Ἡ Ῥωσσία τοῦ Ποῦτιν ἔχει τὴν δυνατότητα να ἐλίσσεται καὶ να «παίζει» ὅσον ἀφορᾷ στὰ συμφέροντά της.

 Ἂν ἡ Συρία εἶναι για ἐκείνη μακρυά, ὁ Καύκασος εἶναι …ἐπάνω της.

 Ἡ Ῥωσσία ὅταν ἀπειλήθη στὸν Καύκασο ἀντέδρασε καταλυτικὰ στὸ θέμα τῆς Γεωργίας, τὸ ἴδιο θὰ κάνη σὲ ἐπικειμένη ἀντιπαράθεση μεταξὺ Ἀρμενίας – Ἀζερμπαϊτζάν. 

– Στὴν περίπτωσή ποὺ θὰ δολοφονηθῆ ὁ Ἐρντογὰν (γιατὶ ἀλλοιῶς δὲν γίνεται νὰ ἀνατραπῇ) καὶ ἔλθουν οἱ Κεμαλιστὲς στὴν ἐξουσία, οἱ Η.Π.Α. θὰ ξαναγίνουν οἱ πατρῶνες τῶν γειτόνων καὶ θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν ὡς χρήσιμο ἠλίθιο κατὰ τῆς Ῥωσσίας.


– Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν θὰ δολοφονηθῆ ὁ Ἐρντογάν, ἡ Τουρκία οὐσιαστικὰ θὰ μετατραπῆ σὲ μίαν χώρα ποὺ θὰ κυβερνᾶται ἀπὸ Σουννίτες καὶ μὲ ἁπλᾶ λόγια τὸ λεγόμενο καὶ ῥιζοσπαστικὸ Ἰσλὰμ θὰ ἐπιβληθῆ, μὲ συνέπεια ἡ χώρα νὰ μὴν ἔχῃ κάποιαν οὐσιαστικὴ γεωπολιτικὴ σημασία γιὰ τὴν Εὐρώπη, τὶς Η.Π.Α. καὶ κατ’ ἐπέκτασιν γιὰ τὸ ΝΑΤΟ.

– Στὴν Μέση Ἀνατολὴ μόνον τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ Η.Π.Α. «καίγονται» γιὰ ἕνα ἑνιαῖο πιὰ Κουρδιστάν. Οὐδεὶς ἄλλος.
Ἀναζητᾶται νέο γεωστρατηγικὸ προτεκτορᾶτο!

– Τὸ Ἰσραὴλ βρῆκε μέσῳ τῆς Κυπριακῆς Α.Ο.Ζ. ἔξοδο γιὰ τὴν Εὐρώπη. Τώρα πρέπει νὰ βρῇ τὴν ἀντίστοιχη ἔξοδο γιὰ τὸν χερσαῖο του χῶρο.

– Τὸ Ἰράν, ἀνέκαθεν, ἤθελε νὰ γίνῃ ἡ κεφαλὴ τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόσμου, ὅπως καὶ ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν. Οἱ Ἰρανοὶ εἶναι Σιΐτες, ὄχι Σουννίτες. Αὐτὲς οἱ δύο χῶρες, ὅσα καὶ ἂν ἔχουν νὰ χωρίσουν, τὶς ἑνώνει ὁ φόβος ἐνὸς ἑνιαίου Κουρδιστάν.
Στὸ Ἰρὰν τοὺς ἀποκαλοῦν PJKK ἐνῶ στὴν Τουρκία PKK.

Τὸ χειρότερο σενάριο ἐνεγάφη κάποτε στὸ βιβλίο τοῦ τέως Ἀρχηγοῦ τῶν Τουρκικὼν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τοῦ Ἰλκὲρ Μπασπμποῦγ μὲ τίτλο: «Teror Orgutlerinin Sonu» (τὸ τέλος τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων).


– Ὀδεύουμε πρὸς ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις καὶ προσωπικὰ θά πῶ ὅτι ἀναγκαστικὰ οἱ πολιτικὲς παρατάξεις τῆς χώρας πρέπει νὰ συνεργασθοῦν καὶ νὰ συννενοηθοῦν. 

Ἔχουν ὅλοι τους εὐθῦνες.

Μὴν περιμένετε νὰ τὶς ἀναλάβουν ὡστόσο, γιατὶ εἶναι ἀνεύθυνοι. Ἂν εἶχαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως πῆ τὴν ἀλήθεια καὶ ἦσαν ἑνωμένοι, οὐδὲ ἕνας Σόιμπλ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς κουνήσῃ τὸ δάκτυλο, γιατὶ οἱ γερμανικὲς τράπεζες ἦσαν φορτωμένες μὲ ἑλληνικὰ ὁμόλογα…


ΠΗΓΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger