μερικὲς δεκάδες τσογλάνια φαSSυριζάκια σέρνουν τὸν χορὸ τοῦ θανάτου…
μὲ μπροστάρη τὸ ξεπουλημένο χάπατο «τσολιά» τῆς Κυψέλης…
ποῦ τοῦ κρατοῦν τὸ μαντῆλι οἱ ξεφτιλισμένοι αὐλικοί του…

αὐτοὶ ποὺ τὸν ἐκλέγουν «νόμιμα»…
ὅπως πράττουν χρόνια τώρα… 
γιὰ νὰ κάνοῦν ὅ,τι ὑπόλοιπο παρανομίας δὲν ἔχουν διαπράξει μέχρι σήμερα…
σὲ συνέχεια τῶν μεγάλων «ἐθνοπατέρων» τοῦ παρελθόντος…
κατ’ ἐντολὴν τῶν μεγάλων δολοφόνων ἀφεντικῶν τους…

στὴν ἀπὸ ἐδῶ ἡ στὴν ἀπὸ ἐκεῖ πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ… 
σὲ μιὰ χώρα ποὺ δὲν ἔχει νὰ ζεστάνῃ τοὺς ἰθαγενεῖς της…
σὲ μιὰ χώρᾳ ποὺ παράγει πρόσφυγες… γιὰ νὰ δεχθῇ πρόσφυγες…
σὲ μιὰ χώρα ποὺ ὁ «τίτλος» ἀριστερὸς εἶναι πιὰ ξερατὸ καὶ ἀηδία…
σὲ μιὰ  χώρα ποὺ τὸν φαSSίστα μὲ τὸν «ἀριSSτερό»  τοὺς χωρίζει μόνον ἕνα «S»…

καὶ ἔτσι … 
ἀγκαλιὰ καὶ πλάι πλάι θρηνοῦν τὰ ἀνάλικα πτώματα τοῦ Αἰγαίου…
παρέα μὲ τὰ πτώματα τῶν πεινασμένων ἰθαγενῶν…
χύνοντας «ψυχή» καὶ «δάκρυ»… 
ἀπὸ τὰ χλιδάτα ἕδρανα τῆς βουλῆς τῶν δολοφόνων τοῦ Ἔθνους…
ἑνὸς Ἔθνους ποὺ μίσησαν ἀφόρητα…
καὶ ζήτησαν τὴν καταδίκη του! 

Καφετζόπουλος Χάρης

φωτογραφίαΔημοσίευση σχολίου

Blogger