Μπορεί το θεσμικό πλαίσιο για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα να παραμένει στα συρτάρια του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (από την περίοδο υπουργίας Τσαυτάρη), όμως με απόφαση που υπέγραψε ο Υπηρεσιακός Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κ. Δημήτρης Μελάς το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο με την σύσταση ομάδας εργασίας που θα «εξετάσει την υλοποίηση δοκιμαστικής καλλιέργειας διαφόρων ποικιλιών κλωστικής κάνναβης». 

Επιπλέον σκοπός της Ομάδας Εργασία θα είναι η διερεύνηση του κόστους καλλιέργειας. 


Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει:

«Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η εξέταση της υλοποίησης δοκιμαστικής καλλιέργειας διαφόρων ποικιλιών κλωστικής κάνναβης και επέκτασης της καλλιέργειας με πιλοτική εφαρμογή, η διερεύνηση του κόστους καλλιέργειας και του κόστους των απαιτούμενων ελέγχων από το κοινοτικό πλαίσιο και η δημιουργία εφαρμοστικού θεσμικού πλαισίου για την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης».

Η ομάδα εργασίας συγκροτείται από τους:


α. Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με Βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Αναστόπουλο, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της ιδίας Διεύθυνσης.

β. Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Δ΄, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό την Ελένη Δημοπούλου, υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης και κλάδου, με βαθμό Ε΄.

γ. Σωτήριο Κοσμά, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Β΄, προϊστάμενο του τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Σφυρή, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Β΄, της ιδίας Διεύθυνσης.


δ. Ελένη Μαλούπα, διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Δρ. Απόστολο Καλύβα.

ε. Χρήστο Δόρδα, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό το Γεώργιο Μενεξέ, επίκουρο καθηγητή.

στ. Σπυρίδωνα Κουτρούμπα, καθηγητή της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό το Χρήστο Δαμαλά, επίκουρο καθηγητή.

ζ. Δημήτριο Μπιλάλη, αναπληρωτή καθηγητή στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τη Γιώτα Παπαστυλιανού, επίκουρη καθηγήτρια.

η. Νικόλαο Δαναλάτο, τακτικό καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Ανέστη Καρκάνη, λέκτορα του εργαστηρίου Ζιζανιολογίας.

Ως γραμματέα της ομάδας εργασίας, ορίζουμε τη Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο, κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Δ΄, της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας.Δείτε εδώ την απόφαση


agrotypos.gr

Δημοσίευση σχολίου

Blogger