Σωρεία παρατυπιών και παραβιάσεων της νομοθεσίας-Μείζον θέμα πλέον η συμμετοχή του Μr ΣΚΑΪ στην υπό εξέλιξη διαδικασία


Συνεχίζει να παίζει το αγαπημένο του παιχνίδι κρυφτό ο Γιάννης Αλαφούζος  σε βάρος της νομιμότητας και του Ελληνικού κράτους.

Παραβιάζοντας τους κανόνες ανταγωνισμού  και διαφάνειας που έχουν τεθεί  στον ευαίσθητο χώρο λειτουργίας των ΜΜΕ  και μάλιστα στο νέο τηλεοπτικό τοπίο  που διαμορφώνεται για άλλη μια φορά εμπαίζει τις Αρχές με φτηνά τρικ που θα καταπέσουν μια και δεν αντέχουν στην κρίση των αρμοδίων Αρχών και δικαστηρίων.

Του λείπουν για άλλη μια φορά όχι μόνο  ο τρόπος απόκτησής τους αλλά και τα ίδια τα λεφτά. Το έξυπνο πουλί όμως απ΄την μύτη πιάνεται.

Με διάτρητους ισολογισμούς και δανειακές συμβάσεις ήδη στο ενεργητικό του αυτή τη φορά προσπαθεί ο ανεπαρκής να επικαλεστεί επάρκεια οικονομικών μέσων με δανεισμό του ΣΚΑΪ , που του ανήκει κατά 98%, μετά  τον αμφιλεγόμενο νομικά  εξοβελισμό των μικρομετόχων Κυριακίδη και Σια, από την ναυτιλιακή εταιρεία σινιδιοκτησίας του, κατά δήλωσή του, Sea Diamond.

Διαβάστε εδώ: Στοιχεία «φωτιά» για Αγροτική Τράπεζα και Γιάννη Αλαφούζο

 Άνθρακες ο θησαυρός όμως καθώς  και το δάνειο είναι απόλυτα άκυρο αφού δεν έχει υποβληθεί  όπως προβλέπεται στην τηλεοπτική νομοθεσία.

 Και επειδή τζογάρισε χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή  ξεχνώντας την υποχρέωση πόθεν έσχες εφευρίσκει δική  του κατασκευή, ότι δηλαδή στην παρούσα φάση ελέγχεται το πόθεν έσχες και η επάρκεια ύπαρξης των χρημάτων μόνον για την πρώτη δόση και όχι για τις επόμενες, που άκουσον άκουσον θα καλυφθούν  από την επιχειρηματική  του δραστηριότητα στην τηλεόραση τα δύο χρόνια που μας έρχονται.

Τι λέει ο άνθρωπος;

Με μόνον ζημιογόνες χρήσεις στο ενεργητικό  του ο ΣΚΑΪ  μέχρι σήμερα που το βρίσκει το πλεόνασμα για κάλυψη των 28 εκατομμυρίων ευρώ των δύο επόμενων δόσεων;

Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ΣΚΑΪ είναι γεγονός ότι δεν διαθέτουν καν τα 14 εκατομμύρια της πρώτης δόσης.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι μέτοχος (κατέχει πάνω από το 98% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας ΣΚΑΪ ενώ παράλληλα ελέγχει την εταιρία Sea Diamond αφού κατέχει το 50% της εταιρίας αυτής όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωσή της υπό στοιχ. Δ.2.2 παραγράφου της προκήρυξης που προσκόμισε ο ΣΚΑΪ για τον έλεγχο του "πόθεν έσχες" του, δήλωσε ότι στις 29 Αυγούστου 2016 σύναψε δάνειο με την εταιρεία Sea Diamond ποσού ύψους 13.500.000 δολαρίων ή 12.097.876 ,89 ευρώ. Την ημερομηνία αυτή όμως το μετοχικό κεφάλαιο του ΣΚΑΪ ανερχόταν στο ποσό των 25.781.659,40 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 25 Αυγούστου 2016).

 Επομένως το ποσό του παραπάνω δανείου που ο ΣΚΑΪ συνήψε με την εταιρεία SEA DIAMOND που ελέγχει ο μέτοχος της Γιάννης Αλαφούζος  είναι μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο 46,92% αυτού του μετοχικού κεφαλαίου. 

Εφόσον το δηλωθέν δάνειο από την εταιρεία Sea Diamond είναι άκυρο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη τα δε υπόλοιπα ποσά που δήλωσε σχετικά με τα τραπεζικά διαθέσιμα δεν επαρκούν αφού αθροίζονται στο συνολικό ποσό των 2.956.463,44 ευρώ, επομένως η εταιρία ΣΚΑΪ δεν διαθέτει εγκύρως στο πλαίσιο ελέγχου του "πόθεν έσχες" ούτε καν τα 14.533.333,33 που απαιτούνται για την καταβολή της πρώτης δόσης του τιμήματος που προσέφερε για την άδεια. 

Περαιτέρω λοιπόν ακόμη και στην απίθανη εκείνη περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι το παραπάνω είναι έγκυρο, ο ίδιος ο ΣΚΑΪ δηλώνει ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 διέθετε μόλις 15.054.340,33 στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και ειδικά στην ΕΤΕ 2.878.020,82, στην Πειραιώς 78.442,62 και στην Credit Suisse το δάνειο που έχει λάβει από την εταιρία Sea Diamond 12.097.876,89. Επιπλέον ο ίδιος ο ΣΚΑΪ δηλώνει ότι θα καταβληθούν 6.145.200,25 ευρώ λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη αποφασιστεί. Συνολικά λοιπόν κατά δήλωσή του ο ΣΚΑΪ θα διαθέτει μόλις 21.199.540,58 ευρώ. 

Ακόμα από τις καταστάσεις "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015" του ΣΚΑΪ οι οποίες βρίσκονταν στον φάκελο της αίτησής συμμετοχής του προκύπτει ότι η εταιρία αυτή έχει μηνιαία έξοδα ύψους 1.994.168,64 εφόσον μολονότι είχε κύκλο εργασιών 24.096.128,38 εμφάνισε μικτά κέρδη μόλις 766.401,76 ευρώ. Στα έξοδα αυτά θα πρέπει να προστεθούν για τους επόμενους 18 μήνες και τα έξοδα επιστροφής του παραπάνω δανείου προς την εταιρία Sea Diamond τα οποία ανέρχονται σε 1.035.040,59 μηνιαίως χωρίς να υπολογίζεται οποιοδήποτε κόστος ή όφελος που μπορεί να προέλθει από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Συνεπώς για τους επόμενους 18 μήνες ο ΣΚΑΪ θα έχει έξοδα τουλάχιστον 2.979.209,23 το μήνα δηλαδή συνολικά 53.625.766,14 . Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και τουλάχιστον το ποσό 29.066.666,67 των δύο δόσεων του τιμήματος απόκτησης της άδειας οι οποίες θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο ίδιο αυτό διάστημα των 18 μηνών. Στους επόμενους δε έξι μήνες θα υπάρχουν για την εταιρία έξοδα ύψους τουλάχιστον 26.198.345,17(λειτουργικά έξοδα έξι μηνών) +14.533.333,33(τρίτη δόση απόκτησης της άδειας). Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

Κύκλος εργασιών (24 μηνών)
24.199.540,58 ευρώ
Ρευστότητα στις 7.9.2016
21.199.540,58 ευρώ
Σύνολο (Α)
69.391.797,38 ευρώ

Έξοδα (18 μηνών)
53.625.766,14 ευρώ
Έξοδα (6 επιπλέον μηνών)
11.665.011,84 ευρώ
Τίμημα άδειας
43.600.000,00 ευρώ
Σύνολο (Β)
108.890.777,98 ευρώ

Γενικό σύνολο (Α,Β)
-39.498.980,60 ευρώ

Προκύπτει λοιπόν, ότι, στο βάθος των δύο πρώτων ετών, εντός των οποίων πρέπει να έχει καταβληθεί το συνολικό τίμημα απόκτησης της άδειας, ο ΣΚΑΙ θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 39.498.980,60 ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ο ίδιος δηλώνει., Στο έλλειμμα δε αυτό πρέπει να προστεθούν οι ζημίες χρήσης 2015 ύψους 4.401.297,50 ευρώ (βλ. τις καταστάσεις «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015» του ΣΚΑΙ). Θα υπάρχει λοιπόν συνολικό έλλειμμα 43.900.278,10 ευρώ μόνο στο βάθος δύο ετών λειτουργίας.

Επομένως, ο ισχυρισμός του ίδιου του ΣΚΑΙ ότι δήθεν θα καλύψουν τις επόμενες δύο δόσεις του τιμήματος μέσω της λειτουργίας του είναι προδήλως αβάσιμος και τεχνικός εσφαλμένος, διότι πολύ απλά δε διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Οι δε προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες και αναιτιολόγητες εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ΣΚΑΙ δεν αποδεικνύει όχι μόνο το «πόθεν», αλλά ούτε το «έσχες».

Δημιουργεί πικρία  και απορία το γεγονός  ότι εντελώς  αναιτιολόγητα η ΓΓΕΕ  δέχτηκε επάρκεια περιουσιακών στοιχείων του ΣΚΑΪ ενώ  απ΄τις δηλώσεις του προκύπτει το εντελώς αντίθετο.

Περιμένει ότι η ΓΓΕΕ  θα του κάνει τα στραβά  μάτια και δεν θα τον αφήσει μεταξεταστέο;
 Ή μήπως νομίζει ότι οι υποψήφιοι με το σωστό πόθεν έσχες θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια;
 Μήπως και μόνον μ αυτά  που προσκόμισε στη ΓΓΕΕ οι τράπεζες πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους και να διασφαλιστούν καταγγέλλοντας του τον δανεισμό;

Άλλο ένα μεγάλο  σκάνδαλο του ΣΚΑΪ και του Γιάννη Αλαφούζου  ξετυλίγεται μπροστά μας και για το οποίο  θα επανέλθουμε.ΠΗΓΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger