Πιάσαμε πάτο. Ήγγικεν η ώρα ο πατριωτικός λαός να πάρει την Ελλάδα στα χέρια του. Σύνθημα “Παλαιολόγος”, παρασύνθημα “Κωνσταντινούπολη”...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger