Στην Ελλάδα είναι όλα πρσχεδιασμένα!!!

Με αντάλλαγμα να σφραγιστούν όλοι οι Έλληνες, η κυβέρνηση υπέγραψε για να πάρει 53 δις. 


Δημοσίευση σχολίου

Blogger