Πρόκειται για έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ, που δίνει αποδείξεις ότι μας ψεκάζουν και, και αυτό βλάπτει το έδαφος, την Γεωργία, την Κτηνοτροφία και τους ανθρώπους, δεν είναι πλέον Συνωμοσία.... Αλλά Γεγονός.


Δημοσίευση σχολίου

Blogger