Υπό Γαλλική κηδεμονία, βρίκεται από σήμερα η Ελλάδα μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε χθες. Με τη συμφωνία αυτή η Γαλλία αναλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ελληνική δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και τις ιδιωτικοποίησεις. Ο ρόλος της θα είναι να σχεδιάσει τις μεταρρυθμίσεις και να συμμετέχει στην υλοποίηση τους, προσφέροντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση στους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και μέσω της αποστολής μόνιμων Γάλλων τεχνοκρατών αλλά και άλλων που θα επισκέπτονται τακτικά την Αθήνα.
Τη συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και εκ μέρους της Γαλλικής ο Υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν, με την παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.
Του Νίκου Ρούσση
Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση με μετακινήσεις υπαλλήλων, σύνδεση αμοιβής και αποτελεσματικότητας για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλαγή των μισθών και των μη μισθολογικών παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, διαφάνεια στις υπουργικές αποφάσεις και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και άμεση πρόσβαση των πολιτών στα φορολογικά τους στοιχεία.
Προβλέπει επίσης την παροχή τεχνογνωσίας για τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, την σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής, την πραγματοποίηση των φορολογικών ελέγχων.
Τόσο από ελληνικής όσο και από γαλλικής πλευράς, θα οριστούν δυο ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που θα ενημερώνουν αντιστοίχως τις ελληνικές και τις γαλλικές αρχές για την πορεία των μεταρρυθμίσεων.
Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας (με δική μας μετάφραση διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει δώσει στη δημοσιότητα, αλλά και στα αγγλικά) έχει ώς εξής:
Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για μια εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Δημοκρατία
Στόχοι:
Με βάση τις μακροχρόνιες ιστορικές σχέσεις και ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, και με βάση το κοινό συμφέρον και τη δέσμευση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέλαμε να παρατείνουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας για τις μεταρρυθμίσεις.
Η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση του οικονομικού και δημοσιονομικού τοπίου και για το ξεκλείδωμα της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το υψηλού επιπέδου μνημόνιο αποσκοπεί στην επαναβεβαίωση της δέσμευσης της Ελλάδας να αναπτύξει και να εφαρμόσει φιλόδοξη στρατηγική μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τη γενική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και στην προθυμία της Γαλλίας να παραμείνει μια μεταρρύθμιστική εταίρος για την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια.
Αμοιβαίο συμφέρον μας είναι να πραγματοποιήσουμε βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στη δημόσια διοίκηση τους, και να συμβάλουμε στην απελευθέρωση της ανάπτυξης.
Αυτή η εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις βασίζεται στα εξής: i) την αμοιβαία κατανόηση σχετικά με τις μεθόδους εργασίας ii) το σχεδιασμό και την οικειοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και επιτόπου, σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών iii) τη συνοχή και τη συνεργασία στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη στήριξη στην Ελλάδα . Η επιθυμία να δούμε εκ νέου την Ελλάδα στο δρόμο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών, των γαλλικών αρχών και της Επιτροπής, μέσω του Μηχανισμού Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω δράσης.
Τομείς:
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη μέλη που ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης, η Γαλλία και η Ελλάδα επιθυμούν να αναπτύξουν τη συνεργασία τους για τη μεταρρύθμιση ιδίως στους ακόλουθους τομείς, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της δημιουργίας δυνατοτήτων. Οι τομείς αυτοί έχουν επιλεγεί για:
α) τη σημασία τους για μια βιώσιμη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της Ελλάδας προς μια πιο αποτελεσματική και ικανή διοίκηση και τον κρίσιμο ρόλο τους για την ανοικοδόμηση του φορολογικού τοπίου, την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος, την απελευθέρωση της ανάπτυξης αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στην ελληνική διοίκηση
 β) τη γνωστή, καθιερωμένη και αναγνωρισμένη Γαλλική εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.
Μεταρρύθμιση της Κεντρικής Διοίκησης
Η Γαλλία θα παράσχει βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω της μακροχρόνιας παροχής εμπειρογνωμοσύνης στην Αθήνα, για τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης και ειδικότερα, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
-       Βελτίωση της διακυβέρνησης, ιδίως ενισχύοντας την ικανότητα διυπουργικού συντονισμού (καλύτερος προγραμματισμός, παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανάπτυξη της δυνατότητας διαιτησίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) και την πιλοτική εφαρμογή της μεταρρύθμισης (ενίσχυση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων και τη δημιουργία ενός δικτύου μεταρρυθμίσεων).
-       εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών (μετάβαση από ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στη δομή σε ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στις υπηρεσίες) βοήθεια προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (MIAR) για να συντονίσει την μετάβαση προς την απλοποίηση των συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων δημοσίων φορέων που εμπλέκονται, για να αυξήσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαμβάνοντας μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία μίας στάσης (τύπου ΚΕΠ), και για να αναθεωρήσει τους στόχους των παρεχομένων υπηρεσιών.
-       Βελτίωση της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: επανασχεδιασμός του συστήματος των μισθών σε σχέση με μια νέα κατάταξη του “Κλαδικού” συστήματος, αναθεώρηση των μη μισθολογικών παροχών, αναθεώρηση του συστήματος επιλογής των κορυφαίων στελεχών, εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση για κορυφαία στελέχη, ανάπτυξη ενός συστήματος κινητικότητας που βασίζεται στη χρήση των περιγραφών θέσεων εργασίας, οικοδόμηση ενός μόνιμου εργαλείου ανακατανομής χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέει τη ζήτηση με την προσφορά και τέλος, βελτίωση της ποιότητας των προσλήψεων με βάση τον καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
-       Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας: ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, βελτίωση του συστήματος για τη διαφάνεια των δημοσίων εγγράφων και αποφάσεων.
-       Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: βοήθεια για την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από την κυβέρνηση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ορθών πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνέχιση της στενής συνεργασίας με τους εταίρους που συμμετέχουν ήδη σε αυτόν τον τομέα, εφαρμογή των πολιτικών της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανάπτυξη των έργων πληροφορικής , ανάπτυξη του λογισμικού ανοικτού κώδικα στον δημόσιο τομέα.
-       διαχείριση των αλλαγών: υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής).
Φορολογική Μεταρρύθμιση
Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ελληνικών αρχών και με την επιφύλαξη του βαθμού της θεσμικής αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η Γαλλία ανέλαβε την υποχρέωση να ενισχύσει την τεχνική υποστήριξη της στον τομέα της φορολογίας, σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση .
Όσον αφορά το πεδίο φορολογικού ελέγχου
-       Με την επιδίωξη ad-hoc τεχνικής βοήθειας μέσω των αποστολών βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα του επαγγελματισμού του φορολογικού ελέγχου των φορολογούμενων υψηλού πλούτου και για τους συναφείς εσωτερικούς ελέγχους.
-       Με την εξέταση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, της πιθανής δημιουργίας ενός εθελοντικού μηχανισμού αποκάλυψης των off-shore λογαριασμών, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων.
-       Με την παροχή στην Ελλάδα, από την 1η Δεκεμβρίου 2015, ενός μακροπρόθεσμου εμπειρογνώμονα που ειδικεύεται στο φορολογικό έλεγχο, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα των Ευρωπαίων συμβούλων που στελεχώνουν το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών .
Όσον αφορά στα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης
Παροχή της εμπειρίας της Γαλλίας για τη δημιουργία ενός εργαλείου για την πρόσβαση στην φορολογική νομοθεσία και στα διοικητικά έγγραφα, που θα επιτρέπει στους Έλληνες φορολογούμενους και τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτική και πλήρη τεκμηρίωση φόρου.
- Ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τα θέματα των εσωτερικών ελέγχων και τον έλεγχο των κινδύνων, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά όπως απαιτείται διεθνώς και να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών.
Τέλος, η Γαλλία προτίθεται να συνοδεύονται οι μεταρρυθμίσεις αυτές με τη σταδιακή ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών στο πρόγραμμα κατάρτισης των δημόσιων οικονομικών, από την αρχή του 2016 και μετά, κάτω από συνθήκες που θα ορίζονται από τις δύο χώρες. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτική εμπειρία σε επιχειρησιακές υπηρεσίες της γαλλικής φορολογικής διοίκησης (Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οικονομικών).
Ιδιωτικοποίηση και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας
Η Γαλλία είναι έτοιμη να προσφέρει την πλήρη στήριξη και την εμπειρία της για να βοηθήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη της διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων και στο πρόγραμμα διάθεσης τους, ιδίως μοιραζόμενη την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Μετοχικού Κυβερνητικού Οργανισμού (APE), στα εξής μεταξύ άλλων θέματα:
-       Παροχή συμβουλών στις ελληνικές δημόσιες αρχές για την δημιουργία του νέου Ταμείου που πρέπει να ιδρυθεί σύμφωνα με τη συμφωνία της 13 Ιουλίου 2015 και το μνημόνιο. Οι συμβουλές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του προγράμματος διαχείρισης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, τη διάρθρωση και τις βασικές αποφάσεις τους μηχανισμούς του Ταμείου.
-       Μεταφορά της εμπειρίας του ΑPE σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων φορέων πριν και μετά την μεταβίβαση τους: το συνολικό συντονισμό της ιδιοκτησιακής πολιτικής, τη διακυβέρνηση και την εκπροσώπηση στο συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου, την παρακολούθηση της στρατηγικής των εταιρειών χαρτοφυλακίου, τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση, την παρακολούθηση των επενδύσεων, τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και πωλήσεων, τη διαμόρφωση της μερισματικής πολιτικής.
Μεταφορά της εμπειρίας του ΑΡΕ σε προγράμματα διάθεσης δημόσιας περιουσίας:
- Προετοιμασία των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να πωληθούν, επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών της αγοράς (IPO, dual track, ABB, ανταγωνιστικές διαδικασίες, κ.λπ.)
- Προσδιορισμός των δυνητικών επενδυτών
- Χειρισμός των λογιστικών θεμάτων, προετοιμασία των pro forma ενοποιημένων λογαριασμών
- Ζητήματα που συνδέονται με τις υποχρεωτικές εισφορές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
- Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων των δημοσίων υπηρεσιών
- Εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο φορέα διακυβέρνησης σε κρατικές εταιρείες, και προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Κυβέρνησης
-       Ρυθμιστικά θέματα
-       Θέματα ανταγωνισμού
Μέθοδοι εργασίας:
-       Η εταιρική αυτή σχέση για τη μεταρρύθμιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής προσπάθειας να στηρίξει την Ελλάδα. Η εφαρμογή της θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου για την υποστήριξη της τεχνικής συνεργασίας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ως βασικό συνομιλητή. Επίσης, θα είναι πλήρως συνεπής με τις δεσμεύσεις και τα μέτρα οικονομικής μεταρρύθμισης που συνδέονται με το πακέτο οικονομικής βοήθειας.
- Η Ελλάδα θα διατηρήσει την πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή κυριότητα των μεταρρυθμίσεων.
- Ο εταίρος της μεταρρύθμισης (η Γαλλία) μοιράζεται κρατικού επιπέδου εμπειρίες, ορθών πρακτικών και υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία σκέψης για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μεταρρυθμίσεων και δράσεων. Αυτή η εταιρική σχέση συμβάλλει στον καθορισμό των στρατηγικών προσανατολισμών για την υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια, και διευκολύνει την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Για να επιτευχθεί αυτό, η Γαλλία παρέχει πολιτική στήριξη μέσω της διατήρησης και  ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επαφών με τις ελληνικές αρχές, το SRSS, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Γαλλία αντιπροσωπεύεται από έναν ανώτερο συντονιστή και, όταν είναι αναγκαίο, άλλους εξουσιοδοτημένους ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους. Οι ελληνικές αρχές θα ορίσουν επίσης ένα ανώτερο συντονιστή.
- Για κάθε έναν από τους βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων, κάθε μέρος θα διασφαλίσει ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέσα για την επίτευξη των βασικών πτυχών της εποπτείας και παρακολούθησης των σχετικών έργων. Οι δράσεις και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και ενα σαφές χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών, θα πρέπει να καθορίζονται και συμφωνούνται μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Γαλλίας, σε συντονισμό με την SRSS και τους άλλους εμπλεκόμενους εταίρους στη μεταρρύθμιση. Η απαιτούμενη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τον βαθμό αυτονομίας του.
- Σε επίπεδο έργου, η Γαλλία υποστηρίζει περαιτέρω τις Ελληνικές Αρχές, σε συντονισμό με την SRSS, για τον εντοπισμό και τη διαμόρφωση της σχετικής ειδικότητας. Ανάλογα με τη φύση της συνδρομής που θα παρασχεθεί, θα αποκτηθεί εξειδίκευση, κυρίως από τη Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διεθνείς οργανισμούς, τους δημόσιους οργανισμούς ή / και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες . Η βοήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ σεμιναρίων και εργαστηρίων στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποστολές εμπειρογνωμόνων (με εγκατάσταση ή ταξιδεύοντας σε τακτική βάση στην Αθήνα).
- Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οριστικοποιήσουν τις διάφορες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω εμπειρίας.
Την πλήρη δέσμευσή μας να ενισχυθεί το υπάρχον πλαίσιο της συνεργασίας επιβεβαιώνει αυτή η συμφωνία.
Τα επιτεύγματα αυτού του πρωτοκόλλου θα αναφέρονται δύο φορές το χρόνο στις δύο κυβερνήσεις, από δύο ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους, που θα οριστούν  αντίστοιχα από την Ελλάδα και τη Γαλλία.
Υπεγράφη στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2015
εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας
Ευκλείδης Τσακαλώτος Ο Υπουργός Οικονομικών
της Ελληνικής Δημοκρατίας
Εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας
Michel Sapin
Ο Υπουργός Οικονομικών και Δημόσιων Λογαριασμών
της Γαλλικής Δημοκρατίας


reporter.gr

Δημοσίευση σχολίου

Blogger