Προκαλεί η απόφαση του ΙΚΑ Ορεστιάδας για τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης καλής λειτουργίας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος!

Σύμφωνα με το έγγραφο 6 υπάλληλοι, τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, συγκροτούν επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί εάν λειτουργεί σωστά το εν λόγω φωτοτυπικό.

Όπως ήταν φυσικό το έγγραφο διέρρευσε στο διαδίκτυο πυροδότησε βροχή σχολίων και επισημάνσεων.

ΠΗΓΗ

* Τα άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα θέση της συντακτικής ομάδας: "ΙΩΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΗ", παρά μόνον αυτά που φέρουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη του ιστολογίου...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger