Το δημοκρατικό πολίτευμα  στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία και σε θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. 
Κάθε κυβέρνηση πρέπει να κάνει άσκηση της συνταγματικής εξουσίας, χωρίς να μεταβάλλει το πολίτευμα του Κράτους.

Κάτι τέτοιο για παράδειγμα δεν έπραξε ο πρώην πρωθυπουργός και κανονικά αν δεν υπήρχε υποκρισία του πολιτικού συστήματος ήδη
θα έπρεπε να είχε γίνει η δίωξη του πρώην Έλληνα πρωθυπουργού κυρίου Αλέξη Τσίπρα:

Συγκεκριμένα ο  κύριος Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε δανειακή σύμβαση και την επικύρωσε με τον νόμο αρ.4335/2015 ο οποίος δημοσιεύθηκε εις το Φ.Ε.Κ Τεύχος πρώτο αρ. 80 της 16ης Ιουλίου 2015, εις την σελίδα 756 εις την οποίαν αναφέρεται επί λέξει: 
«Η κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου στους σχετικούς τομείς, με επαρκές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση ή το κοινοβούλιο.....»

Με την ανωτέρω κατάπτυστη πρόταση, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αποστερεί από την Βουλή των Ελλήνων το δικαίωμα να νομοθετεί και ταυτόχρονα να παραδίδει την εθνική κυριαρχία στις διαθέσεις και τα καπρίτσια των δανειστών και της τρόικας, σε αντίθεση με την βούληση του Ελληνικού λαού, ο οποίος με δημοψήφισμα εξέφρασε την αντίθεσή του στον εκβιασμό των δανειστών, παραβιάζοντας έτσι και το άρθρο 52 του συντάγματος και νοθεύοντας την λαϊκή θέληση.

Με την ανωτέρω πρόταση, παραβιάζεται επίσης και το άρθρο 73 του Συντάγματος, βάσει του οποίου το δικαίωμα προτάσεων νόμου ανήκει εις την Βουλή και την κυβέρνηση, και φυσικά χωρίς την έγκριση κρατών η Ευρωπαϊκών θεσμών και δη, εχθρικών προς την Ελλάδα.

Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δολίως ενέργησε κατά του εθνικού συμφέροντος, καταργώντας την επιτροπή για τον έλεγχο του χρέους, τα πορίσματα της οποίας αποδεικνύουν ότι το χρέος είναι απεχθές, παράνομο και επονείδιστον. 

Βάσει των ανωτέρω, ο  κύριος Αλέξης Τσίπρας διέπραξε το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα και συγκεκριμένα για παράβαση του β’ εδαφίου.

***************************************************************

Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας Γεώργιος Κασιμάτης, σε δημοσίευμά του αναφέρει το πρωτόγνωρο της παράτυπης δημοσίευσης της Δανειακής Σύμβασης και δη στα Αγγλικά, χωρίς την υπογραφή αρμοδίων οργάνων και έγκριση της ολομέλειας της Βουλής, κατά τους συνήθεις τύπους.

Ωστόσο, το αρχικό άρθρο 86 του Συντάγματος του 1975, που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών, δεν πρόβλεπε την παραγραφή των εγκλημάτων των υπουργών, αντίθετα το αναθεωρημένο από το 2001 και σήμερα ισχύον άρθρο 86 παράγραφος 3 υποπαράγραφος 2 ορίζει ρητά
«Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος».
Επίσης το ισχύον άρθρο 86 στην παρ 1 ορίζει
«Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων».
Είναι πρόδηλο ότι η διάταξη του άρθρου 86 παράγραφος 3 καθιερώνει μία ειδική παραγραφή των αδικημάτων, θέτοντας μία αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος της Βουλής να ασκήσει τη δίωξη εναντίον τους, που δεν μπορεί να ξεπεράσει χρονικά ούτε τα δύο χρόνια μετά τις εκλογές για αδικήματα υπουργών που διετέλεσαν υπουργοί της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου.
Η απαράδεκτη αυτή διάταξη, ουσιαστικά της σύντομης ειδικής παραγραφής των αδικημάτων των υπουργών, ψηφίστηκε με την λεγόμενη συναινετική αναθεώρηση του 2001. Ουσιαστικά η πάροδος μετά τις βουλευτικές εκλογές δύο τακτικών συνόδων χωρίς εντός αυτού του χρονικού διαστήματος η Βουλή να ασκήσει το δικαίωμα δίωξης, οδηγεί σε παραγραφή των αδικημάτων που οι υπουργοί διετέλεσαν πριν τις εκλογές.
Επιβάλλεται επομένως να καταργηθεί στην προσεχή αναθεώρηση του Συντάγματος, στο βαθμό που η τροποποίηση του ισχύοντος νόμου περί ευθύνης υπουργών ΔΕΝ μπορεί να θίξει την παραπάνω συνταγματική διάταξη.
Βέβαια όλα τα παραπάνω ισχύουν και αφορούν τα αδικήματα που οι υπουργοί τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και όχι για τα αδικήματα που οι υπουργοί τέλεσαν εκτός της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων και για τα οποία ισχύουν οι κοινές για όλους τους πολίτες παραγραφές του άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα (πχ ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε τροχαίο).
Η κοινή πρόταση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ορίζει ότι: «Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από 30 τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφαση της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφαση της ή να αναστείλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία».

Ζήτημα παραγραφής της έσχατης προδοσίας που έχει διαπραχθεί δεν τίθεται. Υπάρχει χρονική άνεση για τη διερεύνηση. Επομένως η παραβίαση του Συντάγματος για παράνομες ενέργειες που έγιναν-σε αντίθεση προς την πάγια νομολογία  και άλλων θεμελιωδών θεσμών του πολιτεύματος, όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διάκριση των εξουσιών. 

Με την έως σήμερα πολιτική τακτική μόνο τα αδικήματα που τελούνται κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων και όχι αυτά που τελούνται επ’ ευκαιρία τους έχουν σύντομη παραγραφή και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Βουλής.

Μάλιστα με την τελευταία αναθεώρηση καταργείται η σύντομη αποσβεστική προθεσμία και έτσι τα αδικήματα των υπουργών θα έχουν πια τον ίδιο χρόνο παραγραφής με αυτά των υπολοίπων πολιτών.

Όμως τελικά και ολόκληρη η προηγούμενη συστημική τραπεζική απάτη με τέτοια νομοτεχνήματα καλύπτεται από το μέχρι στιγμής υπάρχον πολιτικό  σύστημα. 

Διαβάστε εδώ: Η τραπεζική απάτη από την υπεξαίρεση των 233 δις έως το σχέδιο: "Hercules"

Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger