Ο Δοτός υπουργός και Βουλευτής που απαντούσε σε στημένες ερωτήσεις του βόθρου για υποτιθέμενες σπατάλες στην Βουλή για την επιτροπή αλήθειας για το χρέος, ξεγέλασε το ελληνικό κοινοβούλιο φέρνοντας Πνπ προσωρινής χρήσης των αποθεματικών των ΟΤΑ 
για την υποτιθέμενη πληρωμή υποχρεώσεων του δημοσίου . 
Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στους δανειστές για ένα χρέος παράνομο και μη βιώσιμο που ελεγχόταν από την Επιτροπή αλήθειας. 


Ο δοτός υπουργός εν μέσω capital control μοίραζε χρήματα στους τραπεζίτες με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για να περάσουν μετέπειτα στα χέρια fund. 
Ο Υπουργός αυτός αποδεικνύεται πλέον τι σκοπούς εξυπηρετεί και ποιους εξυπηρετεί. Αποδεικνύει οτι το έγκλημα κατά του ελληνικού λαού ήταν προμελετημένο και σχεδιασμένο. 
Επειδή τα γραπτά μένουν παραθέτω το σημείωμα που δόθηκε από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Βουλευτές για την ΠΝΠ υφαρπαγής αποθεματικών για την πληρωμή των τοκογλύφων.
21/4/2015 γραφείο τύπου ΣΥΡΙΖΑ 
Ως προς τη διασφάλιση των συμφερόντων των ΟΤΑ :
Με το συγκεκριμένο χειρισμό οι ΟΤΑ διασφαλίζονται πλήρως. Συγκεκριμένα :
• 1ον. Η τοποθέτηση των διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ έναντι των εμπορικών τραπεζών είναι ασφαλέστερη, αλλά και αποδοτικότερη σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως στις μη προθεσμιακές καταθέσεις). Η μεταφορά επομένως των αποθεματικών τους στην ΤτΕ είναι μία κίνηση την οποία και οι ίδιοι οι ΟΤΑ πιθανόν θα έπρεπε να εξετάσουν – στο πλαίσιο μίας ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης. Άλλωστε, για το λόγο αυτό, πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες το έχουν ήδη πράξει οικειοθελώς και ανεξάρτητα από την ΠΝΠ.


• 2ον. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στην ΤτΕ είναι οποτεδήποτε διαθέσιμα στους αντίστοιχους φορείς (βλ. την Αττικό Μετρό, που πρόσφατα εκταμίευσε 150 εκατ. ευρώ).
• 3ον. Σε περίπτωση που εκδοθούν repos, αυτά θα έχουν αποκλειστικά βραχυχρόνια διάρκεια και θα αφορούν μόνο τα διαθέσιμα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν άμεσα ανάγκη, αφού ρητά προσδιορίζεται ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΠΝΠ τα χρηματικά διαθέσιμα που αφορούν τις ανάγκες των ΟΤΑ σε ορίζοντα 15νθημέρου, επομένως μισθοδοσία και λοιπές τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Δηλαδή, το Δημόσιο θα δανειστεί μόνο για 15 μέρες και μόνο τα ποσά που ούτως ή άλλως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν θα χρησιμοποιούσαν μέσα στο 15νθήμερο αυτό.
• 4ον. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος Δήμος ή κάποια Περιφέρεια υποστεί εξ αυτού του χειρισμού ζημία, προβλέπεται ρητά ότι έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο.
ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger