Πολλές οι επαγγελματικές κατηγορίες και τα χρήματα που δίνουν..


Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση του αναθεωρημένου προγράμματος επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης «Voucher 29-64», συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, που θα προσφέρει σε 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, με τις εξής αλλαγές:

•οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες. Πλέον ο κάθε άνεργος θα λαμβάνει -μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή- 5.500 ευρώ, ενώ στο παρελθόν λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος,

•διατηρώντας τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 10.000 επιπλέον δικαιούχους,

•το 80% του προϋπολογισμού κατευθύνεται στους δικαιούχους και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στα ΚΕΚ και το υπόλοιπο 25% στους ανέργους,

•προβλέπεται η διαμόρφωση και διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων στους παρόχους κατάρτισης, ώστε να υπάρχει ενιαίο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσφέρεται στους ανέργους. Με αυτό τον τρόπο το κάθε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα μπορεί να σχεδιάζει το δικό του πρόγραμμα σπουδών,

•το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν, με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα αφορά σε οκτώ κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 43 ειδικότητες.

•Εμπόριο (ειδικότητες όπως στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου).

•Logistics (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας).

•Εργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα (ειδικότητες όπως τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός).

•Ενέργεια (ειδικότητες όπως τεχνίτης φυσικού αερίου).

•Τουρισμός (ειδικότητες όπως υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου).

•Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ειδικότητες όπως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής).

•Τρόφιμα-Ποτά (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων).

•Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων (ειδικότητες όπως τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών).


ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger