Υπάρχει ένα σατανικό  σχέδιο για να καταστρέψει τα σύνορα και την παλιά κουλτούρα της Ευρώπης, εθνικά, θρησκευτικά, οικονομικά για τους σκοπούς  μιας παγκόσμιας κυβέρνησης (Agenda 21).

Το παρακάτω άρθρο παρουσιάζει το σχέδιο που βρίσκεται πίσω από την μουσουλμανική μαζική μετανάστευση, είναι ένα σχέδιο για μια ανοικτή κοινωνία, που  είναι αναγκαία για το τραπεζικό σύστημα  Rothschild, όπου θα μπορούν  να την λεηλατήσουν πλήρως: 


"Abstract: There is an elitist master plan to destroy Europe’s borders and old culture ethnically,  religiously,  economically for the purpose of a communist one-world government (Agenda 21). Order out of chaos is the motto of the Masonic spirits behind it. But first they want to create chaos by 1) Muslim mass immigration  – by pursuing Coudenhove Kalergi´s and President Sarkozy’s racial interbreeding philosophy 2) War. Furthermore, they obviously want to achieve the Biblical Endtime scenario in the Middle East (Pentacostals, Chabad Lubavitch), i.e. the Albert Pike / William Carr Plan for the 3rd World War.

Soros’ / Rothschild´s open society plan is necessary for the Rothschild banking / finance, etc. corporations to completely plunder open societies. States that refuse are considered closed, the so-called rogue states – and are bound for Open Society Revolutions.
Therefore Soros’ Open Society’s many undermining NGOs that are practically behind all unrest and revolution in today’s world  (Arab Spring, color revolutions) – together with USA´s Freedom House and National Endowment for Democracy (funded by Congress).

This article shows the plan that is behind the Muslim mass immigration, in 8 obvious stages:
1) The Euro-Mediterranean Process / Mediterranean Union
2) Puppet Masonics bombing Middle East / Africa
3) Local massive mendacious propaganda + USA-paid fare tickets for  migrants to Europe
4) Rothschild agent George Soros’ European Program for Integration and Migration is sponsored by the super-wealthy elitists / mighty Funds (EPIM). PASOS comprises the European Commission and Parliament, NATO, USA’s Congress NGO NED and Soros’ Open Society. Both  aim at eliminating all borders. Bribery is flourishing
5) Freemason Angela Merkel invites  Muslims worldwide and then commands other EU countries to take their share.
6) Rothschild agent and NAZI collaborator, George Soros, has just released a 7-point demand on behalf of his master acc. to which Europe has to take at least 1 million Muslim immigrants annually – as well as to pay for the maintenance of at least 4 million refugees in Turkey, Jordan and  Lebanon and per migrant in Europe at least 15,000 euros a year  the first 2 years.
In addition, the EU must spend at least 8-10bn euros on the frontline states (So they loot us – and now  even comes the grand climate looting (Paris 15. Dec.). Besides, the EU must create safe journey channels to Europe from the front.

7) There is an asylum industry which costs the EU 140 billion euros, and 1.2 million people are employed. Behind this stands Rothschild´s Barclay’s Bank – his son-in-law was chairman of the bank and is in the control committee of the Bilderbergers. N.M. Rothschild and Sons is a shareholder.
8. UNs Special Representative for International Migration, a former Goldman Sachs (Rothschild bank) Board Member, EU Commissioner and head of the European Trilateral Commission, Peter Sutherland, calls on the EU to undermine the homogeneity of the member states and to eliminate all borders.

*

This blog has often pointed out that there is a Pharisaic and Masonic elitist master plan with UN support behind the destructive Muslim mass immigration – with the purpose of creating cultural and economic chaos in Europe – and then to complete the Communist one world government, the Agenda 21. and its wealth redistribution through abolishing  nation states and the piteously tiny remnants of the teachings of Christ. As EU Commission President Juncker says: Mass immigration will empower the EU. Therefore, the EU wants to establish “welcome” zones.
Add to this that Coudenhove Kalergi and Pres. Sarkozy want(ed) to destroy  the white race through mass immigration and intermarriage, so that future Europeans will look like ancient Egyptians. Already in  2013 – before the mass immigration – it was predicted that in 2038, Europe would look like North Africa today! Now it’s going much faster.

The plan is to create  a Europe without borders, European culture  and the teachings of Christ as well as with wealth redistribution, ethnic intermingling and a dictatorial  one world government open for corporate looting by means of Muslim mass immigration. “Order our of Chaos”  – but first create the Chaos to make the old order crumble.

This article will show the steps of this satanic plan

I: The  whole charadeafrican-recruiting2 is long planned – and  top-Freemasons / Illuminati are now openly steering the destruction of Europe – as already planned by the Euro-Mediterranean Process.
In 2008, the EU allowed recruiting agencies in Mali and Cape Verde to lure  56 Mio african “workers” to come to Europe by the year 2050. In addition they were entitled to be reunited with their large big families.

