"... Είναί τη μια πόλι Κάνωβος στης γης την άκρη,

στο στόμιο καθαυτό και στην πρόσχωσι του Νείλου·

εκεί ο Δίας στα συλλογικά σου θα σε φέρη

με άβλαβη επαφή χεριού και μόνο εγγίζοντάς σε.

Και θα γεννήσης τον μαύρο Έπαφο, που τ' όνομά του

απ' αυτό θα πάρη και που τους καρπούς θ' απολαβαίνη όλους

της χώρας, που ο πλατυρρεύματος ποτίζει ο Νείλος.

Και πέμπτη ύστερ' απ' αυτόν γέννα από πενήντα

παιδιά, θηλύκια, θάρθη, όχι θέλοντας, εις τ' Άργος

φεύγοντας την παντρειά με συγγενείς ξαδέλφους..."

(ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Προμηθεὺς δεσμώτης)


Όταν στον Μέγα Αλέξανδρο έφεραν τον Γόρδιο δεσμό για να τον λύσει, τότε εκείνος με μία κίνηση τον έκοψε στην μέση. Κάπως έτσι σκεπτόμενος άρχισα να αναλύω τους περιβόητους στίχους της ΜΥΘΩΔΙΑΣ. 

Εδώ γίνεται μία προσπάθεια να δώσουμε την μαθηματική προσέγγιση των στίχων της.


ΟΜΑΔΑ (Α)Ανδρικός χορός


Αναλύουμε τους παρακάτω στίχους:

ΔΙΑ= 4+10+1= 15

ΕΛΑ= 5+30+1= 36

ΔΙΑ/ΕΛΑ= 15/36= Φ³/10 (όπου Φ=1,618)

ΛΑΣ= 30+1+200= 231, εδώ κατ’ αναλογία έχουμε: ΛΑ/Σ= 31/200= Φ³/30

ΕΣΙ= 5+200+10= 215

ΠΕΔΙ= 80+5+4+10= 99

ΕΣΙ/ΠΕΔΙ= 215/99= Φ³/2 (εδώ έχουμε αναγωγή στην συγκεκριμένη απόσταση, που είναι κατά Πυθαγόρα η μονάδα συγκρίσεως και μετατροπής των αποστάσεων των πλανητών σε α.μ)

ΔΙΑ=4+10+1= 15

ΕΡΟΤΑ= 5+100+70+300+1= 476

ΔΙΑ/ΕΡΟΤΑ=15/476= Φ³/130

ΖΙΤΟΣΙ= 7+10+300+70+200+10= 597

ΕΛΑ= 36

ΖΙΤΟΣΙ/ΕΛΑ== 597/36= 4Φ³

ΔΙΑΣΙ= 4+10+1+200+10= 225

ΘΕΕ ΜΟΥ= 9+5+5+40+70+400= 529

ΔΙΑΣΙ/ΘΕΕ ΜΟΥ=225/529= Φ³/10

ΕΣΟΜΕΝ= 5+200+70+40+5+50=370

ΣΙ=200+10=210

ΕΣΟΜΕΝ/ΣΙ=370/210= 1+ Φ³/3

Ομοίως προχωρούμε και στους επόμενους στίχους της ΜΥΘΩΔΙΑΣ.


ΟΜΑΔΑ(Β)Γυναικείος Χορός


ΔΙΑ =15

ΤΕ= 305

ΔΙΑ/ΤΕ= 15/305= Φ³/100

ΤΙΝ= 360

ΜΙ= 50

ΤΙΝ/ΜΙ= 360/50= 3+ Φ³

ΤΕΡΑ= 406

ΕΛΑ= 36

ΤΕΡΑ/ΕΛΑ= 406/36= 7+ Φ³

Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα των λεξάριθμων λόγων και κάνοντας τις πράξεις βρίσκουμε αποτέλεσμα ίσο περίπου με (9Φ³+Φ), που είναι ίσο περίπου με 39,5.

Κατά την γνώμη μου ο αριθμός 39,5 δεν είναι μια απλή σύμπτωση, αλλά παραπέμπει στην απόσταση 39,5 α.μ της 10ης τροχιάς,δηλαδή στον πλανήτη ΠΛΟΥΤΩΝ.

Εάν σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ήχους που στάλθηκαν στο διάστημα, τότε για να αποκλείσουμε τυχόν λάθη, οφείλουμε να φιλτράρουμε το αποτέλεσμα.

Έτσι λοιπόν στον Τίμαιο του Πλάτωνα μαθαίνουμε τις σχέσεις μεταξύ των αποστάσεων των πλανητών και τις αριθμητικές σχέσεις των μουσικών τόνων.

Οι σχέσεις λοιπόν αυτές ακολουθούν δυο γεωμετρικές προόδους:

α) Με λόγο 2 (δυαδικότητα) και β) με λόγο 3 (τριαδικότητα).

Από την εφαρμογή ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ των τροχιών στο Ηλιοκεντρικό σύστημα (Κατά Πυθαγόρα), έχουμε:

ΠΛΟΥΤΩΝ= 39,506/1, Ο ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΉΣ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ , αλλά δείχνει την τριαδική αναλογία.

(βλ.,ΙΠ.ΔΟΚΟΓΛΟΥ: "Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ", Τόμ Ά, σ.104).


ΟΜΑΔΑ (Γ) ΜΑΖΙ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Παρατηρούμε ότι εδώ οι παρακάτω αναλογίες των λεξάριθμων στίχων έχουν κοινό παράγοντα το Φ², και, μας παραπέμπει στον 2ο επιφανειακό Νόμο του Πυθαγόρα με λόγο Φ²(Βλ, Ι.ΔΑΚΟΓΛΟΥ:’’Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ’’, τόμ. Α, σ.104).


ΖΙ ΤΕ= 7+10+300+5=322

ΟΣ= 70+200=270

ZI TE/OΣ = 322/270= 2/5 Φ²


ΕΝ ΖΙ= 5+50+7+10= 72

ΘΕ ΟΣ= 9+5+70+200= 284

ΕΝ ΖΙ/ΘΕ ΟΣ=72/284=Φ²/10


Ε ΖΙ = 5+7+10= 22

ΤΕΟΣ=575

ΕΖΙ/ΤΕΟΣ=22/575=Φ²/80


ΔΙΑ = 4+10+1=15

Σ Ι= 200+10= 210

ΔΙΑ/ΣΙ= 15/210= Φ²/35


ΠΕ =80+5= 85

ΔΙ= 4+10=14

ΠΕ/ΔΙ= 85/14= 3Φ²ΖΙ ΤΟ=7+10+300+70= 387

ΤΕ = 300+5= 305

ΖΙ ΤΟ/ ΤΕ= 387/305=Φ²/2


ΤΙΝ=300+10+50= 360

ΜΙ ΤΕ= 40+10+300+5= 355

ΤΙΝ/ ΜΙ ΤΕ=360/355= 2Φ²/5


ΡΑ =100+1=101

ΘΕΕ= 9+5+5=19

ΡΑ/ΘΕΕ=101/19=2Φ²


ΜΕΝ =40+5+50= 95

ΤΕ = 300+5=305

ΜΕΝ/ΤΕ=95/305=Φ²/7


ΤΟΥ=770

ΔΙΑ=15

ΤΟΥ/ΔΙΑ=770/15=19Φ²+Φ


ΙΜΕΝ=105ΜΟΝΙ =170

ΙΜΕΝ/ΜΟΝΙ=105/170=Φ²/4


ΤΕ=305

ΤΟΥ =770

ΤΕ/ΤΟΥ=305/770=Φ²/7


ΔΙΑ =15

ΙΜΕΝ=105

ΔΙΑ/ΙΜΕΝ=15/105=Φ²/20


ΠΕ ΖΕΥ =499

ΠΕ ΔΙ = 99

ΠΕ ΖΕΥ/ΠΕ ΔΙ= 499/99=Φ(2Φ²+1+)/2


ΠΕ ΔΙ=99

ΠΕ= 85

ΠΕ ΔΙ/ΠΕ=99/85=2Φ²/5


ΔΕ Ο =79

ΜΕ ΝΙ= 105

ΔΕ Ο/ΜΕ ΝΙ=79/105=Φ²/4


Α ΡΧΟ=771

ΝΤΟΝ= 470

Α ΡΧΟ/ΝΤΟΝ=771/470=Φ ή (Φ²/4)+1


ΣΙ=210ΔΙΑ=15

ΣΙ/ΔΙΑ=210/15=5Φ²+1


ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ=10

ΔΙ= 14

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ/ΔΙ=10/14=Φ²/4


Αν προσθέσουμε όλα τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλογίων θα έχουμε σύνολο περίπου ίσο με 35 Φ²= 91,3.

Αριθμός που είναι κοντά στην απόσταση του 12ου πλανήτη. Βέβαια ο εν λόγω αριθμός πλησιάζει τον άγνωστο πλανήτη, αν και η ακρίβεια των κατά Πυθαγόρα παρατηρήσεων κυμαίνεται στο (+) ή 

(- ) 5%, οπότε λαμβάνουμε :

Α12= {108,510 α.μ (ανώτερη) και 98,176 α.μ (κατώτερη)

(Βλ,ο.π.).


Στην Αριθμολογία, ο αριθμός 11 υπολογίζεται ως 2 και επίσης μετριέται ως 11, χαίρει ιδιαίτερης προσοχής, έτσι και στη ζωή τα άτομα 11 προσελκύουν και κατορθώνουν να αποσπάσουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο αριθμός 11 λέγεται μυστικός, γιατί όσοι τον έχουν, κατέχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο να νιώθουν κραδασμούς και να βλέπουν πνεύματα.

Ο αριθμός 11 θεωρείται ιδιαίτερος αριθμός και αποκαλείται μυστικός σε πολλές απόκρυφες παραδόσεις. Οι Βαβυλώνιοι π.χ. αναφέρουν στο μύθο της δημιουργίας τους, το όνομα ΤΙΑΜΑΤ, με τους 11 δαίμονες του Χάους. Στην Ινδουιστική παράδοση, υπάρχουν 11 μορφές ή ενσαρκώσεις του Ρούντρα, του Κύριου της Καταστροφής.

Στο βιβλίο μου «ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΩΝ», δίνω τον μαθηματικό τύπο, όπου το μέσον Χ ενώνει την Γη με τον Ουρανό(σ. 116-119).

Δηλαδή η ενέργεια εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: Χ=Φ.ΓΗ (Όπου Φ=1,618 και Γη το ημερολογιακό έτος 365 ημερών).

Με βάσει των παραπάνω μαθηματικό τύπο υπολογίζουμε τις αντιστοιχίες των ΠΑΡΑΚΑΤΩ ημέρων που είναι άμεσα συνδεδεμένες :


Α) Τότε που έγινε η συναυλία του κ. Παπαθανασίου στις στήλες του Ολυμπίου Διός .

Η εν λόγω ημέρα είναι η 178η του έτους 2001 (28 Ιουνίου). Άρα έχουμε:

Χ1=1,618 . 178=277+11=288 (1)

B) Τότε που έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους Πύργους , την 11η Σεμπτεμβρίου του 2001, που είναι η 254η ημέρα του έτους και έχουμε:

Χ2= 1,618 . 254=400+11=411 (2)

(Σ.Σ: Κάτι ακόμα εδώ : O αριθμό 11= Φ³. Φ²)


H 11η Σεπτεμβρίου είναι η 254η μέρα του χρόνου: 2+5+4 = 11


Ο λόγος των εξισώσεων (1)/(2)=1,42 (3)

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός 11 επαναλαμβάνεται και στις δυο περιπτώσεις. Αν τώρα διαιρέσουμε με το 11 τις προηγούμενες τιμές θα έχουμε:

288/11= 26,1 και 411/11= 37,3


Ακόμη αν το 26,1 το διαιρέσουμε με το χρυσό αριθμό Φ =1,618, θα έχουμε:26,1/1,618= 16. Ομοίως αν κάνουμε το ίδιο και με τον αριθμό 37,3, θα έχουμε:37,3/1,618= 23


Το άθροισμα: 37,3+26,1= 63,4, και, αν ο αριθμός 63,4 αν διαιρεθεί με το 1,618 μας δίνει αποτέλεσμα ίσο με τον αριθμό 39,2, όπου μας παραπέμπει στην απόσταση το 10ου Πλανήτη (ΠΛΟΥΤΩΝ).

O αριθμός 63,4 είναι ίσος με την απόσταση της μέσης τιμής του 11ου πλανήτη του /Ηλιακού μας συστήματος (βλ.,ΙΠ.ΔΟΚΟΓΛΟΥ: "Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ", Τόμ Ά, σ. 104).

Η διαφορά των ημερών μεταξύ των δυο γεγονότων που αναφέρθηκαν είναι:

254-178=76

Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό 76 με το αποτέλεσμα της (3), δηλαδή το 1,42 θα έχουμε :

79. 1,42= 107,92 (αριθμό περίπου ίσο με την ανώτερη μέση τιμή της αποστάσεως του 12ου πλανήτη του Ηλιακού μας συστήματος( όπ. π).

Από την λεξαριθμική ανάλυση της ΜΥΘΩΔΙΑΣ, προκύπτει στο σύνολο των αναλογιών ο αριθμό 91,3 στους λεξάριθμους-στίχους που επαναλαμβάνουν μαζί ο ανδρικός και γυναικείος χορός, και έχουν άμεση σχέση με τους προαναφερθέντες πλανήτες και τις αποστάσεις τους.


O χρυσός αριθμός Φ έχει σχέση με την μουσική οκτάβα, αλλά από μαθηματικής απόψεως έχει παράξενες ιδιότητες, που μας δίνουν την δυνατότητα να αυξομειώσουμε τα φυσικά φαινόμενα στις άλλες διαστάσεις (4η διάσταση, 5η διάσταση κ.λπ).

Συνεπώς,  ο κατάλληλος ήχος ή η κατάλληλη μαζοενέργεια είναι ικανή να ενεργοποιήσει τον χωρο-χρόνο (4η διάσταση), ώστε να μεταβούμε στον ενεργειακό χωρο-χρόνο (5η διάσταση).

Το 2001 είχαμε πολλά γεγονότα που ήδη έχω αναλύσει εισπράτοντας την χλεύη κάποιων


Άλλα  για μια ακόμη  φορά ας θυμηθούμε κάποια:


Πριν την 25 Σεπτεμβρίου του 2001 είχαμε δυο γεγονότα που συνδέονται όσο κι αν φαντάζει τρελό. Είχαμε λοιπόν, την τρομοκρατική ενέργεια στους δίδυμους πύργους και λίγο πιο πριν την γνωστή συναυλία στις στήλες του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ...

Η NASA,  λοιπόν,  ισχυρίζεται ότι: επέλεξε την Ελλάδα, για την ακρίβεια, το ζήτησε σχεδόν ενάμισι χρόνο πριν από την Ελληνική Κυβέρνηση για να δημιουργήσει με τη βοήθεια της  μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου, μέσα από τον Ναό του Ολυμπίου Διός, τις «κατάλληλες συνθήκες» προκειμένου η αποστολή της προς τον Πλανήτη Άρη να  στεφθεί με επιτυχία!

 Για προσέξτε εδώ με τι έντεχνο τρόπο την πάνε την δουλειά αλλού, ενώ ξέρουν ότι όλα αυτά παραπέμπουν στις Πλουτωνικές δυνάμεις και, ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΠΥΛΗ για να ενεργοποιήσουν όχι μόνο το διαπλανητικό σύστημα που βρήκαν έτοιμο, ώστε να κάνουν ένα ακόμη βήμα πιο πέρα, αλλά εκτός αυτού παράλληλα να κάνουν και άλλα που έχουν σχέση με άλλες διαστάσεις και, συγκεκριμένα με την διάσταση των μορφών. Δημοσίευσα κάποια πράγματα την στιγμή που όσοι γνώριζαν σιωπούσαν, ενώ οι αδαείς με κορόιδευαν. Βέβαια δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από όλους αυτούς που σκότωσαν την ΜΝΗΜΗ και φυλάκισαν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Προσπαθούν να αφανίσουν τους Έλληνες για να μην κινδυνέψουν ποτέ να χάσουν ότι έκλεψαν και οικειοποιήθηκαν.

Όλα αυτά φυσικά είχαν να αντιμετωπίσουν την συστηματική απόκρυψη πληροφοριών και την προσπάθεια  ελέγχου του ανθρώπινου νου, μιας και στο κάτω, κάτω, όλοι εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά  "ταπεινά ανθρωπάκια", μπροστά στον πόλεμο της παραπληροφόρησης που διεξάγεται. Ειδικά πάνω σε θέματα επικοινωνίας που σχετίζονται με εξωγήινους πολιτισμούς.

Εδώ ένα κορυφαίο παράδειγμα είναι  οι στίχοι της "ΜΥΘΩΔΙΑΣ".

Παρατηρούμε, λοιπόν, εκεί, πως  χρησιμοποιούν όλο  το μαθηματικό υπόβαθρο από το περιβόητο "δέντρο της ζωής" σε συνδυασμό με την ιερά ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ  και  προπομπό τον Πλούτωνα.

Άραγε γιατί; Μήπως και για να ανοιχθούν Πύλες προς άλλες διαστάσεις;

Τα ΜΜΕ μας λένε πως η NASA  με την συναυλία αυτή έστειλε ένα μήνυμα προς  εξωγήινους πολιτισμούς, έτσι απλά γενικά και αόριστα.

Άλλοι βέβαια μιλούν για τελετή, όπου ζητούν βοήθεια. Άραγε από ποιους; Και για ποιο λόγο;

Όταν αρχικά στην Μυθωδία  επαναλαμβάνεται αρκετές φορές  ο στίχος:


"ΔΙ Α Ε ΛΑ".


Γενικά θα έλεγα  ότι με την Μυθωδία, στέλνονται αρκετές γνώσεις της Πυθαγόρειας διδασκαλίας στον αιθέρα ως "περιφερειακή  παροχή ενδείξεων", με την χρήση των βαθμωτών πεδίων, διότι με αυτό το υπερ-όπλο μπορούν  να δημιουργήσουν ένα ηλεκρομαγνητικό φαινόμενο εδώ και να το στείλουν όπου θέλουν... οπότε παύει να  είναι ένα απλό μήνυμα, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν.

Τα βαθμωτά πεδία πληροφοριακά σχετίζονται με την την διάσπαση της συμμετρίας της αρχικής αλληλεπίδρασης που ενοποιεί όλες της αλληλεπιδράσεις που ίσως γνωρίζουμε σήμερα ως θεμελιώδεις. Τα πεδία Ηiggs σχετίζονται και αυτά με την διάσπαση της συμμετρίας της ασθενής αλληλεπίδρασης, της ηλεκτρομαγνητικής και της ισχυρής του Καθιερωμένου προτύπου με την σωματιδιακή φυσική. Συγκεκριμένα,  η διάσπαση είναι το λεγόμενο  αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας, που έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας του πληθωριστικού σύμπαντος

Τα βαθμωτά πεδία χρησιμοποιήθηκαν από την NASA  για την αποστολή του ήχου και της εικόνας της ΜΥΘΩΔΙΑΣ στο διάστημα. 

Kι επιβεβαιώνεται αυτό με την παρακάτω ισοψηφία:


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ = ΛΑΒΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑθΜΩΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ = 3905


Για το λόγο αυτό στην ΜΥΘΩΔΙΑ ο αριθμός 11 είναι το κλειδί. Πάνω σε όλο αυτό το σκεπτικό βασίζονται κι άλλες απόκρυφες τεχνολογίες , που σκοπό έχουν  την επικοινωνίας εξ αποστάσεως μεταξύ του ανθρώπινου πολιτισμού κι ενός άλλου "εξωγήινου" πολιτισμού...

Πολλές διασταυρωμένες παρατηρήσεις  τις έχω συμπεριλάβει σε βιβλία που έγραψα, όπως, από το ότι οι μυημένοι αποκρυφιστές που συνεργάζονται με την NASA, έχουν δημιουργήσει ένα μυστικό κώδικα επικοινωνίας με  ανώτερες "πνευματικές οντότητες" που δρούν σ' άλλες διαστάσεις, μέχρι, την ενεργοποίηση και χρησιμοποίηση των μεγάλων δυνάμεων  του δικτύου των "μαύρων τρυπών", που έχει σχέση με τις άλλες διαστάσεις και, βρίσκεται μετά τη σελήνη.


Το iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο. 

Δημοσίευση σχολίου

Blogger