Τα Bitcoins πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέσο πληρωμής και να εξαιρείται από την επιβολή φόρων κατανάλωσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η όλη ιστορία ξεκίνησε όταν οι σουηδικές αρχές ήθελαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε Bitcoin ανταλλακτήριο με έδρα στη Σουηδία.

Η ανταλλαγή ενός συμβατικού νομίσματος με το ψηφιακό νόμισμα Βitcoin θα πρέπει να εξαιρείται από φόρους κατανάλωσης, όπως οι υπόλοιπες συναλλαγές χαρτονομισμάτων και νομισμάτων, ανακοίνωσε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να… προλάβει ενδεχόμενη έξαρση φορολόγησης σε βάρος του καινοτόμου δικτύου πληρωμών.

Το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε την απόφαση αυτή έπειτα από σχετική ερώτηση των σουηδικών φορολογικών αρχών, που είχαν υποστηρίξει ότι οι συναλλαγές με Bitcoin δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαιρεί τις νομισματικές συναλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Τελικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα Bitcoins θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέσο πληρωμής και ως τέτοιο να προστατεύονται από την οδηγία.

 ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger