Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Το εν λόγω άρθρο το αφιερώνω στους συνανθρώπους μου που η καρδιά  τους σφυρηλατήθηκε  στις αρένες του πτερωτού έρωτα...


Μπορεί να αγαπήσει αληθινά ένας επιφανειακός άνθρωπος;


Ένας επιφανειακός άνθρωπος είναι δυνατόν να κατανοήσει και να αγαπήσει έναν δημιουργικό άνθρωπο. Αλλά ας δούμε τι είναι ο καθένας  τύπος ανθρώπου ξεχωριστά και τι χαρακτηριστικά έχει....

Κατ' αρχήν οι δημιουργικοί είναι άνθρωποι δίχως όρια στη σκέψη τους και, έχουν  συνοπτικά τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Επίγνωση της πραγματικότητας διαμέσου της δύναμης του νου.

2) Αυτογνωσία και επίγνωσης της γήινης αποστολής τους.

3) Πίστη σε ανώτερα ιδανικά που αφορούν την ψυχική τους εξέλιξη.

Από την άλλη μεριά βρίσκονται οι επιφανειακοί άνθρωποι, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας και, είναι άνθρωποι με περιορισμένο πεδίο σκέψης.

Συνοπτικά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Δεν βρίσκονται σε εσωτερική ισορροπία και συνήθως έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

2) Ενδιαφέρονται κυρίως για υλικές απολαύσεις για να καλύψουν το ψυχικό τους κενό.

3) Δεν έχουν αναπτύξει κριτική ικανότητα και διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα.

Στην ουσία η εκπομπή των ενεργειών των δυο αυτών ανθρώπινων τύπων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Οι δημιουργικοί εκπροσωπούν με λίγα λόγια την εξέλιξη, ενώ οι επιφανειακοί την στασιμότητα.

 Και δεν μπορεί ποτέ η στασιμότητα να αγαπήσει την εξέλιξη, διότι ισχυρές δυνάμεις τις απωθούν...


Γιατί ένα μέρος της ανθρωπότητας έχει Ουράνια προέλευση;


Ο Πλάτων αναφέρει τρία γένη  που είχαν καταγωγή : Το αρσενικό από τον Ήλιο, το θηλυκό από την Γη και το μεικτό (ερμαφρόδιτο) από τη Σελήνη.

Το μεικτό γένος τα έβαλε με τους θεούς κι εκείνοι το χώρισαν στα δυο και μαζί με το ψυχικό πρότυπό του διαχωρίστηκε το πραγματικό Εγώ του.

Ο αείμνηστος Έλλην συγγραφέας  Θ. Αξιώτης εξηγώντας την προέλευση του γένους αυτού αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι η ψυχή είχε Ουράνια προέλευση και συγκεκριμένα από το Συνοδό του Σείριο, ενώ τα υπόλοιπα γένη εξελίχθηκαν πάνω στη Γη.

Η παράδοση αυτή λοιπόν αφορά όσους έχουν ψυχική καταγωγή εκ του Σείριου. Έτσι ένα μέρος της σημερινής ανθρωπότητας έχει Ουράνια προέλευση.

Ως εκ τούτου,  μέρος της ανθρωπότητας διαθέτει μισό Εγώ, ενώ το άλλο μισό βρίσκεται στο επίπεδο του αστρικού ή συγκινησιακού πεδίου, δηλαδή, είναι εκτός των ανθρώπινων μαγνητικών σωμάτων.

Αν, λοιπόν, πιστεύετε ότι είσαστε μόνοι κάνετε λάθος, διότι η τετρα-διάστατη παρουσία του άλλου σας εαυτού σας παρακολουθεί και δεν την αντιλαμβάνεστε. 

Η Γνώση της διάκρισης μεταξύ γήινων και Ουράνιων ανθρώπων έπαιζε σημαντικό ρόλο στην επιλογή  των μυούμενων, διότι εκείνοι περνούσαν γρηγορότερα τα δύσκολα στάδια μύησης για να καταφέρουν την ένωση των δυο αντίθετων πολικών όντων.


Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΑΙΜΟΝΑΣ


Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στο έργο του Ιάμβλιχου: " ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ", αναφέρει τις αρχές της ψυχής :

"... ΔΥΟ ΓΑΡ ΨΥΧΑΣ ΩΣ ΤΑΥΤΑ ΦΗΣΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ, ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, Η ΔΕ ΕΝΔΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΗΝ ΕΠΕΙΣΕΡΠΕΙ Η ΘΕΟΠΤΙΚΗ ΨΥΧΗ..." (8:6)

Μετάφραση: " Σύμφωνα με τα γραφόμενα ο άνθρωπος έχει δυο ψυχές. Η μια προκύπτει από το πρώτο νοητό και μετέχει στη δύναμη του Δημιουργού, ενώ η άλλη προκύπτει από την περιφορά των ουράνιων σωμάτων, που εισέρχεται η θεοπτική ψυχή ..."

Παρακάτω γίνεται πιο ξεκάθαρος:

".... ΑΛΛ' ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΡΧΗ ΚΡΕΙΤΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΘ' ΗΝ ΚΑΙ ΘΕΟΙΣ ΕΝΟΥΣΘΑΙ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙΝ, ΑΙΔΙΟΥ ΤΕ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΩΝ ΘΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΕΧΕΙΝ..." (ό.π, 8:7)

Μετάφραση: " Αλλά υπάρχει και μια αρχή της ψυχής ανώτερη από όλη τη φύση και τη γνώση, όπου μέσα από αυτή μπορούμε να ενωθούμε με τους θεούς, υπερβαίνοντας την κοσμική τάξη, συμμετέχοντας έτσι στην αιώνια ζωή και στην ενέργεια των υπερουράνιων θεών..."

Κατά τον Ιάμβλιχο η ψυχή έχει δυο επίπεδα, αλλά το ανώτερο τμήμα της ψυχής είναι εκείνο που συμμετέχει στην αιώνια ζωή. Εκ της ψυχής του κόσμου προέρχεται και η ατομική ψυχή.

Αυτός ο ανώτερος κόσμος της ψυχής νοητικά εκδηλώνεται με την "Εγώ Ειμί Παρουσία". Εδώ στο συγκεκριμένο έργο αναφέρεται ως ο προσωπικός δαίμονας (η λέξη δαίμονας προέρχεται από την λέξη δαήμων που σημαίνει ο φρόνιμος, ο σοφός).

Αλλά ας δούμε τι μας αποκαλύπτει ο Ιάμβλιχος παρακάτω:

"... ΕΙΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΣΤΙ ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΟΙΚΕΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΔΑΙΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΝ ΔΕ Κ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥ ΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ, ΟΥΔ' ΑΥ ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΝ ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΕΚΑΣΤΩ ΣΥΝΟΝΤΑ Η ΓΑΡ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΑΥΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ..." (ό.π, 9 : 9)

Μετάφραση: " Στον καθένα μας υπάρχει ένας προστάτης προσωπικός δαίμονας, αλλά δεν είναι σωστό να κάνουμε την σκέψη πως αυτός ο δαίμονας είναι ίδιος για όλους τους ανθρώπους, αλλά ας σκεφτούμε ότι είναι παρών με ξεχωριστό τρόπο σε κάθε άνθρωπο. Διότι η διαίρεση σε σχέση με τα είδη και με την διαφορά της ύλης, δεν επιδέχεται την κοινότητα και την ομοιομορφία των πραγμάτων, που στην ουσία είναι ασώματα..."

Η ψυχή στρέφεται κατά τον Ιάμβλιχο τόσο προς το νοητό κόσμο, όσο και προς τον αισθητό. Η γνώση  όμως είναι ανάμνηση, όπως δίδασκε και ο Σωκράτης. Η ανάμνηση αυτή λοιπόν είναι εργασία του προσωπικού δαίμονα, όπως μας λέει και ο Ιάμβλιχος.

Με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί διεξοδικά στο βιβλίο μου, με τον τίτλο : " ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ", καταθέτοντας τις εμπειρίες μου. Αυτό είναι και η αιτία να κατηγορηθώ από πολλούς φανατικούς και αδαής....


Ποιο πραγματικά είναι το άλλο μας μισό;


Από την αρχαία ελληνική γραμματεία γνωρίζουμε για τον ερμαφρόδιτο που τα έβαλε με τους θεούς και τον χώρισαν στα δυο.

Το γένος αυτό είχε ουράνια καταγωγή από την Σελήνη που κρυπτογραφεί το τριπλό ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ.

Σήμερα η μισή ανθρωπότητα έχει μισό Κοσμικό Εγώ πέραν των επτά αιθερικών-νοητικών σωμάτων της. 

Η ουράνια καταγωγή σημαίνει, όπως έχω καταγράψει στο βιβλίο μου: " ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ", πως ένα ανώτερο τμήμα της ψυχής είναι σε άλλη διάσταση και, το ονομάζουμε Ανώτερο Εαυτό.  Ωστόσο οι ψυχές αυτές χωρίζονται και το κατώτερο μέρος ενσαρκώνεται. 

Οι μύστες αναγνώρισαν τις ερμαφρόδιτες ψυχές και τις προτιμούσαν να μυηθούν στα μυστήρια, διότι μπορούσαν καλύτερα να ξεπεράσουν τα στάδια  των μυήσεων. Μιας και δεν είναι εύκολο να  περάσει κανείς από τα βαρυτικά πεδία της μαύρης "τρύπας του Σκύλου"....

Στο βιβλίο "Φαίδρο" του Πλάτωνα κωδικοποιημένα αναφέρεται ότι οι ψυχές αυτές περιπλανήθηκαν από την ανάλογη θεότητα και διδάχθηκαν. 

Ωστόσο πέφτοντας στην ενσάρκωση τα φτερά τους έσπασαν. Αλλά όταν βρεθούν με μια άλλη ψυχή με παρόμοιες ψυχικές ιδιότητες το αισθάνονται. Τότε δημιουργείται ο αληθινός έρωτας, που σκοπό έχει  να επαναφέρει τα φτερά τους για να πετάξουν μαζί στην άλλη ζωή. Να επισημάνω ότι γίνεται μεγάλο μπέρδεμα στο ζήτημα αυτό, διότι δεν σημαίνει πως μιλάμε για την πνευματική ένωση του κατώτερου ψυχικού τμήματος με το Ανώτερο κάθε ατόμου. Αφορά ξεχωριστά άτομα ουράνιας καταγωγής, που έχουν επίγνωση της καταγωγής τους και, ο πνευματικός και σωματικός ερωτάς τους είναι κεντρομόλος δύναμη  για να ενώσουν το άλλο μισό Κοσμικό Εγώ τους.

Η ουράνια αυτή καταγωγή φέρει σημάδια στο σώμα, ένα από αυτά είναι στις γραμμές της παλάμης των χεριών, όπου σχηματίζεται στα άτομα αυτά το γράμμα Μ. 

Οι όμοιες ψυχικές ιδιότητες τους  φαίνονται από τα χαρίσματα τους, που εκπορεύεται από την συγκεκριμένη θεϊκή ενέργεια τους. 

Ακριβώς για το λόγο αυτό η Διοτίμα στο περί Έρωτος αναλύει δυο διαφορετικά είδη έρωτα: 

Τον πνευματικό ή ψυχικό Έρωτα και τον σωματικό έρωτα ως δυο αντίθετα ζητήματα, διότι ο πνευματικός έρωτας είναι σαν τοκετός που ψάχνει ένα εξαγνισμένο περιβάλλον να γεννήσει, όπως τα γράμματα ή οι τέχνες. Το όχημα που μας συνδέει μεταξύ πνευματικού και σωματικού έρωτα είναι η φιλοσοφία.

Αυτά προϋποθέτουν την ανάλογη παιδεία φυσικά, κάτι που σήμερα είναι  ξεκομμένο από τον υλιστικό τρόπο και το γραμμικό τρόπο της σκέψης μας, που οδηγεί σε δυστυχία...


ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ


Ο Σοφός παππούς μας ο Σωκράτης στο έργο του Πλάτωνα : "ΦΑΙΔΡΟΣ", 
δίνει την ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Ο Πλάτων στο έργο του αυτό περιγράφει μέσω του διδασκάλου του την ψυχή και μάλιστα την διαιρεί σε τρία μέρη:
Τα δυο έχουν την μορφή αλόγου και το τρίτο την μορφή ηνιόχου. Το ένα από τα άλογα είναι καλό, ενώ το άλλο όχι.  

Αλλά ποια είναι η αρετή του καλού και η κακία του κακού; 

Το καλό άλογο είναι φιλότιμο, συνετό και σεμνό, αγαπάει την αληθινή δόξα, δεν έχει ανάγκη τα χτυπήματα, αλλά καθοδηγείται από το Λόγο και το παράγγελμα, ενώ το άλλο ρέπει προς την ύβρη και την αλαζονεία, είναι κουφό και δεν υπακούει στα χτυπήματα και στα κεντρίσματα του Ηνίοχου.
Η ψυχή με μια σύνθετη ενέργεια ενός φτερωτού ζεύγους αλόγων  και φυσικά του ηνιόχου:

"... ΕΟΙΚΕΤΩ ΔΗ ΣΥΜΦΥΤΩ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΠΤΕΡΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΝΙΟΧΟΥ..."

Κάθε ψυχή, Φωτεινή ψυχή είναι αθάνατη (ΨΥΧΗ ΠΑΣΑ ΑΘΑΝΑΤΟΣ)....

Ωστόσο, ο λόγος που οι ψυχές φθείρονται σε τούτο τον ψεύτικο κόσμο αδέρφια μου είναι από το κακό, την ασχήμια και την αμάθεια. Εκείνο που αναπτερώνει την ψυχή είναι οι σχετικές ιδιότητες του θεϊκού, που ισοδυναμούν με το κάλλος, το καλό, διότι η ψυχή που συνδέεται με το φθαρτό σώμα έχει επικοινωνήσει με το θεϊκό κόσμο. 

Ο έσχατος αγώνας της ενσαρκωμένης ψυχής είναι να αποκτήσει τα φτερά της, που σπάσανε από τον κακό χειρισμό του ηνιόχου. 
Η αληθινή γνώση είναι θεατή από το νου που είναι ο κυβερνήτης της ψυχής.

Η  Αληθινή ερωτική μανία είναι η ανάμνηση του φτερωτού Έρωτα που κάποτε συνδέθηκε με το θεϊκό κόσμο.

Ο κάθε άνθρωπος διαλέγει ψυχικά να ερωτευτεί  το άτομο που έχει παρόμοιες ψυχικές ιδιότητες με την φύση της ψυχής του. 
Οι ιδιότητες της ψυχής εκφράζονται σε κάθε άνθρωπο από τις κλήσεις και τα ταλέντα που φέρει. Ακριβώς οι ιδιότητες αυτές είναι το καθρέφτισμα του αντίστοιχου ΕΛΛΗΝΑ ΘΕΟΥ που συμπορεύτηκε μαζί του στον ΟΥΡΑΝΙΟ ΟΛΥΜΠΟ.

Ας αναφέρουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα με την αντίστοιχη ευλάβεια του κειμένου:

"... ΟΙ ΜΕΝ ΔΗ ΟΥΝ ΔΙΟΣ ΤΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΟΥΣΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΝ ΥΦ' ΑΥΤΩΝ ΕΡΩΜΕΝΟΝ ΣΚΟΠΟΥΣΙΝ ΟΥΝ ΕΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙ'Ν, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΕΡΑΣΘΩΣΙ, ΠΑΝ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΟΠΩΣ ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΕΣΤΑΙ...

Οι οπαδοί του ΔΙΟΣ επιδιώκουν την ψυχή εκείνη  που οι ίδιοι αγαπούν να είναι κατά τρόπον συγγενική του ΔΙΟΣ, με τον τρόπο αυτό ψάχνουν να βρουν ένα πρόσωπο να ερωτοτροπούν που να είναι από την φύση του φιλόσοφος και ηγεμονικός. Κι όταν την ερωτευτούν κάνουν τα πάντα για να συνεχίσει το άτομο αυτό να είναι τέτοιο.

Έτσι κατ' ανάγκη λόγω του ότι οι ίδιοι μιμούνται τον θεό τους, προβαίνουν συντονισμένα  προς τον έρωτα τους για να ανακτήσουν τα χαμένα φτερά τους.

Αυτή είναι η πραγματική ερωτική μανία που αποφέρει ευτυχία σ' όσους ουσιαστικά αγαπιούνται κι όταν έρθει η στιγμή θα πετάξουν μαζί στο ΟΥΡΑΝΙΟ ΟΛΥΜΠΟ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ....


Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο. 

Δημοσίευση σχολίου

Blogger