Δημοσίευση σχολίου

Blogger
 1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο.Ε.Α.
  ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ
  31-5-1988:

  ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας ΟλογραφίαςLASER προκλήσεως"Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως.


  Αξιότιμοι κύριοι,
  Η ηγεσία της Ο.Ε.Α. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως"κοινού νού" και"ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως, στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής, Δικαστικής, Εκτελεστικής, Στρατιωτικής, Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών, χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια"συναισθηματισμού επιλογής" λόγω...εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών.

  Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο.Ε.Α. βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτωνC, CX10 6 , CX10 12 , CX10 18 , CX10 24 , CX10 30 , CX10 36 , CX10 42 , CX10 48 , CX10 54 , CX10 60 καιCX10 66 . Οι11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το"Αϊνσταΐνειο ΦράγμαC" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο10 6 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο.Ε.Α., όταν στις αντίστοιχες ακραίες"υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο"φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως.

  Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων, έγινε εφικτή αντιστρόφως, δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των"υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων, έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα απόC έωςCX10 66 .

  Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου"ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό καιΑριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο, που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.


  Η Διάταξις της"ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη ση-μειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων, που οδηγεί την Ο.Ε.Α. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο, εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν"ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι"ακίνητο και ουδέτερο".

  Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε"ουδέτερη υπόφυση", σε"δεξιόστροφη υπόφυση" και"αριστερόστροφη υπόφυση". Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα.

  Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεως-εκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ....http://dianoima.blogspot.gr/2012/08/6.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή