Επ’αφορμή της επισκέψεως του στο Ισραήλ, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Εντι Ράμα, συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλο, ο οποίος τον παρασημοφόρησε.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Δευτέραν, 8ην /21ην Δεκεμβρίου 2015, ο εξοχώτατος Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Έντυ Ράμα, ευρισκόμενος εις επίσκεψιν εις το κράτος του Ισραήλ, συνοδευόμενος υπό της εριτίμου συζύγου αυτού και κλιμακίου πολιτικών συνεργατών αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κύριον Πρωθυπουργόν και την συνοδείαν αυτού προϋπάντησαν εις την Πύλην του Δαυΐδ ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και ο Παραδραγουμάνος και Τελετάρχης Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος.

Μετά των προϋπαντησάντων αυτόν ο κ. Πρωθυπουργός εισήλθεν εις το Πατριαρχείον, ένθα εδέχθη αυτόν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της ειρηνικήςεπισκέψεως του Μακαριωτάτου προ διετίας εις την αυτοκέφαλον Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Αλβανίας, εις την αναγέννησιν της οποίας έχει συντελέσει πανθομολογουμένως τα μέγιστα ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος.

Αναφορά εγένετο ωσαύτως και εις το πολυθρησκευτικόν και πολυκοινοτικόν περιβάλλον της Αλβανίας και της Ιερουσαλήμ, το οποίον περιβάλλον διέπεται υπό του αμοιβαίου σεβασμού των οπαδών των τριών Μονοθειστικών θρησκειών, αρχής γενομένης αυτής ήδη από του 7ου αιώνος μεταξύ του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και του Χαλίφου Ομάρ Χατάμπ εις τον μεταξύ αυτών υπογραφέντα Αχτιναμέ.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον Πρωθυπουργόν της Αλβανίας κ. Έντι Ράμα αγγλιστί, και ακολούθως ετίμησε αυτόν διά της τιμητικής διακρίσεως του Μεγαλοσταύρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις αναγνώρισιν της συμβολής αυτού εις την διαθρησκευτικήν ειρηνικήν συνύπαρξιν και την υποστήριξιν αυτού προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Αλβανίας, εις την σύζυγον δε και τα μέλη της συνοδείας του Προέδρου ο Μακαριώτατος απένειμε Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Ευχαριστών διά την τιμητικήν διάκρισιν ταύτην και την υποδοχήν ο κ. Πρόεδρος εζήτησεν την ευλογίαν του Μακαριωτάτου και τη συνοδεία των Αγιοταφιτών Πατέρων εσυνέχισε την πορείαν αυτού εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, ένθα υπεδέχθη αυτόν ο ηγούμενος Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος.
ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger