσία και όλα τα αποθεματικά όλων των ταμείων και όλων των δήμων/περιφερειών και όλων των οργανισμών και όλων των υπηρεσιών του κράτους…
το ποσό αυτό όμως είναι τεράστιο, άρα, δέσμευσαν και κάτι υπερπολύτιμο
πιθανόν να δέσμευσαν ίσως ακόμη και τον χρυσό της Ελλάδος που φυλάσσεται στα θησαυροφυλάκια της Ουάσινγκτον ή ίσως όλο μας τον ορυκτό πλούτο που πλέον όλοι ξέρουμε ότι είναι αξίας πολλών τρις ευρώ…΄
Όλα πρέπει πλέον να τα περιμένει κάποιος από τέτοιους αϊτούς….!!!

Πέραν τούτων διαπιστώσαμε ότι στον προυπολογισμό του 2017 οι ανυπολογίστου μεγέθους ανίκανοι και επικίνδυνοι δήθεν πολιτικοί για το έθνος που εμείς ψηφίσαμε για να σώσουν από τους άλλους επίδοξους σωτήρες μας υπολογίζουν να έχουν έσοδα 614 δις ευρώ εκ των οποίων τα 563 δις ευρώ θα είναι από πίστωση σύμφωνα με τα όσα λένε εντός του προυπολογισμού. Δηλαδή αν καταλάβαμε καλά λάβαμε δάνεια 675 δις ευρώ το 2015 και θα λάβουμε και άλλα δάνεια ύψους 563 δις φέτος και όλα αυτά την στιγμή που το εξωτερικό μας χρέος είναι 320 δις ευρώ…Άραγε υπάρχει άλλη χώρα στην γη που οι πολιτικάντηδες να κοροϊδεύουν τόσο πολύ τους πολίτες που τους ψηφίζουν για να τους υπηρετούν και να φροντίζουν τα της πατρίδος;;;;;;


Δηλαδή με βάση τα δεδομένα των προυπολογισμών που ευτυχώς δημοσιεύονται εμείς σαν χώρα δανειζόμαστε κάθε έτος το διπλάσιο σχεδόν ποσό από ότι είναι το δημόσιο χρέος μας και αυτό παραμένει το ίδιο ;;;;;;


Τελικά ήρθαν αυτά τα χρήματα στην χώρα μας ;;;;;;

Το 2015 δηλαδή  δανειστήκατε κρυφά 675 δις ευρώ και ως συνήθως τα φορτώσατε στις πλάτες μας;;;;;

[ν. 4444 ΦΕΚ Α 234/2016 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2017. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:Άρθρο 2

Τα έξοδα ανά Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου οικονομικού έτους 2017, ορίζονται ως ακολούθως:


Η απάντηση σε τούτη την οικονομική εξαπάτηση είναι η εξής: 

Η χρηματοοικονομική φούσκα που οργάνωσε η παγκόσμια σκιώδη τραπεζική φορτώνει στις πλάτες των λαών την χασούρα των τραπεζιτών από τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Έτσι έγινε και στην Ελλάδα του φτωχού νότου...

Κίσινγκερ , Μπρεζίνσκι και Ολμπράιτ, οι τρεις αρουραίοι Εβραίοι που από τη δεκαετία του 60 και εντεύθεν μετάλλαξαν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αυτό το σημερινό βάρβαρο χωρίς ηθική και αξίες συνονθύλευμα πολιτικών .

Οι υπάνθρωποι Εβραίοι της «ρεάλ πολιτίκ» χρησιμοποίησαν την ισχύ των ΗΠΑ για ανήθικους σκοπούς εργαλειοποιώντας και αφυπνίζοντας τα σκληρότερα ένστικτα του μεσαιωνικού Ουαχαμπιτικού Ισλάμ ως διαμεσολαβητή πολέμου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων  των Εβραιοσιωνιστών . Καθυπόταξαν τις ΗΠΑ καθιστώντας τες θυγατρική των συμφερόντων του Ισραήλ και μιας υπόγειας σκιώδους χρηματοοικονομικής μαφιόζικης διεθνούς κλίκας .

Διαμέσου της ισχύος των ΗΠΑ οι άνωθεν αρουραίοι άνοιξαν τις πύλες της κολάσεως . 

Εργαλειοποίησαν το Ισλάμ για να ξετινάξουν τις δομές της ΕΣΣΔ στην Μέση Ανατολή τον Καύκασο και την Ασία .Με τον ίδιο τρόπο κατέστρεψαν κραταιές χώρες όπως το Ιράκ,το Αφγανιστάν, τη Λιβύη την Αίγυπτο και τη Συρία .

Η σκιώδη τραπεζική και την Εβραιορωσική Μαφία καθώς και τις δύο τάσεις της παγκοσμιοποίησης .

Την παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών που είναι νοσηρή βάρβαρη και διεφθαρμένη και σε εκείνη την παγκοσμιοποίηση που θέλει να δικτυώσει  την ανθρωπότητα σε εναργώς ευγενείς δράσεις .

Η χρηματοοικονομική ελίτ των παγκοσμιοποιητών είναι αυτή που ελέγχει τους Ολάντ, Μέρκελ, Ρέτζι, Ραχόι, Μπαρόζο και Χίλαρι Κλίντον .
Αυτοί θέλουν να καταστρέψουν τα έθνη κράτη και εξυπηρετούν τους σκοπούς των κεφαλαιαγορών εις βάρος των εθνών-κρατών. Σε αυτό το μπλοκ των μισανθρώπων εθνοπροδοτών αντιτίθεται το μπλοκ των Μαρί Λεπέν, Ντόναλντ Τραμπ, το εναλλακτικό κόμμα για τη Γερμανία(Afd), ο Πούτιν , ο Βίκτορ Ορμπάν.

Δείτε το βίντεο:

Η απάτη είναι θεσμικό στοιχείο και δεν είναι η εξαίρεση...

Ας δούμε παρακάτω την δόμηση της απάτης του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος από το Β παγκόσμιο πόλεμο έως την σημερινή καταλήστευση των λαών. 

Δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά η ιστορία της καλπάζουσας συστημικής απάτης και της οικονομικής φούσκας :Δημοσίευση σχολίου

Blogger