II: Let Puppet Masons and here and Rothschild´s choice,  Prince Hall Mason  and “Jewish” Pres. Obama bomb Muslim countries into ruins by means of the “War on Terror” and  allied scapegoats like Al Qaeda and ISIS – thus making people refugees and desperate. (Afghanistan, Iraq, Libya, Syria – bin Laden, Weapons of mass destruction, “Gaddhafi, Assad are rascals” – in reality: Oil geostrategy and Rothschild central bank enforcement).

III: Local Massive Propaganda promising hopeful refugee, a house and a car as well as free fare to Europe and willing blonde Swedish girls

 Kopp Online 10. Okt. 2015:  The EPIM promotional film “Why Engage” calls on NGOs to participate. It shows that NGO representatives who deal with the subject “voice of migrants”, “Media and Migrants” and “undocumented migrants” end up finding a treasure island with three large chests full of coins! If one makes lobbying for migrants and migration to Europe his theme,  he does not have more money worries!
IV: On 10 Oct. 2015 the Kopp Verlag wrote: Already in 2012,   Soros employee Sheena McLoughlin (Program Manager in the European Program for Integration and Migration) wrote in an article “Plea for the defenseless migrants in the European policy-making” at Open Society Foundations something more about   sponsoring pro-migration NGOs and the structures within the super-rich donor world elite.
The foregoing implies that the migration and open borders advocates were deliberately constructed by super rich elites against the law of European countries and their institutions.
“Strengthening the capacities  of (Soros’) NGOs for lobbying at the European level is essential if we are to achieve a balanced policy.”
And in the sense of the Open Society, balanced policy is  precisely those who are for flight and migration and do not reveal the causes of the destruction of homeland and fight by civil society and financial resources.

EPIM:

TEPIMhe Robert Bosch Stiftung: Without cultural and religious diversity,  Germany is no longer conceivable: black, red and gold (German flag) has long been multicoloured. To us and our project, it means to come from special programs for immigrants to taking an active organization of cultural and religious pluralism of society. Through our practical work, we want, moreover, to contribute to theestablishment of an effective welcome and recognition culture for immigrants in Germany.

PASOS-donors

A direct offshoot of the Open Society Institute Europe is PASOS. The organization is registered under Czech law in 2004 and has its headquarters in Prague, its director is Jeff Lovitt.

PASOS is  also very active in Eastern Europe. It  advocates a Europe of unfettered immigration without visa and without limits. How you can reach that far by political influence and decisive lobbying, is described in great detail in a  practical political instruction book by PASOS-author Piotr Kaźmierkiewicz.


sorosV: On 26 Sept. 2015   George Soros  – The Rothschild NWO-Manager and here –  on Project Syndicate launched his and his masterRothschild´s order for muslim mass immigration to Europe:
1) The EU has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future. And, to do that, it must share the burden fairly
2) The EU should provide €15,000 ($16,800) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and education costs
3) Placing refugees where they want to go – and where they are wanted – is a sine qua non of success.
4) the EU must provide adequate funding to Lebanon, Jordan, and Turkey to support the four million refugees currently living in those countries.
5) The EU would need to pay to frontline countries at least €8-10 billion.
6) The EU must immediately start building a single EU Asylum and Migration Agency and eventually a single EU Border Guard. The current patchwork of 28 separate asylum systems does not work (because the EU forbids it!!).
7) safe channels must be established for asylum-seekers. The next logical step is to extend safe avenues to the frontline region, thereby reducing the number of migrants who make the dangerous Mediterranean crossing.
Muslim-tent-camp-nov.20158) The EU needs to mobilize the private sector – NGOs, church groups, and businesses – to act as sponsors.

George Soros is certainly not the only member of the World Elite super-rich, who has been advocating  unhindered migration to North America and Europe for a long time.
“In order to implement the vision of a single market [in Europe], it was necessary to remove a number of obstacles to the free movement of goods, services, capital and people.”OPEN SOCIETY
The International Migration Initiative seeks to address exploitation, discrimination and violence against migrants at every stage of their migration journey.Specifically, the initiative aims to increase protections for migrants in the Asia/Middle East and the Central America/Mexico corridors while improving policy making and the governance of international migration.

Two unique aspects of the initiative’s approach amplify its impact.
A: our focus on migration corridors means the initiative is active in both countries of origin and destination, and thus targets every stage of the migration journey.
B: We bridge advocacy and policy by drawing on the experience of grassroots organizations, while engaging with policymaker and political leaders. Throughempowerment, policy change, and legal action, we target reforms that can meaningfully improve the working and living conditions of migrants.The International Migration Initiative’s main areas of work are built around increasing protections for migrants and improving migration policymaking and the governance of international migration. Within these strategic priority areas, the initiative targets three overarching goals:

*Enhancing regional policymaking and dialogue: The initiative advances policy reform and the promulgation of best practices by enabling dialogue among key stakeholders,
* We also aim to build the evidence base necessary to inform these conversations and todeepen networks among policymakers, as well as between the state and civil society.
*In the long term, we aim to promote more inclusive, tolerant communities and a better-informed public in order to combat xenophobia and discrimination.

VI:  Masonic Angela Merkel as the evil spirit of Europe – sued for high treason – invites the entire Muslim world to come to Germany – in order to then enforce them on Germany´s neighbors, saying they are a gift from the “Lord” (Masonic Lord is Lucifer). But now even the most holy Swedish prime minister chief-in-hypocracy, Merkel’s brother in spirit, begs  relief of  his EU neighbours  for the consequences of his and her irresponsible open borders policy.

VII: The spider in the Asylum industry cobweb: Rothschild.
Info Direkt 13 Aug. 2015: Supervising, guarding and supplying asylum seekers. These activities are not the concern of the (Austrian) state itself but of a private company, the Swiss company “ORS“. In 2014, this firm was awarded  around EUR 21 million of taxpayers’ money by the Austrian Ministry of the Interior. The mysterious question of who owns this company “ORS”, was scrutinized by the newspaper “Der Standard” which reveals: “The operating company ORS is owned by the Swiss Ox Group, which has been bought in the summer of 2013 by the British Equistone Partners Europe (EPE). In turn, acc. to  homepage EPE belongs to around 30 institutional investors and theBarclays Bank.”
Author Wolfgang Freisleben called the Barclays Inc.  “Rothschild Battleship”. Barclays has, as major shareholders the private bank “NM Rothschild” and their satellite bank “Lazard Brothers”. Also as far as staff is concerned,  the dominance of the Rothschild banking family has manifested itself. Chairman of Barclays was for years Rothschild´s son-in-law Marcus Agius. He became one of the three trustees of the Steering Committee of the Bilderberg Group.

The asylum industry in the EU occupies 1.2 mio. people and so far cost the EU 140 bn Euros a yearVIII: PPeter-Sutherlandeter Sutherland is the UN´s Special Representative for International Migration.  Peter Sutherland is a former member of the board of Rothschild’s Goldman Sachs, European Commissioner, and Chairman of the Trilateral Commission, Europe. He calls on the EU to undermine the homogeneity of the member countries and to let refugees go in the world where they want to!!

Comment
So, here we have  “the missing link” between Rothschild and mass immigration – diabolically well organized:
The Illuminati/Masons  command their Masonic puppet  Obama / NATO to bomb the Middle East into ruins, let the  US taxpayers pay for  the refugees´journey – and summon Rotary member Merkel to invite the Muslims with open arms,  then sending  part  of the burden to other EU countries! Then EU taxpayers have to foot the bill and the EU citizens pay with their safety. Now the societies  are utterly open to Rothschild´s corporations and standardization.

What NAZI collaborator Soros wants is to organize  and promote Muslim mass immigration in order to empower the Muslims as quickly  as possible to exert limitless EU control / terror by the Sharia, using our Pharisaic-Masonic politicians who merely act  as Soros and his master, Rotschild, tell them to – see Federica Mogherini, EU foreign minister announcing political Islam (Sharia).

Soros´plan is:
The Soros Dossier 4 July 2008, p.71: Soros explains that the ideal open society would suppress particular national interests, while an international political and financial structure takes responsibility for the so-called common good.
Accordingly, Soros arms his philanthropic organizations with cash, buying up key sectors within the population who are then let loose to overthrow a government that tries to maintain a “closed society.” If a nation wishes to control its own natural resources, it’s a closed society. If a nation wants to develop its economy and power of labor through tariffs and regulations, it’s a closed society. Any nation that rejects globalization (i.e., British imperialism), is a closed society and subject to attacks from Soros and his shadow government of national agents

Through his  American Ukraine Advisory Committee, he was the man behind the destabilisation in the Ukraine – and in Serbia.
Alongside with the US government´s NED and Freedom House, Soros and his Open Society were behind the “Arab Spring” and the Russian “White Revolution” as well as other colour revolutions.
One of Soro´s tools is the Avaaz used for propaganda and undermining of existing societies towards Soros´open society. It now has 41 mio. members i 194 countries. They contribute and Avaaz misuses their money on undermining our democracies for Soros´Open Society.

William Engdahl:  Basically George Soros is another tool for economic and political warfare in the hands of the Rothschilds. He is among those circles who three years ago started a malicious “Fourth Reich” campaign against the reunited Germany; Soros is very anti-German.
Soros is personally responsible for the chaos the “shock therapy” caused in Eastern Europe after 1989. .
Soros led a delegation to Russia, where he had been collaborating with Raissa Gorbachev since the 80s, to set up a further Soros foundation, The Cultural Initiative Foundation. This is a further vehicle for him and his Western cronies to enter the highest political echelons tax-free and proceed to “buy” the most important political and economic personalities of the country

Soros exerts control over 30 US MSM. Soros is the unelected President of the World on behalf of his Red Master/world Communism.

juanmatus.com

Δημοσίευση σχολίου

Blogger