Υπάρχει μια νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα που υποδεικνύει ότι οι μνήμες μπορούν να περάσουν γενετικώς από τη μια γενιά στην άλλη. Οι traditionalists (παραδοσιακοί*) από καιρό έχουν τονίσει τη σημασία της λαϊκής μνήμης, σημειώνοντας ότι οι τάσεις και οι διάφορες πτυχές που έρχονται να καθορίσου τις ομάδες των ανθρώπων δεν είναι απλά μια μαθημένη συμπεριφορά. Παραδοσιακά οι Νότιοι έχουν τονίσει τη φύση πάνω στην ανατροφή (ενώ η νεωτερικότητα έχει απορρίψει τη φύση υιοθετώντας την ανατροφή). Τώρα φαίνεται ότι οι παραδοσιακοί ήταν πάντα μπροστά δίνοντας έμφαση στην λαϊκή μνήμη και τη βιολογική βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Γράφει ο Richard Gray για την Telegraph:Οι επιστήμονες έχουν από καιρό θεωρήσει ότι οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής θα πρέπει να περάσουν στις επόμενες γενεές μέσω της διδασκαλίας ή μέσα από την προσωπική εμπειρία.

Ωστόσο, η νέα έρευνα δείχνει ότι είναι δυνατόν κάποιες πληροφορίες να κληρονομούνται βιολογικώς μέσω χημικών μεταβολών που συμβαίνουν στο DNA. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής του Emory, στην Ατλάντα, διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια μπορούν να περάσουν πληροφορίες που έλαβαν από μία τραυματική ή στρεσογόνα εμπειρία – που σε αυτή την περίπτωση είναι ο φόβος από τη μυρωδιά των ανθών της κερασιάς - στις επόμενες γενιές.

... Στη μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Nature Neuroscience’, οι ερευνητές εκπαίδευσαν ποντίκια να φοβούνται τη μυρωδιά των ανθών της κερασιάς με την χρήση ηλεκτροσόκ πριν τους επιτραπεί να αναπαραχθούν.

Οι απόγονοί τους έδειξαν αντιδράσεις φόβου στη μυρωδιά των ανθών της κερασιάς σε σύγκριση με μια ουδέτερη μυρωδιά, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν τους την συνάντησαν πριν.

Η επόμενη γενιά έδειξε επίσης την ίδια συμπεριφορά. Αυτή η δράση συνεχίστηκε ακόμη και όταν τα ποντίκια είχαν πατέρα με τεχνητή γονιμοποίηση.

... Αυτό υποδηλώνει ότι οι εμπειρίες μεταφέρονται με κάποιο τρόπο από τον εγκέφαλο στο γονιδίωμα, που τις επιτρέπει να περάσουν σε επόμενες γενιές.

* Γενικά, οι "παραδοσιακοί" δίνουν έμφαση στην ανάγκη για τις αρχές του φυσικού δικαίου, την υπερβατική ηθική τάξη, την παράδοση, την ιεραρχία, την οργανική ενότητα, την Εκκλησία, την οικογένεια, και την τοπική κοινότητα, απορρίπτοντας τις έννοιες του ατομικισμού, του φιλελευθερισμού και του μοντερνισμού.http://redskywarning.blogspot.gr

Δημοσίευση σχολίου

Blogger