Ξανά οι καρδιτσώτες προτοπορούν μετά από: Το πρώτο εργοστάσιο στέβιας στην Ευρώπη είναι γεγονός!

Δείτε τι άλλο εφτιαξάν ...!!!

Η μακρόχρονη προσπάθεια της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (Ε.Σ.Ε.Κ.) και των 360 ιδρυτικών μελών της να αρχίσει να γίνεται πράξη το όραμά τους για ενεργειακή αυτονομία του Νομού, έφερε ουσιαστικό αποτέλεσμα!
Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και την κρίση στη χώρα μας, (και σε περιβάλλον Capital Control) ολοκληρώθηκε το εργοστάσιο παραγωγής στερεών καυσίμων, το οποίο πολύ σύντομα θα ανοίξει τις πύλες του στους πολίτες της Καρδίτσας.
Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητο χώρο εμβαδού 8.600 τ.μ. σε εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Αγιοπηγής του Δήμου Καρδίτσας.Εργοστάσιο βιοκαυσίμων στην Καρδίτσα

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει κτιριακή εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 430,38 τ.μ. που αποτελείται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, πλαγιοκάλυψη από πάνελ και μεταλλική στέγη με πάνελ ενώ δημιουργήθηκαν επίσης βοηθητικοί χώροι γραφείων, wc και αποδυτηρίων.
Την κατασκευή ανέλαβε μετά από οικονομική και τεχνική αξιολόγηση η τεχνική εταιρία «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.».
Παράλληλα στο εργοστάσιο έχει εγκατασταθεί το σύνολο του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού (Δανία-Cimpria, Ιταλία-La Meccanica) και της Ελλάδος (Δέλτα Πι) στο χώρο της παραγωγής πέλλετ και ξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Η γραμμή παραγωγής ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες οπότε και θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.
Όπως μας ενημέρωσε ο τεχνικός υπεύθυνος της Ε.Σ.Ε.Κ. κ. Γιάννης Σταθόπουλος, η παραγωγή πέλλετ ανωτέρας ποιότητας (ΕΝ PlusA1) θα διατίθεται αρχικά μόνο σε μέλη του συνεταιρισμού και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος LEADER (άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013).

Σκοπός και δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Κ.

Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας είναι ένας αστικός συνεταιρισμός που η σύσταση και λειτουργία του διέπεται από το Ν.1667/86. Είναι συνεταιρισμός «ανοιχτού κεφαλαίου». Η ιδρυτική Συνέλευση έγινε στις 15 Ιουλίου 2010.
Την πρωτοβουλία για την ίδρυση της ΕΣΕΚ είχε αναλάβει το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Το εγχείρημα υποστηρίχτηκε επίσης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, ενώ η Συνεταιριστική Τράπεζα είχε αναλάβει την υποστήριξη συγκέντρωσης του κεφαλαίου για την πραγματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.
Σκοπός της Ε.Σ.Ε.Κ. είναι να οργανώσει την παραγωγή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη διάθεση βιομάζας ή και βιοκαυσίμων, την παραγωγή και τη διάθεση της ενέργειας που μπορεί να προκύψει από κάθε μορφής αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας, δύναται να αναπτύσσει (ενδεικτικά) τις παρακάτω δραστηριότητες:

Να οργανώνει τη συλλογή της βιομάζας κάθε μορφής (καλλιεργούμενη, παραγόμενη ως προϊόν ή παραπροϊόν πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς δραστηριότητας) και να προβαίνει στις κατάλληλες συνεργασίες για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα:
Να συνάπτει συμβόλαια συνεργασίας με αγρότες που προτίθενται να καλλιεργήσουν ενεργειακά φυτά με στόχο την παραγωγή βιομάζας.
Να συνεργάζεται με γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν ως παραπροϊόν βιομάζα (όπως υπολείμματα καλλιεργειών σίτου, καλαμποκιού βαμβακιού κλπ), ικανή να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας.
Να συνεργάζεται με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν ως παραπροϊόν βιομάζα (όπως στερεά ή υγρά λύματα), ικανή να αξιοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου για διάφορες χρήσεις.
Να συνεργάζεται με επιχειρήσεις (όπως σφαγεία, ξυλουργεία, τυροκομεία) που παράγουν ως παραπροϊόν βιομάζα, ικανή να αξιοποιηθεί για την παραγωγή τυποποιημένης βιομάζας ή βιοαερίου ή (τελικώς) ενέργειας.
Να ιδρύει μονάδες παραγωγής ενέργειας σε διάφορες μορφές (ηλεκτρισμός, θερμότητα, συμπαραγωγή) από βιομάζα μόνος του ή από κοινού με άλλους επενδυτές, την οποία να διαθέτει με τους προσφορότερους τρόπους (λ.χ. πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, πώληση θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση ομάδας χρηστών ή για ξήρανση αγροτικών προϊόντων ή σε θερμοκηπιακές μονάδες).
Να ιδρύει μεταποιητικές μονάδες για την επεξεργασία της βιομάζας και τη μετατροπή της σε διάφορες εμπορικές μορφές (πελέτα, μπριγκέτα, μπάλα κ.λπ.).
Να διαθέτει βιομάζα σε διάφορες μορφές στο εμπόριο και να την προωθεί με τους πλέον κατάλληλους τρόπους.
Να ιδρύει μονάδες παραγωγής ενέργειας από άλλες ανανεώσιμες πηγές, όπως: Υδραυλικό δυναμικό. Αιολικό δυναμικό. Γεωθερμία. Ηλιακή ακτινοβολία (φωτοβολταϊκά κλπ).
Να οργανώνει συναντήσεις και σεμινάρια ενημέρωσης των μελών του σε θέματα βιομάζας και ΑΠΕ.
Να συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να εισάγει καινοτομίες και να εφαρμόζει ερευνητικά αποτελέσματα επ’ ωφελεία των μελών του.
Να υποδεικνύει στους αγρότες τις προσφορότερες καλλιέργειες για την παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων (άγρια αγκινάρα, μίσχανθος, σόργο, δενδρώδεις καλλιέργειες κλπ).
Να υποστηρίζει τεχνικά τους αγρότες στην επιλογή των προσφορότερων καλλιεργητικών τεχνικών και φροντίδων.
Την προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο κ. Σταθόπουλος επισήμανε ότι σύντομα η Ε.Σ.Ε.Κ. προχωράει και στην εξασφάλιση ξυλώδους βιομάζας για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής δράσης της. Ήδη έγιναν σχετικές επαφές με Δήμους και Δασικούς Συνεταιρισμούς, ενώ υπάρχει και επικοινωνία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για καλλιέργεια φυτών «μικρού περίτροπου χρόνου» τα οποία είναι δένδρα που μεγαλώνουν γρήγορα και αποδίδουν σε πολύ σύντομο χρόνο την ζητούμενη πρώτη ύλη.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Ε.Σ.Ε.Κ. έχει ολοκληρώσει τον επίπονο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας, με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής μία έκταση 1000 στρεμμάτων της Εταιρίας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι αρκετά ώστε να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική συμπίεση του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας.Πηγή: Φώτης Καραγιάννης, Ελευθερία

Δημοσίευση σχολίου

Blogger