Τὸ παρακάτω ἀφορᾶ σὲ ἐπιστολή-ἐρώτημα ἀναγνώστου, πρὸς σεισμολόγο. (Σεισμοκαταγραφεύς μήπως;)
Τὸ ἐρώτημα εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὰ αἴτια τῶν σεισμῶν, κάτι ποὺ γενικῶς ἀδυνατοῦμε ὡς κοινοὶ θνητοὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε, ἐφ΄  ὅσον θεωροῦμε τοὺς σεισμοὺς τυχαῖα γεγονότα καὶ δίχως μεταξύ τους ἐξάρτησιν. 
Ἀλλά εἶναι πράγματι ἔτσι; Κι ἐάν ναί, τότε τί εἴδους συμπτώσεις εἶναι αὐτές πού καταγράφονται καί δημοσιεύονται πλέον;

Προκαλεί σεισμούς η πανσέληνος ;

Ερώτηση
Κύριε Χουλιάρα, έχω μια ερώτηση βρίσκομαι στη Ρουμανία και ο κόσμος ανησυχεί για ένα μεγάλο σεισμό και όλοι πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο ότι η σελήνη πλησιάζει τη γη. Θέλω να μου πείτε αν αυτό έχει κάποια επιστημονική βάση.

Σας ευχαριστώ

Απάντηση

Το φεγγάρι, ο ήλιος, και άλλοι πλανήτες έχουν επίδραση στη γη και δημιουργούν μικρές αλλαγές στο πεδίο βαρύτητας και το γνωστό φαινόμενο της παλίρροιας. Το σχετικό ποσό επιρροής είναι ανάλογη προς τη μάζα των πλανητών και αντιστρόφως ανάλογη προς την τρίτη δύναμη της απόστασής τους από τη γη.

Στο παρελθόν πολλές μελέτες δεν είχαν δείξει σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του ρυθμού εμφάνισης των σεισμών και του φαινομένου της παλίρροιας. Πρόσφατα όμως αρκετές μελέτες έχουν βρει συχέτιση ανάμεσα στις παλίρροιες που προκαλούνται κυρίως από τη θέση της Σελήνης σε σχέση με τη Γη και ορισμένα είδη των σεισμών.

Πιό συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι τριπλασιάζεται η πιθανότητα να εκδηλωθή σεισμός σε περιόδους αυξημένης παλίρροιας κυρίως σε υποθαλλάσια ρήγματα σε ζώνες καταβύθισης αλλά και στα όρια τεκτονικών πλακών.

Παραδειγματικά σας αναφέρω ότι ο μεγάλος σεισμός στην Ινδονησία το 2004 με το καταστροφικό τσουνάμι έγιναν με πανσέλληνο και ο σεισμός της Κωνσταντινούπολης το 1999 έγινε σε περίοδο ηλιακής έκλειψης.

Ἔχει σχέσεις ἡ Σελήνη μέ τούς σεισμούς;2
Ἔχει σχέσεις ἡ Σελήνη μέ τούς σεισμούς;3

Ευχαριστώ για την επικοινωνία

Κύριος Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Γεράσιμος Χουλιάρας

Δημοσίευση σχολίου

Blogger