Κλιμακωτή πυραμίδα του 2500 π.Χ  με ναό του Ηλίου βρέθηκε στην Ροδόπη! 
Δεν είναι η μόνη στην περιοχή...

Σύγχρονη της Μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας της Αιγύπτου!

Δημοσίευση σχολίου

Blogger