Από την μελέτη του σχήματος θα παρατηρήσεις ότι η Άνω Εικόνα αντιπροσωπεύει την ατομικοποιημένη Θεότητα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία λαμβάνει στη ζωή της συνείδηση, Φως, νοημοσύνη και φυσική ύπαρξη από τη Θεία Παρουσία της "Εγώ Ειμί", μέσω ενός ρεύματος από καθαρό, λευκό , ηλεκτρονικό Φως, το οποίο ρέει από την καρδιά της Παρουσίας προς το κεφάλι του φυσικού σώματος, αγκυροβολώντας τελικά στην πάλλουσα καρδιά του ανθρώπου. Το ρεύμα του Φωτός αυτού είναι γνωστό ως το "Σχοινίον του Αργυρίου" και το οποίο εισέρχεται στο φυσικό σώμα από την κορυφή του κεφαλιού. Από εκεί αφού χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα μέρος προχωρεί στον αδένα της υπόφυσης, τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη, ενώ το άλλο στην καρδιά, δίνοντας σε αυτήν τον ρυθμό και την ενέργεια με την οποία πάλλεται.

Το κατώτερο τμήμα του σχήματος, η κατώτερη ανθρώπινη μορφή αντιπροσωπεύει το καθαρά ανθρώπινο, το φυσικό, στερεό σώμα. Σ 'αυτό, μεταξύ της Ιόχρου Φλόγας και του κεφαλιού του φυσικού σώματος, στην καρδιά του ανθρώπου, βρίσκεται η τριπλή φλόγα, η οποία περιβάλλεται από τη Λευκή Πυρώδη Ύπαρξη. Η φλόγα αυτή από την οποία προβάλλεται το «Χριστικό Στοιχείο", ο "Χριστός εν ημίν», αντιπροσωπεύει σε μικρότερη κλίμακα τις τρεις όψεις της Θεότητας και, όπως βλέπεις το κυανόλευκο χρώμα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ανθρώπου και συμβολίζει τον Πατέρα, το κίτρινο στο κέντρο τον Υιό και το ροδόχρουν στη δεξιά το Άγιο Πνεύμα. Έτσι έχεις τον άνθρωπο στην τέλεια εκδήλωση, να αντανακλάει στον κόσμο της ύλης τη Θεότητα. Ο μικρόκοσμος τον μακρόκοσμο, το ατελές την τελειότητα, το ίχνος το άπειρο.

Το Χριστικό Στοιχείο παρουσιάζεται στην ακριβή του θέση, σαν το διάκενο μεταξύ της "Εγώ Ειμί" Παρουσίας και του κατώτερου εαυτού.

Το Χριστικό στοιχείο πολλές φορές είναι γνωστό ως το "Ανώτερο Νοητικό Σώμα" και αυτό γιατί ενεργεί σαν το διάμεσο μεταξύ της Θεότητας της "Εγώ Ειμί" και του ανθρώπου. Είναι ο μεσάζοντας του κατώτερου εαυτού προς τον ανώτερο. Σαν Νοητική Ύπαρξη, το Σώμα αυτό είναι πολύ διακριτικό και εκλεκτικό. Είναι γνώστης της τελειότητας της "Εγώ Ειμί", διότι από Αυτή προέρχεται, όπως και της ατέλειας, της ανεπιθύμητης δημιουργίας, με την οποία ο άνθρωπος συνδέθηκε στις αναρίθμητες του διαβιώσεις. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι αποδέχεται την ανθρώπινη ατέλεια στον κόσμο του, αν και γνωρίζει τις ανάγκες της φυσικής ζωής και όταν, εγκάρδια, επικαλείται ελκύει από την Εγώ Ειμί τα αναγκαία προς βελτίωση.

Με κανένα τρόπο το Νοητικό Σώμα ή Χριστικό στοιχείο δεν παρεμβαίνει στην ελεύθερη θέληση του ανθρώπου, εκτός σπανίων περιπτώσεων, που έχουν ορισθεί από τον Κοσμικό Νόμο. Αυτός είναι ο λόγος γι 'αυτό, αν και η κατευθυντήρια νοητικότητα του ανθρώπου δεν επιτελεί τον αγνό της σκοπό. Ο κατώτερος άνθρωπος - τα τέσσερα κατώτερα σώματα του ανθρώπου - με το ελεύθερο της θέλησης του, επεμβαίνει και παρεμποδίζει τον Σκοπό της Θείας Τελειότητας. Είναι όταν ο κατώτερος εαυτός με συνείδηση ​​του προορισμού του, ειλικρινά συνεργάζεται με το Χριστικό Στοιχείο, όπου η Θεία έκφραση της τελειότητας εκδηλώνεται. Όπως η "Εγώ Ειμί" δημιουργήθηκε κατ 'εικόνα και ομοίωση και Θεία Μορφή, έτσι και το Χριστικό Στοιχείο, ον Θείας Πραγματικότητας είναι κάτοχος σώματος, αν και εύλογα αόρατο στον άνθρωπο.

Ιδού πως ο Τσοχάν Μόρυα το περιγράφει:

"(...) Η μορφή του είναι συνήθως ψηλότερη του φυσικού σώματος (...) και είναι έξοχα συμμετρική με τέλειες αναλογίες. Η κυματώδης χρυσόχρου κόμη Του στην πραγματικότητα είναι ρεύματα Φωτικής ουσίας. Εάν ήταν δυνατόν να το δείτε, έστω μια φορά , θα θαυμάζατε την Αιώνια Νεότητα και ωραιότητα η οποία το περιβάλλει, όχι μόνο στον κόσμο της έκφρασης Του, αλλά όταν κατέρχεται στον κόσμο της ύλης να προσφέρει τη βοήθειά του. "

Πηγή: «Επιστολές», Αριστοτέλης Παπασταύρου, (σελ. 182) 

Είπαμε ότι το Χριστικό Στοιχείο διατηρεί ένα εστιακό κέντρο της "Εγώ Ειμί" Παρουσίας, στην καρδιά κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Παρόλα αυτά όχι όλο το Χριστικό Στοιχείο διαμένει εκεί, αλλιώς δεν θα υπήρχε ατέλεια σε κανένα.

Αυτό μας θυμίζει τα λόγια τoυ Κρίσνα στη Μπαγκαθάτ Γκίτα: "έχοντας διαπεράσει το Σύμπαν με ένα μέρος του εαυτού μου παραμένω".

Όπως είδαμε, το Σχοινίον του Αργυρίου είναι ο μεταγωγός ο οποίος μεταφέρει τη ζωή και την ενέργεια από την "Εγώ Ειμί" στο φυσικό σώμα. Όταν η προσοχή του ατόμου συγκεντρώνεται στην παντοδύναμη «Εγώ Ειμί», η Ακτίνα αυτή του Φωτός αρχίζει να εκτείνεται, μέχρις ότου το κέντρο του φωτός σε κάθε κύτταρο του σώματος να ανταποκρίνεται σε αυτό. Τότε ο τρόπος της απόρριψης των πυκνότερων ποιοτήτων του σαρκικού φορέα ξεκινά. Όταν αυτό επεκτείνεται η ραδιοβολία σχηματίζει ένα είδος κυλίνδρου ή χιτώνα Φωτός (Tube του φωτός) το οποίο περιβάλλει το φυσικό σώμα και το οποίο σε πολύ εξελιγμένους ανθρώπους μπορεί να φτάσει ορισμένα μέτρα σε διάμετρο. Ο άνθρωπος έχει έμφυτη τη δύναμη και την ικανότητα να ζητήσει από την "Εγώ Ειμί" μέσω του νοητικού σώματος να κάνει τον κύλινδρο αυτό τόσο ισχυρό ώστε ούτε σφαίρα όπλου να μπορεί να τον διαπεράσει.

Είναι μια από τις δυνάμεις της "Εγώ Ειμί" και δίνεται στον άνθρωπο όταν αυτός με ένθερμο τρόπο την επικληθεί για να καταναλώσει τις δυσαρμονίες τις οποίες δημιούργησε στις διάφορες ζωές του. Μπορεί να ορισθεί σαν Ιερό Πυρ, αμιγής Θεία Ενέργεια, αόρατη και είναι έτσι διαμορφωμένη από Θείες Υπάρξεις ώστε να μπορεί να εξαγνίσει κάθε δυσαρμονική ενέργεια σε εκείνον ο οποίος την επικαλείται ή σε άλλους. Είναι πράξη της Τέταρτης Διάστασης, βρίσκεται παντού στο Σύμπαν και γίνεται εφικτή στον άνθρωπο μέσω εξασκημένης επίκλησης προς Θείες Υπάρξεις, οι οποίες ιδιαίτερα έχουν αφιερωθεί προς αυτή την εξυπηρέτηση. Οι κυριότερες από Αυτές είναι Εκείνες οι Οποίες υπηρετούν κάτω από την Έβδομη Ακτίνα, η οποία βρίσκεται σε ενέργεια στον παρόντα κύκλο των 2000 ετών και στον οποίο η Ιόχρους Φλόγα υπάγεται. Αυτές είναι ο Ελοχίμ Αρκτούρος με το Θείο Συμπλήρωμά του τη Θεία Βικτώρια, ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ και η Θεία Αμέθυστος, ο Τσοχάν Άγιος Γερμανός και η Θεία Πορσία. Επίσης η Θεά του Ελέους Γκουάν Γιν, μετά της κοσμικής Ύπαρξης Μέρσεντες, μαζί με όλα τα μέλη της Ιεραρχίας, των Αγγελικών Λεγεώνων, των Σεραφείμ, των Χερουβίμ, τα οποία υπηρετούν κάτω από την Έβδομη Ακτίνα.


Πηγή: «Νόμος και Γνώση», Αριστοτέλης Παπασταύρου, (σελ. 102)

Η ανθρώπινη ψυχή

Διά μέσου των αιώνων, η δημιουργία σκεπτομορφών και η επένδυση τους με αισθητική ενέργεια και ενεργή πράξη μέσω του σώματος, γέννησε μια πιο αιθερική συνείδηση. Η συσσωρευμένη αυτή συνείδηση ​​είναι η "ψυχή", είναι το αποτέλεσμα της πειραματικής χρήσης της ζωής σας, η πράξη και αντιπράξη (αίτιο και αποτέλεσμα). Οι κλίσεις, τάσεις, συνήθειες και η φύση της "ψυχής" σας ορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρισθήκατε τη ζωή, καθ 'όλο το χρόνο.

(...) Η "ψυχή" σας διαρκεί στην ενσάρκωση όπως και μεταξύ των ενσαρκώσεων και θα εξακολουθεί να ζει μέχρις ότου μετουσιωθεί δια της φλόγας στην καρδιά σας. Τότε παύει πλέον να υφίσταται η σκιά αυτή, η οποία σκέπτεται και αισθάνεται χωριστά από το Χριστό (το Χριστικό Στοιχείο). Η ψυχή σας ζει σε κάθε προσωπικότητα (ενσάρκωση) την οποία χρησιμοποιείτε. Σήμερα έχετε ένα όνομα, γεννηθήκατε σε μια οικογένεια, ζείτε εάν είστε τυχεροί περίπου εβδομήντα έτη και τότε πεθαίνετε σαν προσωπικότητα. Η προσωπικότητα εκείνη δεν υπάρχει πλέον αλλά η ψυχή σας στους αιθερικούς της φορείς επηρεάζει κάθε προσωπικότητα την οποία αναλαμβάνετε σε κάθε επακόλουθη ενσάρκωση. Εάν ήταν δυνατό να δείτε ένα αδιάκοπο ρεύμα εκατό διαβιώσεων σας επί της Γης, ​​θα βλέπατε ότι η ψυχή ήταν περίπου η ίδια σε κάθε διαβίωση.

Πηγή: «Επιστολές», Αριστοτέλης Παπασταύρου, (σελ. 104)

Η ψυχή είναι το σύνολο της συνείδησης όλων των διαβιώσεων, όλων των προσωπικοτήτων τις οποίες ο άνθρωπος δημιούργησε με τη χρήση του Θείου Σπινθήρα, ο οποίος από συμπόνια του χορηγήθηκε μετά την "πτώση" του. Η ως άνω ψυχή όμως να μη συγχέεται με το Εγώ Ειμί, την καθ 'εαυτού και πραγματική ψυχή του ανθρώπου, με την οποία προικίστηκε, από τον Δημιουργό του, όταν κατήλθε στον κόσμο της ύλης και η οποία αποσύρθηκε μετά την "πτώση" του, αφήνοντας σε αυτόν ένα μόνο ίχνος της, σαν βάση, για να προσπαθήσει ο άνθρωπος να διευρύνει τη συνείδηση ​​του και δια αλλεπάλληλων μετενσαρκώσεων, να έρθει σε συνάφεια με το Εγώ Ειμί και εν καιρώ να επανέλθει σε αυτό από το οποίο προήλθε, τον Οίκο του Πατρός του.

http://iohrousfloga.org/ego-eimi

Δημοσίευση σχολίου

Blogger