Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των ΗΠΑ περνάει στην εποχή της τεχνολογίας. Ψηφιοποιεί και εν συνεχεία καταστρέφει εκατομμύρια έγγραφα λόγω…

χώρου και αποτελεσματικότητα. Το FBI είναι μία υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ως ερευνητικό σώμα για την εξιχνίαση ομοσπονδιακών ποινικών υποθέσεων αλλά και ως σώμα ασφαλείας μέσω συλλογής πληροφοριών στο εσωτερικό της χώρας και έχει ερευνητικές αρμοδιότητες για περισσότερες από 200 αξιόποινες πράξεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα έγγραφα που συντάσσονται για τη λειτουργία του είνει μερικά εκατομμύρια. Ο χώρος όμως είναι ένα από τα πολλά πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει…

Το FBI θέτει πλεόν σε εφαρμογή την επιχείρηση “ψηφιοποίηση”, με στόχο να καταστρέψει περισσότερα από 100 εκατομμύρια έγγραφα, αφού πρώτα τα ψηφιοποιήσει. Το πρόγραμμα αυτό θα επιταχύνει κατά πολύ τις διαδικασίες και τις έρευνες που διεξάγει η συγκεκριμένη υπηερσία, καθώς η μέχρι τώρα γραφειοκρατία κόστιζε περισσότερο σε χρόνο, αποτελεσματικότητα και ασφαλώς, χρήμα

ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger