«Θα βάλουν φόρο στις κόττες και στα παράθυρα»

«Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται».
«Η αιτία του γενικού πολέμου θάρθη από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελισθή η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία»

«Ο χαλασμός στον τόπο θα γίνη από ένα όνομα αξιωματούχου…(δυσανάγνωστον)»

 «Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία»

«Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασσιδιάρη»

 «Από ψηλά, μέσα από το λιμάνι θάρθη ο χαλασμός»

 «Πολλά χωριά θα καταστραφούν, οι τρεις χώρες θα γίνουν μία»

 «Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορώτερα από τους Χριστιανούς»

«Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτας. Δεν θα προφθάσουν όμως»

«Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στην Άσπρη Θάλασσα, θάρθη το ποθούμενον»

«Δεν θα φθάση ο στρατός στην Πόλι · στη μέση του δρόμου θάρθη το μαντάτο, ότι έφθασε το ποθούμενο»

«Ή τρεις μέρες ή τρεις μήνες ή τρία χρόνια θα βαστάξη»

«Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθή, το άλλο τρίτο θα βαπτισθή και μονάχα το 1/3 θα πάη στην Κόκκινη Μηλιά»

 «Στην Πόλι θα χυθή αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη (= πλεύση)»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger