ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ  4682/2020 ΠΟΥ  ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ;;;; 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ....


(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ )

ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ  ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.... 

( ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ )


Επιπλέον,  η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, που αναπτύσσει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού υπέβαλε το «ασυνήθιστο» αίτημα να αποποιηθεί κάθε ευθύνης και να μην θεωρηθεί ένοχη για τυχόν παρενέργειες που θα προκύψουν από αυτό.

(Δείτε Εδώ )Αυτό δεν είναι παράδοξο;;;

Σύμφωνα λοιπόν, με τον εν λόγω νόμο, όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου υποχρεωτικά  κάνεις πέραν των ιατρικών εξετάσεων και το εμβόλιο...

Νόμος ν. 4682/2020......
Άρθρο 1.
Κύρωση της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»: 
Αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.

2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται:
(α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,
(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου,
(γ) στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(δ) στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων (α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου....


Δηλαδή, είναι υποχρεωτική η υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου....

Για παράδειγμα, αν στην Αττική έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου είναι υποχρεωτικός και ο εμβολιασμός...

Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4682
(ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020)

https://www.taxheaven.gr/law/4682/2020


Και καλά όλα τα άλλα μέτρα ο εμβολιασμός γιατί;

Από την στιγμή που ακόμη ενέχει κινδύνους και γενετικές μεταλλάξεις;

Από την στιγμή που και η ίδια η φαρμακευτική εταιρεία που αναπτύσσει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και θα μας το προμηθεύσει υπέβαλε αίτημα για να αποποιηθεί κάθε ευθύνης και να μην θεωρηθεί ένοχη για τυχόν παρενέργειες που θα προκύψουν από αυτό;

Αυτό κι αν είναι παράδοξο....

Ωστόσο, σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 της ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  Διεθνούς Σύμβασης της 4ης Απριλίου 1997 του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση του Οβιέδο), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2619/1998, 13 και 24 α.ν. 1565/1939 και 47 ν. 2071/1992, ο ιατρός υποχρεούται να λαμβάνει τη συναίνεση του ασθενούς πριν από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων σ’ αυτόν.
Η συναίνεση του ασθενούς είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο εφόσον έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση αυτού από τον θεράποντα ιατρό για την κατάσταση της υγείας του και την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. 
Ο ιατρός υποχρεούται να ενημερώνει τον ασθενή για το είδος, την εξέλιξη και τη σοβαρότητα της ασθένειας, καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισης και θεραπείας της, κατά τρόπο εξατομικευμένο, με βάση τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται ο συγκεκριμένος ασθενής (ιατρικό ιστορικό κ.λπ.), ενώ δεν αρκούν γενικές αναφορές στην ασθένεια, στην πρόγνωση ή στη θεραπεία της. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης, ο ιατρός υποχρεούται ιδίως να πληροφορεί τον ασθενή για τους πιθανούς κινδύνους επιπλοκών, τις παρενέργειες, το επώδυνο ή μη και τις πιθανότητες αποτυχίας της προτεινόμενης θεραπευτικής μεθόδου. 
Επίσης, υφίσταται υποχρέωσή του να ενημερώνει για την ύπαρξη άλλων θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών σε σχέση με την προτεινόμενη θεραπευτική μέθοδο, μεταξύ άλλων, και ως προς τους πιθανούς κινδύνους επιπλοκών (βλ. ΣτΕ 717/2018, πρβ. ΑΠ 424/2012, 687/2013). Αν η ενημέρωση του ασθενούς δεν είναι πλήρης δεν παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να διαμορφώσει ελευθέρως τη βούλησή του και να συναινέσει εγκύρως στην εφαρμογή συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου, σταθμίζοντας, μεταξύ άλλων, και τους κινδύνους από τις επιπλοκές που συνδέονται με τις διαφορετικές μεθόδους θεραπείας. Η έλλειψη έγκυρης συναίνεσης καθιστά παράνομη αυτή καθεαυτήν την επιλογή της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου εκ μέρους του ιατρού. Αν οι επιπλοκές της παρανόμως επιλεγείσας θεραπευτικής μεθόδου, οι οποίες δεν θα εμφανίζονταν αν είχε επιλεγεί άλλη μέθοδος θεραπείας, επιφέρουν βλάβη της υγείας ή τον θάνατο του ασθενούς, δηλαδή αν οι επιπλοκές αυτές συνδέονται αιτιωδώς με την  πιο πάνω βλάβη ή τον θάνατο, στοιχειοθετείται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση και εύλογη χρηματική ικανοποίηση κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 του ΕισΝΑΚ και 932 του ΑΚ. Τούτο δε, ακόμη και αν ο ιατρός κατά την εφαρμογή της αυθαιρέτως και άρα παρανόμως επιλεγείσας θεραπείας διενήργησε τις επιμέρους ιατρικές πράξεις που προβλέπονται σε αυτή σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου, τους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες και θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης (πρβ. ΑΠ 687/2013).
ΣτΕ 252/2020, Α΄ Τμ. (Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος, Εισηγητής: Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρος)
Αστική ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση (άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ). Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρ. 932). Υποχρέωση του θεράποντος ιατρού να λαμβάνει τη συναίνεση του ασθενούς πριν από την διενέργεια ιατρικών πράξεων σ’ αυτόν. 
Έγκυρη η συναίνεση μόνο αν έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωσή του από τον θεράποντα ιατρό για την κατάσταση της υγείας του και την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. Νομικό ζήτημα, για το οποίο δεν υπάρχει νομολογία του ΣτΕ, το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρ. 5 της Σύμβασης του Οβιέδο και της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράλειψης ενημέρωσης ασθενούς για τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους επιπλοκών καθεμιάς από τις προτεινόμενες θεραπευτικές μεθόδους. 
Παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης κατ’ άρθρ. 12 παρ. 1 ν.3900/2010. Αιτιολογημένη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι στοιχειοθετείται ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου προς καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης των αναιρεσιβλήτων για τον θάνατο του συγγενούς τους κατά τη νοσηλεία του σε στρατιωτικό νοσοκομείο λόγω επιπλοκών θεραπευτικής

http://www.legalnews24.gr/2020/04/blog-post_26.html


ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,  ΚΑΛΩΣ ΕΣΤΑΛΗ  ΣΤΥΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4682/2020, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2669/26.8.2020, ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

ΑΣ ΔΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ...


Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger