Πάλι οι εργαζόμενοι στο δρόμο!


Ανήμερα των Θεοφανείων του 2016 έγινε γνωστή η διάλυση, από κόκκινα δάνεια, της άλλοτε κορυφαίας ελληνικής εταιρείας, που ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, “Κούμπας Συμμετοχών” του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Κούμπα.

Πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η κατάρρευση της εταιρείας ”Κούμπας Συμμετοχών”. Όπως ανακοινώθηκε η διάλυση και η εκκαθάριση της εταιρείας θα γίνει άμεσα, μέσα στον Ιανουάριο. Αιτία της καταστροφής ήταν τα κόκκινα δάνεια της εταιρείας, που σύμφωνα με το Capital έφταναν στα 138,5 εκατομμύρια ευρώ. Λίγες ημέρες νωρίτερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες κατήγγειλε τις συμβάσεις δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ανεξόφλητου ύψους 114,1 εκατ. ευρώ (ένα 85,3 εκατ. ευρώ και ένα 28,8 εκατ. ευρώ) καθιστώντας τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, άμεσα απαιτητά από την εταιρεία.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση 9μηνου 2015 η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν απομείνει στην εταιρεία, δηλαδή ακίνητα, φωτοβολταϊκά και μετοχές, αποτιμώνται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν μόλις στο 10% των κόκκινων δανείων που την βαρύνουν.

Όπως αναφέρει το Capital η Κούμπας Συμμετοχών είχε μείνει χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα εκτός από τον έλεγχο της εταιρείας θερμοκοιτίδων Thermi, της Koumpas Synergy στο Βελιγράδι και την Κούμπας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργείας, με κυριολεκτικά μηδενικά έσοδα, συσσωρευμένες ζημιές που φτάνουν τα 168,6 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια τα οποία υπερβαίνουν τα 120 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της εταιρείας

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26/1 καλούνται οι μέτοχοι της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με αντικείμενο τη διάλυση της εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση και τον διορισμό εκκαθαριστών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως σημειώνεται σχετικά, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 05/01/2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Διάλυση της Εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση.

2.Διορισμός εκκαθαριστών.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 08/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 19/02/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Capital

Δημοσίευση σχολίου

Blogger