Αυτό το βίντεο δείχνει πώς τα δέντρα επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με άλλα είδη και συστήματα. 

Αποτελούν ένα δίκτυο επικοινωνίας παρόμοιο με τα δίκτυα των νευρώνων στον εγκέφαλο και το συγχρονισμό του σύμπαντος.


Δημοσίευση σχολίου

Blogger