Οι συστημικές τράπεζες με την υπεξαίρεση τουλάχιστον 233 δις ευρώ Δημοσίου χρήματος, με κακουργηματικό δόλο και πρόθεση, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και με τη συνέργεια (τουλάχιστον αν μη τι άλλο, …  δια «παραλείψεων») του πολιτικού προσωπικού, αφάνισαν την Εθνική οικονομία για να αρπάξουν τη Δημόσια και την Ιδιωτική περιουσία...

Το παγκόσμιο ρεκόρ κρατικών εγγυήσεων προς τις Τράπεζες, των διακοσίων τριάντα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (233.000.000.000,00€), μεγαλύτερο ακόμα και από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Χώρας ολοκληρώθηκε την 31.05.2013 με την υπογραφή της Επιστολής Αποδοχής μεταξύ του Ταμείου και της Κυβέρνησης Συνεργασίας, που ήδη είχε εκχωρήσει την Εθνική κυριαρχία με  το επαίσχυντο  ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012...

Το πρώτο πακέτο των ενενήντα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (93.000.000.000,00€) που δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα.
Με τον ν.3723/2008 (άρθρα 2, 3, 4 κ 5) ΦΕΚ 250 Α 09.12.2008 επί Κυβερνήσεως Καραμανλή δόθηκαν κατ αρχήν στις τράπεζες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου είκοσι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (23.000.0000.000,00€) αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας.

Δηλαδή μόλις δύο μήνες μετά τις δηλώσεις του προέδρου και του γραμματέας της ΕΕΤ περί φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήματος οι τράπεζες λάμβαναν τις πρώτες εγγυήσεις με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η Ελληνική οικονομία.

Κατόπιν επί Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου δόθηκαν στις τράπεζες για τους ίδιους λόγους επιπλέον εβδομήντα δισεκατομμύρια ευρώ (70.000.000.000,00€). Συγκεκριμένα με τον ν.3845/2010 (άρθρο 4 παρ. 8) δέκα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (15.000.000.000,00€), με τον ν.3872/2010 (άρθρο 7) είκοσι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (25.000.000.000,00€) και με τον ν.3965/2011 (άρθρο 19 παρ. 1) τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€) ανεβάζοντας το σύνολο των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες στα ενενήντα τρία δισεκατομμύρια (93.000.000.000,00€).

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα με μέγιστη διάρκεια τριών ετών για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες. Εν προκειμένω έλαβαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία ρευστοποίησαν μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με επιτόκια από 0,75% έως 2,5% όπως προκύπτει από την απάντηση του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα σε ερώτηση Βουλευτού της Αντιπολίτευσης.


Οι τράπεζες ρευστοποίησαν τις εγγυήσεις που έλαβαν από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς όμως να τηρήσουν ως όφειλαν τους σκοπούς των ανωτέρω νόμων. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησαν το προϊόν της ρευστοποίησης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση στεγαστικών δανείων και κεφαλαίων κινήσεως σε επιχειρήσεις, όπως με μαθηματική βεβαιότητα προκύπτει από τους πίνακες στους οποίους παρατίθεται στοιχεία από τους ισολογισμούς των τεσσάρων «συστημικών», όπως αποκαλούνται, τραπεζών οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ ΑΕ.


Το δεύτερο πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€) που δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα.
Η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας παρ΄ όλο που γνώριζαν ότι οι τράπεζες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα ποσά που είχαν λάβει βάσει των εγγυήσεων των ενενήντα τριών δισεκατομμυρίων (93.000.000.000,00€) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί να προβούν σε έλεγχο του Τραπεζικού Συστήματος συνέχιζαν να μοιράζουν εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου με ακόμα πιο ζημιογόνο τρόπο για τον Ελληνικό Λαό τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετούν. Οι επιπλέον εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου δίνονται μέσω της Ανώνυμης Εταιρείας «Τράπεζα της Ελλάδος» που λίγο πριν τη λήψη των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου είχε προβεί τον Απρίλιο του 2011 σε αλλαγή του Καταστατικού της, που έχει ισχύ διατάξεων νόμου βάσει του Νομοθετικού Διατάγματος άρθρο 1 παρ. β, δίνοντας δικαίωμα για πρώτη φορά από τη λειτουργία της να ασκήσουν δικαιώματα μετόχου στη Γενική Συνέλευση και μέτοχοι που κατέχουν την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του ν.3965/2011 και πέντε μήνες μετά την αλλαγή του καταστατικού της «Τράπεζας της Ελλάδος» η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έχοντας υπόψη, όπως διατυπώνεται, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011) “την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της 2/43219/0025/6-5-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα»” αποφάσισαν να παρέξουν εγγυήσεις επιπλέον τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ (30.000.000.000,00€). Στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την 21-11-2011 για την κύρωση της προαναφερόμενης πράξης νομοθετικού περιεχόμενου με τον ν.4031/2011 ο Βενιζέλος έλεγε ότι “με μία επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έπρεπε οι Τράπεζες να λάβουν ταχύτατα επιπλέον τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€)” που μόλις δύο μήνες πριν είχαν λάβει με το ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011  και συνέχιζε “για να διευκολυνθώ σε όσα θα σας πω στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα μετά από μακρές συζητήσεις που είχα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έγγραφο του με το οποίο με παρακαλεί για να λειτουργήσει το σύστημα παροχής εγγυήσεων χωρίς προβλήματα και χωρίς καθυστερήσεις επειδή αυτές είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, όπως είπα προηγουμένως απευθυνόμενος στον κ. Μαρκάκη να προστεθεί στην ΠΝΠ στον κυρωτικό νόμο άρθρο 2 αναριθμουμένου του άρθρου 2 του νομοσχεδίου σε άρθρο 3 το οποίο άρθρο 2 να λέει τα εξής: Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 της ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο 1 του νόμου αυτού ποσό αυξάνεται σε εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ και αριθμητικώς (60.000.000.000,00€)’’.


Το πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€) ολοκληρώθηκε από την Κυβέρνηση συνεργασίας με τον ν.4056/2012 άρθρο 21  που αναφέρει ότι,: “οι εγγυήσεις του ν.4031/2011 με τον οποίο οι τράπεζες είχαν λάβει εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ (60.000.000.000,00€) αυξάνονται κατά 50%’’, δηλαδή οι τράπεζες λάμβαναν επιπλέον τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€) μόλις τρείς μήνες αργότερα από τον ν.4031/2011. Μόνο από τη διαχείριση του μικρού μέρους των ενενήντα  δισεκατομμυρίων  ευρώ (90.000.000.000,00€), που είχε λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011, η ανώνυμος εταιρεία «Τράπεζα της Ελλάδος» αποκόμισε σημαντικά έσοδα από τόκους (πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ 574.000.000,00€) όπως καταγράφεται στην στήλη μεταβολή τόκων του πίνακα 1.1 παρ. γ σελ. 44 του παραρτήματος της έκθεσης του Διοικητή της κ. Γεωργίου Προβόπουλου για το έτος 2011.


Ο Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, μιλώντας στη RaiNews24, αποκάλυψε ΚΑΘΑΡΑ, πως τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα, κατέληξαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρότερο ποσοστό τις ιταλικές τράπεζες....


Η χρηματοοικονομική φούσκα που οργάνωσε η παγκόσμια σκιώδη τραπεζική φορτώνει στις πλάτες των λαών την χασούρα των τραπεζιτών από τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. 

Έτσι έγινε και στην Ελλάδα του φτωχού νότου...

Κίσινγκερ , Μπρεζίνσκι και Ολμπράιτ, οι τρεις αρουραίοι Εβραίοι που από τη δεκαετία του 60 και εντεύθεν μετάλλαξαν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αυτό το σημερινό βάρβαρο χωρίς ηθική και αξίες συνονθύλευμα πολιτικών .

Οι Εβραίοι της «ρεάλ πολιτίκ» χρησιμοποίησαν την ισχύ των ΗΠΑ για ανήθικους σκοπούς εργαλειοποιώντας και αφυπνίζοντας τα σκληρότερα ένστικτα του μεσαιωνικού Ουαχαμπιτικού Ισλάμ ως διαμεσολαβητή πολέμου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων  των Εβραιοσιωνιστών . Καθυπόταξαν τις ΗΠΑ καθιστώντας τες θυγατρική των συμφερόντων του Ισραήλ και μιας υπόγειας σκιώδους χρηματοοικονομικής μαφιόζικης διεθνούς κλίκας .

Διαμέσου της ισχύος των ΗΠΑ οι άνωθεν αρουραίοι άνοιξαν τις πύλες της κολάσεως . 

Εργαλειοποίησαν το Ισλάμ για να ξετινάξουν τις δομές της ΕΣΣΔ στην Μέση Ανατολή τον Καύκασο και την Ασία .Με τον ίδιο τρόπο κατέστρεψαν κραταιές χώρες όπως το Ιράκ,το Αφγανιστάν, τη Λιβύη την Αίγυπτο και τη Συρία .

Η σκιώδη τραπεζική και την Εβραιορωσική Μαφία καθώς και τις δύο τάσεις της παγκοσμιοποίησης .

Την παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών που είναι νοσηρή βάρβαρη και διεφθαρμένη και σε εκείνη την παγκοσμιοποίηση που θέλει να δικτυώσει  την ανθρωπότητα σε εναργώς ευγενείς δράσεις .

Η χρηματοοικονομική ελίτ των παγκοσμιοποιητών είναι αυτή που ελέγχει τους Ολάντ, Μέρκελ, Ρέτζι, Ραχόι, Μπαρόζο και Χίλαρι Κλίντον .
Αυτοί θέλουν να καταστρέψουν τα έθνη κράτη και εξυπηρετούν τους σκοπούς των κεφαλαιαγορών εις βάρος των εθνών-κρατών. Σε αυτό το μπλοκ των μισανθρώπων εθνοπροδοτών αντιτίθεται το μπλοκ των Μαρί Λεπέν, Ντόναλντ Τραμπ, το εναλλακτικό κόμμα για τη Γερμανία(Afd), ο Πούτιν , ο Βίκτορ Ορμπάν.

Αναλυτικά η ιστορία της καλπάζουσας συστημικής απάτης και της οικονομικής φούσκας :
Η απάτη είναι θεσμικό στοιχείο και δεν είναι η εξαίρεση...Περνάμε λοιπόν στο σήμερα με το λεγόμενο σχέδιο "Ηρακλής" για να υπογραμμίσουμε πως το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόβλημα της Πατρίδας μας είναι το Τραπεζικό της Σύστημα:

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του δικού της τραπεζικού τομέα. Σύμφωνα με το σχέδιο «Ηρακλής», τα επισφαλή δάνεια ύψους μέχρι 30 -33 δισεκατομμυρίων ευρώ (από τα σχεδόν 80 δισ. Ευρώ) πρόκειται να τιτλοδοτηθούν και να ανατεθούν σε καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων (APS). Στη συνέχεια, το Ελληνικό Δημόσιο θα παρέχει εγγυήσεις για αυτά τα χρήματα, τα οποία θα παραμείνουν προς το παρόν στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συμφώνησε για τη διαδικασία σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες, το ελληνικό ταμείο διάσωσης HFSF, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Τραπεζών SSM και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού (DG Comp). Η ΕΕ εξακολουθεί να πρέπει να συμφωνεί με το σχέδιο "Hercules".

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να κάθονται σε ένα τεράστιο βουνό με επισφαλή δάνεια - στα τέλη Ιουλίου το ποσό ανήλθε σε σχεδόν 80 δισ. Ευρώ. Μόνο όταν οι κίνδυνοι εξαφανιστούν τελικά από τους ισολογισμούς των τραπεζών, θα μπορέσουν να εκπληρώσουν το πραγματικό τους καθήκον, δηλαδή να στηρίξουν την ελληνική οικονομία με τη χορήγηση νέων δανείων...

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΕΝΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ....


Διαβάστε επίσης: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ: Επισπεύδονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω των μεγάλων τιτλοποιήσεων δανείων...Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά πρόσθετα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια ..


Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger