Αθήνα
Υπογραφή για την πρόσληψη 1.314 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έβαλε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης. 

Πρόκειται για προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων (ημερήσιοι και νυχτερινοί φύλακες, προσωπικό καθαριότητας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα έως επτά μήνες στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.

Η κατανομή του εν λόγω προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger